• Poďakovanie BSK

   Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za podporu projektu Pohyb a oddych vo výške 4810,- Eur. Realizáciou projektu sme získali novú podlahu v telocvični a nový altánok.

   Veľmi pekne ďakujeme

 • Poďakovanie Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava

  Ďakujeme Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava za finančnú podporu projektu "Spoznávanie Bratislavy", ktorý nám poskytol dotáciu vo výške 1300,- €.  Navštívili sme Bratislavský hrad a ulice Starého Mesta. Deťom sme ukázali Michalskú vežu, Michalskú bránu, Dóm svätého Martina, Zelený Dóm, Starú radnicu, Primaciálny palác, Rolandovú fontánu. Zoznámili sme sa s hradom Devín, s jeho významom a históriou. Ako odmenu dostali deti návštevu sokoliarne s letovými ukážkami a malou miniZOO. Absolvovali sme vzdelávaciu aktivitu na mokradi pod hradom Devín. Cieľom tohto projektu bolo oboznámiť deti s niektorými významnými historickými objektmi Bratislavy na základe osobnej návštevy. 

  Veľmi pekne ďakujeme

 • Poďakovanie Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava

  Ďakujeme Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava za poskytnutie grantu vo výške 1200,- Eur na projekt 

  Hudobné vzdelávanie spoznávaním nových umeleckých žánrov. Konala sa besiedka pri príležitosti masiaca úcty k starším, navštívili sme Mestské divadlo Pavla Orságha Hviezdoslava predstavenie Koza rohatá, k vianociam sme pripravili besiedky pre rodičov a starých rodičov, ku ktorým sme zakúpili materiál na výrobu kostýmov. Po besiedkach sme dťom pripravili vianočné prekvapenie vo forme darčekov.

  • Kontakty

   • Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava
   • office@mskameliova.sk
   • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
   • Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, elokované pracovisko: Hnilecká 2, 821 07 Bratislava
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

  • Kaméliová - Sniwko a Buwko, Klauniáda
  • Kaméliová - Návšteva v ZOO
  • Kaméliová: Karneval
  • Kaméliová: Fidlikanti
  • Kaméliová: KNICK-KNACK pohybová show
  • Deti z Hnileckej na Mikulášovi
  • Fidlikanti na Hnileckej
  • Divadlo "Škriatok Piatok "
  • Korčuľovanie Hnilecká
  • Hry u Sovičiek
  • Predvianočné pečenie medovníčkov so Sovičkami
  • Vianočná besiedka u Sovičiek