• Členovia rady školy

   Mária Koleková za pedagogických zamestnancov
   Gertrúda Kupková za pedagogických zamestnancov
   Bc. Zuzana Pompová za nepedagogických zamestnancov
   Mgr. Svetlana Biskupič Čileková za rodičov MŠ Kaméliová
   Jana Skaličanová za rodičov MŠ Kaméliová
   Bc. Andrea Pasztoriková za rodičov MŠ Hnilecká
   Mgr. Zuzana Križanová za rodičov MŠ Hnilecká
   Lívia Benedeková za zriaďovateľa
   Ing. Ladislav Kugler za zriaďovateľa
   Mgr. Art. Jana Némethová za zriaďovateľa
   PhDr. MPH Eva Samolejová za zriaďovateľa

    

 • Tlačivá

  • Kontakty

   • Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava
   • office@mskameliova.sk
   • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
   • Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, elokované pracovisko: Hnilecká 2, 821 07 Bratislava
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

  • Kaméliová - Sniwko a Buwko, Klauniáda
  • Kaméliová - Návšteva v ZOO
  • Kaméliová: Karneval
  • Kaméliová: Fidlikanti
  • Kaméliová: KNICK-KNACK pohybová show
  • Deti z Hnileckej na Mikulášovi
  • Fidlikanti na Hnileckej
  • Divadlo "Škriatok Piatok "
  • Korčuľovanie Hnilecká
  • Hry u Sovičiek
  • Predvianočné pečenie medovníčkov so Sovičkami
  • Vianočná besiedka u Sovičiek