• Aktivity v júni

     • 31.05. - Hnilecká - Železná studnička

      01.06. - Hnilecká - MDD športový deň

                 - Kaméliová - Včelín Smolenice - predškoláci od Pašinkov, Sovičky, Lienky

      02.06. - Hnilecká - tr. Trpaslíkov - knižnica: Čítanie s Miriam

                 - Kaméliová - tr. Sovičky - knižnica: Čítanie s Miriam

      03.06. - Kaméliová - MDD - športový deň

      07.06. - Hnilecká - Divadlo MaKiLe - koncert

                 - Kaméliová - Diskotéka s ujom Ľubom

      08.06. - Hnilecká - Diskotéka s ujom Ľubom

      09.06. - Hnilecká - Poníky

                 - Kaméliová - Železná studnička: Motýliky, Včielky a Slniečka

      10.06. - riaditeľké voľno, Naše mesto

      15.06. - Kaméliová - Železná studnička: Mravčekovia, Pašinkovia, Sovičky, Lienky

                 - Kaméliová, Hnilecká - prevádzka do 12:00 hod

                 - Kaméliová, Hnilecká - učasť na protestnom zhromaždení zamest. školstva

      22.06. - Kaméliová - Divadlo MaKiLe - Ja a moja sestra

      24.06. - Kaméliová a Hnilecká - len predškoláci - Dobpravné ihrisko s policajtmi 

       

     • Protestné zhromaždenie

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že dňa 15.06.2022 bude prevádzka materskej školy len v

      dopoludňajších hodinách do 12:00 hod, z dôvodu účasti zamestnancov na proteste zamestnancov školstva.

      Vopred ďakujeme za pochopenie.

     • Riaditeľské voľno

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že riaditeľka Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava poskytuje podľa §150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) všetkým deťom materskej školy dňa 10.06.2022 riaditeľské voľno z prevádzkových a organizačných dôvodov.

      Zároveň sa v tento deň uskutoční v našom areáli akcia: Naše mesto. V prípade, že by ste nám chceli pomôcť ako dobrovoľník, prihláste sa u pani učiteľky na triede. V areáli MŠ budú prebiehať aktivity ako napr. natieranie zábradlia na terasách, náter stĺpov pred vstupom do budovy, náter zábradlia okolo hojdačiek, vyčistenie areálu a okolia od nečistôt - hrabanie, obnovenie náteru na altánkoch, drevených preliezkach, prekopanie pieskoviska a vyčistenie pieskoviska.

     • Dopravné ihrisko

     • Kaméliová, Hnilecká

      V spolupráci so ZŠ Železničná navštívime dopravné ihrisko v tomto areáli.

      Kaméliová - 28.04.2022 v dopoludňajších hodinách.

      Hnilecká - 29.04.2022 v dopoludňajších hodinách a trieda Lienky.

      Prosím, priveďte deti včas do 07:30 hod.

      Ďakujeme za spoluprácu

     • Nové informácie

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      oznamujeme vám, že od 02.05.2022 bude prevádzka materskej školy od 06:30 hod - 17:00 hod.

      Od pondelka budú opäť v prevádzke zberné triedy.

      Na Hnileckej je zberná trieda - Trpaslíci, na Kaméliovej je potrebné prísť cez hlavný vchod a odovzdať dieťa v zbernej triede - pri jedálni.

      Zmena stravnej jednotky:

      Od 01.05.2022 sa mení cena stravnej jednotky na 1,54 Eur.

      Zmena v poplatku za školné: ak má dieťa prerušenie, poplatok za školné sa neodpúšťa.

      Letná prevádzka: 

      Príspevok - školné sa neuhrádza - ak dieťa nechodí do MŠ počas letných školských prázdnin. Nevzťahuje sa to na prípad, ak je dieťa záväzne na letnú dochádzku prihlásené, a nenastúpi do MŠ. 

     • 2%

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      do konca tohto týždňa - 30.04.2022 je ešte možné podať 2%. Ak ste ešte nevyužili túto možnosť, budeme radi, ak podporíte našu materskú školu. Ďakujeme

     • Pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania

     • Vážení rodičia,

      pripomínam termín podania žiadosti na pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.

      Okresm súhlasu z psychologického vyšetrenia je potrebné mať aj súhlas pediatra, informovaný súhlas a žiadosť.

      Prikladám tlačivo pre pediatra, informovaný súhlas a žiadosť.

      Deti, ktoré ostanú v MŠ je potrebné zapísať do ZŠ. Pri zápise oznámiť pokračovanie v MŠ.

      Tlačivá:

      Suhlas_lekara.doc

      Informovany_suhlas_k_pokracovaniu_-_2022.doc

      Ziadosto_pokracovanie_v_povinnom_predprimarnom_vzdelavani_2022.doc

      Termín je do 30.04.2022.

      Informácia zo školského zákona.

      Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia a priloží žiadosť.

     • Prihláška na letnú prevádzku

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      v prílohe je záväzná prihláška pre dieťa na letnú prevádzku. V prípade záujmu je ju potrebné vyplniť a odovzdať pani učiteľke najneskôr do 20.04.2022. Neposielajte prihlášku mailom. Na základe záväzných prihlášok a platieb nastavíme prevádzku.

      Letna_prevadzka_-_prihlaska_2022.doc

     • Poplatok na druhý polrok - ZRPŠ

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

       

      žiadame Vás o úhradu poplatku ZRPŠ na druhý polrok do 10.03.2022 vo výške 30,- Eur.

      ZRPŠ Kaméliová - údaje k platbe:

      Číslo účtu: SK94 0200 0000 0014 4713 4659

      Variabilný symbol: taký istý ako uvádzate pri platbe do jedálne

      Suma na úhradu: 30,- Eur

      Dátum splatnosti: 10.03.2022

       

      ZRPŠ Hnilecká - údaje k platbe:

      Číslo účtu: SK24 0200 0000 0015 5845 5156

      Variabilný symbol: taký istý ako uvádzate pri platbe do jedálne

      Suma na úhradu: 30,- Eur

      Dátum splatnosti: 10.03.2022

       

      Do popisu pre adresáta je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa a názov triedy.

      Pri vklade na účet priamo vo VÚB Vám bude k platbe prirátaná suma, ktorúsi účtuje banka.

       

      Vopred ďakujeme za skorú úhradu.

       

     • Dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením piateho roku veku

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      ak máte záujem, aby dieťa, ktoré nedovŕšilo 5 rokov k 31.08.2022 (zle mu vychádzajú roky) absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie od 01.09.2022 - plánujete, že pôjde skôr do školy, je potrebné podať písomnú žiadosť o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku.

      So žiadosťou je potrebné podať: súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP)súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast do 30.06.2022 a informovaný súhlas rodiča.

      Naša MŠ patrí pod CPPPaP Bratislava II, Nevädzová 7: https://cpppapba2.sk/, využite možnosť online formuláru, alebo sa môžete objednať telefonicky: 02/436 325 88

      Deti, ktoré dovŕšia 5 rokov k 31.08.2022 budú automaticky zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie - nie je potrebné podávať žiadnu žiadosť.

     • Pomoc 2 % pre MŠ Kaméliová a Hnilecká

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      dovoľte poďakovať sa Vám aj touto cestou za Vašu doterajšiu všestrannú podporu našej materskej školy a jej aktivít.

      Vedenie školy spolu s radou rodičov neustále hľadá možnosti pomoci materskej škole a toto jedna z možností ako pomôcť.

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces darovaním 2 % zo svojich daní z príjmov. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%, pomôžte nám a finančné prostriedky budú použité pri skvalitňovaní výchovno – vzdelávacieho procesu a skvalitňovania vybavenia školy.

      Občianske združenie:

      SRRZ - RZ pri MŠ Kaméliová - IČO: 173196170812

      SRRZ - RZ pri MŠ Hnilecká -     IČO: 173196170906


      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov a tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako postupovať:

      Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ

      Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň

      - Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenie o zaplatení dane

      tlačivo: potvrdenie_o_zaplateni_dane.pdf

      - Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Musí však byť minimálne 3 €.

      - Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane :

      Kaméliová tlačivo: dvepercenta_MS_Kameliova.pdf

      Hnilecká tlačivo: dvepercenta_MS_Hnilecka.pdf

      Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

      Pomoc touto formou by sme privítali i od priateľov materskej školy z okruhu Vašich známych, rodinných príslušníkov alebo vo Vašom zamestnaní. 

      Za porozumenie, v mene detí a učiteľov Materskej školy Kaméliová a Hnilecká v Bratislave, veľmi pekne ďakujeme a veríme, že keď budete môcť, tak sa rozhodnete pre nás a pomôžete našej materskej škole.     • Depistáž školskej zrelosti

     • Kaméliová, Hnilecká - len predškoláci

      Vážení rodičia,

      v prílohe posielam tlačivo a informácie k depistáži - testovaniu detí pred nástupom do ZŠ. Informovaný súhlas vypíše a podpíše každý rodič, ktorý má záujem o depistáž školskej spôsobilosti svojho dieťaťa. 

      Despistáž sa uskutoční priamo v našej MŠ, ak to epidemiologická situácia dovolí, bude prebiehať v dňoch: 18.1.,19.1., 20.1., 25. a 26.01.2022 v dopoludňajších hodinách.

      Na základe záujmu rozdelíme deti do skupín a určíme termín testovania.Tlačivo je potrebné odovzdať v MŠ - pani učiteľke do 13.01.2022.

      INFOR_SUHLAS_depistaz.pdf

      Letak_depistaz_2022_(1).doc


     • Informácie k nástupu od 10.01.2022

     • Vážení rodičia,

      dovoľte zaželať Vám všetko dobré do nového roku!

      Prevádzka materskej školy v obidvoch budovách začne 10.01.2022.

      Prevádzkový čas bude naďalej od 06:30 – 16:30 hod.,

      nebudú fungovať zberné triedy.

      Pred nástupom do MŠ bude potrebné zaslať cez edupage 3 tlačivá:

      • Bezinfekčnosť dieťaťa – predkladá rodič vždy po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť kalendárnych dní.                                                Bezinfekcnost_dietata.doc
      • Bezpríznakovosť dieťaťa – predkladá rodič vždy po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako 3 dni –                                                         ak chýba napr. piatok a dieťa príde v pondelok, potrebné je predložiť toto                                                      tlačivo
      • Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_od_29.11..doc
      • Bezpríznakovosť návštevníka (rodiča) – predkladá rodič spolu s tlačivom o bezpríznakovosti dieťaťa po 3 kalendárnych dňoch
      • Pisomne_vyhlasenie_navstevnika_-_rodica_o_bezpriznakovosti_od_29.11.doc

      V prípade, že Vaše dieťa nemôže nastúpiť do MŠ od 10.01.2022 dajte nám čo najskôr vedieť na mail: riaditelka@mskameliova.sk

      Odhlasovanie naďalej prebieha cez aplikaciu eskoly, a od 10.01.2022 aj telefonicky na tel. číslach do jedálne.

      Poplatky za stravu a školné je potrebné uhradiť najneskôr do 10.01.2022.

      Žiadame Vás, aby do MŠ chodili len zdravé deti!!!

      Informácie:

      Ak je niekto pozitívny v domácnostidieťa ostáva s ním v karanténe.

      Karanténa sa ráta od výsledku PCR testu.

      Ak idete na PCR test a čakáte na výsledok – počas tejto doby nedávajte dieťaťa do MŠ.

      Ak zistíte, že je dieťa pozitívne, hneď nám túto informáciu oznámte, najlepšie mailom: riaditelka@mskameliova.sk, prípadne telefonicky: 02/45245962.

       

      Vopred ďakujeme za spoluprácu

     • Ospravedlnenie dieťaťa

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia, uverejňujeme oznam ministerstva školstva:

      Ak sa dieťa nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v materskej škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť.

      Ak sa rozhodnete pre uvedenú možnosť, je potrebné nám to nahlásiť - najlepšie písomne -  mailom na office@mskameliova.sk

      Potrebné je uviesť meno dieťaťa, triedu a dĺžku chýbania.

     • Zmena prevádzky - zrušenie zberných tried

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      s účinnosťou od zajtra - 10. 11. 2021 až do odvolania bude materská škola otvorená od 6:30 hod. do 16:30 hod. bez zberových tried.

      Z dôvodu vysokého nárastu ochorenia Covid-19 a aj nariadenej karantény u zamestnancov sme po zvážení situácie a dohody so zriaďovateľom pristúpili k zrušeniu zberových tried a zmene prevádzky jednotlivých tried.

     • Zmena v počte dní ospravedlňovania rodičom

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia, oznamujeme vám zmenu v ospravedlňovaní na základe rozhodnutia ministerstva školstva:

      Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu:

      Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.

      • sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
      • nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.

      Za dochádzku do školy a zdravotný stav dieťaťa zodpovedá jeho zákonný zástupca.

      Rozhodnutím sa predlžuje lehota na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní.

      Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné.

      Usmernenie ministerstva školstva:

      Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z dôvodu ochorenia, počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z troch po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

      Riaditeľ materskej školy, v prípade podozrenia na neodôvodnené vymeškávania povinného predprimárneho vzdelávania, kontaktuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

      Za zdravotný stav dieťaťa je plne zodpovedný výhradne jeho rodič. Len vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať „Potvrdenie od lekára“. Spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako aj potreba vydať rodičovi v tejto súvislosti potvrdenie, je plne v kompetencii ošetrujúceho všeobecného lekára pre deti a dorast.

      V prípade detí, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné, ak má materská škola podozrenie zo zanedbania zdravotnej starostlivosti dieťaťa rodičom, má možnosť kontaktovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

       

  • Kontakty

   • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
   • office@mskameliova.sk
   • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
   • Kaméliová 10 82107 Bratislava Slovakia
   • office@mskameliova.sk
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje