• Voľné miesta v našej materskej škole

  • Pozícia - učiteľka materskej školy

   Kvalifikačné predpoklady: podľa §7 a §34 zákona NR R č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhl. Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné pkvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení Vyhl. Ministerstva školstva SR č. 170/2010 Z.z.

   • bezúhonnosť (§9 zákona č. 317/2009 v znení neskorších predpisov)
   • zdravotná spôsobilosť (§10 zákona č. 317/2009  v znení neskorších predpisov)
   • ovládanie štátneho jazyka (§11 zákona č. 317/2009 v znení neskorších predpisov
   • Plat: v zmysle zákona e. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
   • nástup: 26.08.2019

   Svoje ponuky spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov podľa GDPR a v zmysle zákona č. 18/2008 Z.z. o ochrane osobných dajov zasielajte na e-mail: personalne@mskameliova.sk

  • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
   • office@mskameliova.sk
   • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
   • Kaméliová 10 82107 Bratislava Slovakia
   • office@mskameliova.sk
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje