• Poďakovanie za dotáciu

     

    Materská škola Kaméliová 10, v Bratislave  sa zapojila do grantovej výzvy a požiadala o poskytnutie podpory zo Zeleného vzdelávacieho fondu formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2023. Za prejavenú dôveru a poskytnutie dotácie v sume 8000,- € ďakujeme Slovenskej agentúre životného prostredia. Dotáciu sme požiadali na projekt Enviroučebne a v rámci nej boli vybudované dve enviroučebne vybavené lavičkami a stolom, a dve náučné tabule s témou Život v lese, ktoré nám pomôžu realizovať výchovno-vzdelávací proces s environmentálnym zameraním formou zážitkového učenia a priamo v teréne. Projekt sme realizovali v areáli materskej školy Kaméliová a tiež na elokovanom pracovisku Hnilecká 2, Bratislava     

            Mgr. Lucia Slováková

          riaditeľka materskej školy

     • Národný projekt POP3 

     • Poďakovanie

     • Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za možnosť zrealizovať projekt s názvom Preliezková zostava. Z BSK sme dostali časť nákladov na úhradu projektu. Vďaka dotácii dostali deti na školský dvor novú, bezúdržbovú, bezpečnú preliezku.

      Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj – najlepšie miesto pre život.

                       

     • Projekt

     • Preliezku lanový park sme získali realizovaním projektu Lepšie podmienky pre deti.
      Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s. v rámci programu Dobrý sused. Finančná dotácia nám bola poskytnutá vo výške 1000 Eur.

      Projekt sa realizoval aj vďaka rodičovskému združeniu, ktoré nám pomohlo dofinancovať preliezku. 

      Všetkým veľmi pekne ďakujeme.

     • Projekty

     • Preliezku lanový park sme získali realizovaním projektu Lepšie podmienky pre deti. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s. v rámci programu Dobrý sused.


      Koncom septembra 2020 bola zrealizovaná výstavba detského ihriska, ktoré slúži  pre deti materskej školy. Materská škola získala finančný príspevok z programu Podpora rozvoja športu na rok 2019 pre projekt s názvom: 

      Výstavba detského ihriska

      Poskytovateľ: Úrad vlády SR
      Verejný obstarávateľ: Materská škola, Kaméliová 10, 821 07  Bratislava
      Program: Podpora rozvoja športu 2019
      Podprogram: č.2: výstavba detských ihrísk
      Výška dotácie: 8 000,00€
      Termín realizácie projektu: júl - september

      Sme radi, že sme mohli zrealizovať projekt s názvom Výstavba detského ihriska v areáli Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava, ktorý sa uskutočnil vďaka finančnej podpore poskytovateľa „Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program „Podpora rozvoja športu na rok 2019“.  Areál materskej školy sme obohatili o  dve preliezkové zostavy, ktoré sú navzájom prepojené. Preliezkové zostavy sú vybavené na podporu a rozvoj motorických a kognitívnych zručností prostredníctvom zábavných aktivít. Veríme, že pozitívne podporíme pohybovú aktivitu detí a nové ihrisko sa im bude páčiť.

       

      Poďakovanie BSK - participatívny rozpočet

      V rámci participatívneho rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja sme dostali množstvo hlasov od vás, ktorým vďačíme za možnosť zrealizovať projekt Školský areál. V areáli  na Kaméliovej sme vytvorili oddychovú zónu  pri pieskoviskách novými lavičkami a tiež lavičkami v altánku, kde sa budú realizovať aj výchovno-vzdelávacie aktivity. V areáli na Hnileckej sa nám podarilo vytvoriť tienenie nad pieskoviskami a tiež ochranu pred ich znečistením.

       

     • Územná dotácia - poďakovanie BSK

     • Chceme sa poďakovať Bratislavskému samosprávnemu kraju, že sme mohli zrealizovať projekt Lepšie podmienky pre materskú školu. Vďaka realizácii tohto projektu sme získali novú vinylovú podlahu vo veľkej chodbe. Novou podlahou a novými farbami sme dosiahli zároveň väčšiu svetlosť na spoločnej hlavnej chodbe.

  • Kontakty

   • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
   • Kaméliová 02 45 24 59 62,
    0910 430 230
    /Hnilecká 02 45 24 11 34,
    0910 380 320
   • Kaméliová 10

    82107 Bratislava
    Slovakia
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod.
    Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje