• SĽUK - Zvuky nie sú muky

      Kaméliová, Hnilecká

      Pripomienka:

      Zajtra - 14.03.2023 z dôvodu návštevy divadelného predstavenia je potrebné priviesť deti najneskôr o 07:30 hod. Deti pred odchodom z MŠ dostanú desiatu.

      Deťom, prosím do divadla oblečte nohavice, leginy, sukne.... Nie tepláky.

      Ďakujeme za spoluprácu.

     • Aktivity

      Kaméliová, Hnilecká

      Hneď po prázdninách čaká na deti pekný program:

      01.03. - Lienky s predškolákmi z MŠ Hnilecká pôjdu hľadať poklad do ZŠ Žitavská.

      06.03. - za predškolákmi z Hnileckej príde Póla (program s pani policajtkou)

      08.03. - za predškolákmi z Kaméliovej príde Póla (program s pani policajtkou)

     • Komplexné vyšetrenie školskej zrelosti

      Kaméliová, Hnilecká - pre rodičov predškolákov

      Vážení rodičia,

      posielam informáciu od pani psychologičky.

      Pani psychologička s rodičmi absolvovala konzultácie ohľadom depistáže školskej zrelosti a niektorým z vás bolo odporúčané komplexné vyšetrenie školskej zrelosti vášho dieťaťa. Už sa môžete objednávať online na www: https://cpppapba2.sk/online-objednanie/, a následne vám pani psychologička pošle termín na komplexné vyšetrenie školskej zrelosti dieťaťa. Vyšetrenie sa realizuje v mesiacoch marec – máj 2023. Žiadame vás, aby ste sa objednali čo najskôr.

     • Zmena poplatkov od 1.3.2023

      Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      oznamujeme vám, že od 01.03.2023 prichádza k zmene poplatkov za stravu a školné na základe nového VZN.

      ŠKOLNÉ: Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov mesačne na jedno dieťa sumou 50,00 € paušálne. Za druhé a každé ďalšie dieťa, ktoré navštevuje materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, zákonný zástupca uhrádza mesačný príspevok vo výške 25,00 €. Do tohto počtu sa nezapočítava dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, za ktoré sa príspevok neuhrádza.

     • Dve percentá

      Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia, všetci priatelia a podporovatelia

      Materskej školy Kaméliová a Hnilecká,

      stalo sa už tradíciou, že každoročne Vás v tomto období oslovujeme s prosbou finančne podporiť Materskú školu Kaméliová a jej elokované pracovisko Hnilecká.

      Stačí iba to, aby ste využili zákonom danú možnosť a venovali 2% svojich už zaplatených daní na účet nášho občianskeho združenia.

  • Kontakty

   • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
   • office@mskameliova.sk
   • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
   • Kaméliová 10 82107 Bratislava Slovakia
   • office@mskameliova.sk
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje