• Profil školy

   • Materská škola Kaméliová ul.č.10 je právnickou osobou, ktorej zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava – Vrakuňa. Materská škola sa nachádza v sídliskovej zástavbe v blízkosti dopravného spojenia s MHD (trolejbusy 201,202, autobus 78) cca 30min do centra Bratislavy a blízkosťou dopravného a medzimestského spojenia do juhozápadných obcí vyššieho územného celku Bratislava. Zlúčením pozostáva z dvoch samostatne stojacích budov. V budove na Kaméliovej ul.10 prevádzkujeme 7 tried a v budove na Hnileckej 2 prevádzkujeme 4 triedy.

    Budova na Kaméliovej je účelová stavba postavená v roku 1985 na rozhraní troch sídlisk (Vrakuňa, Dolné Hony, Medzi jarky) a rodinných domov. Každá trieda ma vlastné príslušenstvo (spálňa, umyvárka , šatňa). Jednoposchodová budova má kapacitu 7 tried, spoločenskú miestnosť, jedáleň a telocvičňu. Z prízemných tried sa vychádza na terasy s priamym napojením na školský dvor a jedna trieda na poschodí má krytú terasu pre pobyt detí v nepriaznivom počasí. Vo vnútri sa prechádza spojovacími chodbami a na II.NP schodišťom. V hospodárskom trakte sa nachádza školská kuchyňa, technické zázemie a sklady.
    Budova na Hnileckej bola odovzdaná do prevádzky v roku 1977 na rozhraní dvoch sídlisk (Vrakuňa, Dolné Hony). Je to prízemný objekt pozostávajúci z piatich pavilónov. Každá trieda je samostatný pavilón, ktorý má samostatný vchod a prepojenie s ostatnými pavilónmi vnútornou chodbou. Triedy majú samostatné príslušenstvo (spálňa, umyvárka , šatňa). Cez terasu každej triedy je priamy východ do školskej záhrady. Piatym je hospodársky pavilón, v ktorom je umiestnená školská kuchyňa, jedáleň, technické zázemie, sklady a kancelárie.

    Súčasťou obidvoch budov sú rozľahlé školské záhrady s trávnatou plochou, s vysadenými drevinami, ktoré poskytujú dostatok tieňa a sú vybavení pieskoviskami a hracími prvkami pre rozvoj pohybových schopností detí.

  • Tématické celky a triedne projekty

  • Materská škola pracuje podľa Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Učebnými osnovami sú výkonové štandardy Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Máme týždenné plánovanie. Každá trieda si volí vlastnú tému týždňa

  • Kontakty

   • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
   • Kaméliová 02 45 24 59 62,
    0910 430 230
    /Hnilecká 02 45 24 11 34,
    0910 380 320
   • Kaméliová 10

    82107 Bratislava
    Slovakia
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod.
    Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje