• Členovia rady školy

   Mária Koleková za pedagogických zamestnancov
   Gertrúda Kupková za pedagogických zamestnancov
   Bc. Zuzana Pompová za nepedagogických zamestnancov
   PhDr. Katarína Chrenková za rodičov MŠ Kaméliová
   Mgr. Zuzana Rajterová Žáková za rodičov MŠ Kaméliová
   Ing. Kristián Bartoš za rodičov MŠ Hnilecká
   Marianna Jaňáková za rodičov MŠ Hnilecká
   Lívia Benedeková za zriaďovateľa
   Ing. Ladislav Kugler za zriaďovateľa
   Mgr. Art. Jana Némethová za zriaďovateľa
   PhDr. MPH Eva Samolejová za zriaďovateľa

    

 • Tlačivá

  • Kontakty

   • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
   • office@mskameliova.sk
   • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
   • Kaméliová 10 82107 Bratislava Slovakia
   • office@mskameliova.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje