• Deň otvorených dverí

   Milí rodičia,

   srdečne Vás pozývame, aj s Vašim dieťatkom, na Deň otvorených dverí ktorý sa uskutoční dňa 19.3.2019 od 9:30 hod. do 10:30 hod. v Materskej škole Kaméliová 10, Bratislava a 20.3.2019 na elokovanom pracovisku v priestoroch MŠ Hnilecká  2, Bratislava od 9:30 hod . do 10:30 hod.

   • Oznam

    Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2019/2020 bude prijímať

    od 08.04. – 11.04.2019 od 08:00 do 11:00 hod.

    dňa 09. 04. 2019 aj od 13:00 do 15:00

    len v priestoroch MŠ Kaméliová 10, Bratislava.

     

    Žiadame rodičov, aby prišli podať žiadosť spolu s deťmi. Prosíme, aby ste použili aktuálnu žiadosť, ktorá je uverejnená nižšie v tlačivách.

     

    Pri odovzdaní žiadosti je potrebné priniesť na overenie údajov:

    • vyplnenú žiadosť, podpísanú obidvomi rodičmi, s potvrdením od lekára aj s údajom o povinnom očkovaní, prehlásenie obidvoch zákonných zástupcov
    • kópiu rodného listu dieťaťa
    • zdravotný preukaz poistenca (dieťaťa)
    • občianske preukazy zákonných zástupcov
    • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
    • rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast

     

    Kritériá pre prijatie:

    • deti s odloženou školskou dochádzkou
    • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
    • deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku k 31.08.2019
    • deti, ktoré dovŕšia tri roky k 31.08. 2019
    • v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy uprednostníme: deti, ktorých rodičia majú trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

     

    Upozornenie: dieťa musí spĺňať základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti: nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije sa z pohára, vypýta sa na WC, použije WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa, reaguje na pokyn dospelého, zrozumiteľne komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku.

    Rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa bude doručené najneskôr do 31. augusta 2019.

  • Tlačivá

  • Kontakty

   • Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava
   • office@mskameliova.sk
   • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
   • Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, elokované pracovisko: Hnilecká 2, 821 07 Bratislava
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

  • Kaméliová - Sniwko a Buwko, Klauniáda
  • Kaméliová - Návšteva v ZOO
  • Kaméliová: Karneval
  • Kaméliová: Fidlikanti
  • Kaméliová: KNICK-KNACK pohybová show
  • Deti z Hnileckej na Mikulášovi
  • Fidlikanti na Hnileckej
  • Divadlo "Škriatok Piatok "
  • Korčuľovanie Hnilecká
  • Hry u Sovičiek
  • Predvianočné pečenie medovníčkov so Sovičkami
  • Vianočná besiedka u Sovičiek