• Voľné miesta v našej materskej škole

  • Pozícia - učiteľka materskej školy

   Kvalifikačné predpoklady: podľa §7 a §34 zákona NR R č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhl. Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné pkvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení Vyhl. Ministerstva školstva SR č. 170/2010 Z.z.

   • bezúhonnosť (§9 zákona č. 317/2009 v znení neskorších predpisov)
   • zdravotná spôsobilosť (§10 zákona č. 317/2009  v znení neskorších predpisov)
   • ovládanie štátneho jazyka (§11 zákona č. 317/2009 v znení neskorších predpisov
   • Plat: v zmysle zákona e. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
   • nástup: 26.08.2019

   Svoje ponuky spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov podľa GDPR a v zmysle zákona č. 18/2008 Z.z. o ochrane osobných dajov zasielajte na e-mail: personalne@mskameliova.sk

  • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava
   • office@mskameliova.sk
   • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
   • Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, elokované pracovisko: Hnilecká 2, 821 07 Bratislava
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

  • Mš Hnilecká
  • Kaméliová, Hnilecká - Deň otvorených dverí
  • Kaméliová - karneval s ujom Ľubom
  • Mš Hnilecká
  • Mš Hnilecká
  • Kaméliová - besiedka Včielky
  • Kaméliová - besiedky Motýliky, Sovičky
  • Kaméliová - OLOArt
  • Kaméliová - poďakovanie
  • Kaméliová - Poníky 02.12.2019
  • Kaméliová - 05.12.2019 Mikuláš
  • Kaméliová - Hudobný program s ujom Janom