• 2% DANE AJ V TOMTO ROKU

     Vážení rodičia a priatelia našej materskej školy.

     Aj v tomto roku môžete poukázať 2% svojich daní pre Rodičovské združenie pri MŠ Hnilecká a Rodičovské združenie pri MŠ Kaméliová.

     Napriek zatvoreniu škôl z dôvodu pandemických opatrení, naša materská škola neustále zlepšuje edukačné prostredie vašich detí.

     Viac informácii nájdete na tomto odkaz: https://mskameliova.edupage.org/percenta2/
     • Pravidlá vstupu do MŠ od 03.05.2021

      Pravidla_vstupu_do_MS.ppt​​​​​​​

      Milí rodičia,

      od 03.05.2021 nie je potrebné sa preukazovať negatívnym testom, kým bude okres v červenej alebo ružovej farbe.

      Prvý deň 03.05.2021 - pondelok bude potrebné vypísať tlačivo o bezinfekčnosti dieťaťa, a opäť ak bude chýbať viac ako 3 kalendárne dni. Ak bude uverejnené aj na edupage (zatiaľ nie je) - pôjdete po prihlásení vašimi údajmi na štart, vyhlásenia/žiadosti, vyberiete konkrétne tlačivo vyplníte a uložíte. Termín je do 02.05. - nedeľa 18,00 hod. V tomto prípade nie je potrebné vypĺňať papierovú verziu.

     • Povinné predprimárne vzdelávanie - skôr ako 6 rokov

      Informácia

      Vážení rodičia,

      ak máte záujem, aby dieťa, ktoré nedovŕšilo 5 rokov k 31.08.2021 (zle mu vychádzajú roky) absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie od 01.09.2021 - plánujete, že pôjde skôr do školy, je potrebné podať písomnú žiadosť o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku. So žiadosťou je potrebné podať: súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP) a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast do 31.07.2021. (školský zákon 245/2008 Z.z. § 28a ods. 5)

  • Kontakty

   • Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava
   • office@mskameliova.sk
   • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
   • Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, elokované pracovisko: Hnilecká 2, 821 07 Bratislava
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje