• Milí rodičia,
     srdečne Vás pozývame, aj s Vašim dieťatkom na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 19.3.2019 od 9:30 hod. do 10:30 hod. v Materskej škole Kaméliová 10, Bratislava a 20.3.2019 na elokovanom pracovisku v priestoroch MŠ Hnilecká 2, Bratislava od 9:30 hod . do 10:30 hod.
    • Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2019/2020 bude prijímať od 08.04. – 11.04.2019 od 08:00 do 11:00 hod. dňa 09. 04. 2019 aj od 13:00 do 15:00 len v priestoroch MŠ Kaméliová 10, Bratislava.
    • Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na materskej škole Kaméliová a jej elokovanom pracovisku Hnilecká darovaním 2% z dane!
     • MŠ Kaméliová

      V tomto mesiaci navštívili predškoláci tri základné školy vo Vrakuni. Deti sa na chvíľu stali školákmi, vyskúšali si lavice, učenie sa, porozprávali sa s prvákmi, riešili prvé školské zadania.

     • MŠ Kaméliová

      Predškoláci z MŠ Kaméliová si budú rozširovať poznatky z oblasti dopravnej výchovy. Dňa 29.04.2019 sa zúčastnia dopravnej výchovy v dopoludňajších hodinách na dopravnom ihrisku RM JET v Trnave.

     • MŠ Hnilecká

      Predškoláci z MŠ Hnilecká si budú rozširovať poznatky z oblasti dopravnej výchovy. Dňa 12.04.2019 sa zúčastnia dopravnej výchovy v dopoludňajších hodinách na dopravnom ihrisku RM JET v Trnave.

     • Mici a Mňau

      Kaméliová a Hnilecká- Dňa 09.04.2019 uvidíme v dopoludňajších hodinách predstavenie o Veľkej noci v 221. Prosíme o pekné oblečenie.

  • Kontakty

   • Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava
   • office@mskameliova.sk
   • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
   • Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, elokované pracovisko: Hnilecká 2, 821 07 Bratislava
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

  • Kaméliová - Sniwko a Buwko, Klauniáda
  • Kaméliová - Návšteva v ZOO
  • Kaméliová: Karneval
  • Kaméliová: Fidlikanti
  • Kaméliová: KNICK-KNACK pohybová show
  • Deti z Hnileckej na Mikulášovi
  • Fidlikanti na Hnileckej
  • Divadlo "Škriatok Piatok "
  • Korčuľovanie Hnilecká
  • Hry u Sovičiek
  • Predvianočné pečenie medovníčkov so Sovičkami
  • Vianočná besiedka u Sovičiek