• MŠ Kaméliová

     • Dnes boli v knižnicei Mravčekovia, Včielky, Slniečka a Motýliky.

     • MŠ Kaméliová

     • Návšteva knižnice - Pašinkovia, Sovičky, Lienky

      Marec je mesiacom knihy. Pri tejto príležitosti sme navštívili knižnicu na Toplianskej 5 a mali sme informačnú výchovu. Mnohé deti boli dnes v knižnici prvýkrát a pohľad na regály plné farebných kníh ich doslova fascinoval. Pracovníčky knižnice ich pútavou rozprávkovou formou poučili o ochrane kníh, ukázali im správne listovať v knihách, ako chrániť knihy pred poškodením a na záver sa deti dozvedeli, ako sa stať malých čitateľom, aby si všetky tieto „papierové poklady“ mohli doma prečítať. Tiež si vypočuli rozprávku a mali si možnosť čítať a hrať sa vo veľmi pekných priestoroch.

     • Deň otvorených dverí - MŠ Hnilecká

     • Milí rodičia,
      srdečne Vás pozývame aj s Vašim dieťatkom na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 19.3.2019 od 9:30 hod. do 10:30 hod. v Materskej škole Kaméliová 10, Bratislava a 20.3.2019 na elokovanom pracovisku v priestoroch MŠ Hnilecká  2, Bratislava od 9:30 hod. do 10:30 hod.

     • Mici a Mňau

     • Kaméliová a Hnilecká- Dňa 09.04.2019 uvidíme v dopoludňajších hodinách predstavenie o Veľkej noci v 221. Prosíme o pekné oblečenie.

     • Kaméliová - ukážky prvej pomoci, asistenčné služby

     • 13.11. nás navštívili pracovníci asistenčnej služby. Predškolákom urobili krátku prednášku a na školskom dvore predviedli všetkym deťom ukážky s autami a pripravili pre nich súťaže. Deti odmenili zdravou tyčinkou. Deti odchádzali s novými zážitkami.

     • Kaméliová - Klaun Ronald

     • Dnes 07.11.2018 nám bolo veselo s klaunom Ronaldom

     • Kaméliová - Tárajko a Popletajka

     • Ako nám bolo na veselom hudobno-zábavnom programe Tárajka a Popletajky 05.11.2018

     • Vzdelávanie s Daphne o triedení odpadu

     • MŠ Kaméliová - Včielky

     • Poníky

     • MŠ Kaméliová

      Vozenie na poníkoch sa deťom veľmi páčilo.

     • Besiedky pre starých rodičov - Hnilecká

     • Srdečne pozývame starých rodičov na besiedky, ktoré sme pripravili v mesiaci október ako prejav úcty k starším a ktoré sa uskutočnia 23.10- 24.10.2018 v materskej škole Hnilecká o 15.30 hod. podľa rozpisov v jednotlivých triedach. 

     • Hnilecká - Sniwko a Buwko Klauniáda

     • Skvelá zábava so Sniwkom a Buwkom ...

     • Zdravé oči už v škôlke 

     • Milí rodičia dňa 22.10.2018 o 9.00hod. prebehne na materskej škole Hnilecká meranie zrakových parametrov dieťaťa. Ak máte záujem o toto vyšetrenie, je potrebné vypísať informovaný súhlas, ktorý sa nachádza v každej šatni a odovzdať pani učiteľke. 

     • POZVÁNKA - besiedka pre starých rodičov

     • Kaméliová

      Srdečne pozývame starých rodičov Vašich detí na besiedku do našej materskej školy 23. a 24.10.2018 so začiatkom o 15:30 hod. (podľa rozpisu tried na nástenkách), ktorú sme pripravili pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Besiedka sa bude konať na prízemí v spoločenskej miestnosti. Prosíme Vás, pripravte deťom pekné oblečenie. 

      Z kapacitných dôvodov prosíme o účasť na besiedke iba starých rodičov.Ďakujeme za spoluprácu.

     • Rozprávka Buwko a Sniwko, Klauniáda u Perinčanov

     • Hnilecká - dňa 11.10.2018 príde do MŠ deťom zahrať div. rozprávku Klauniáda u Perinčanov.

     • 2% MŠ Kaméliová

     • blíži sa termín platenia daní a s ním aj možnosť poskytnúť pre našu Materskú školu 
      Kaméliová 10 podporu vo forme 2% z daní. Prostriedky, ktoré každoročne z 2% získavame,
      pomáhajú deťom v materskej škole zlepšiť interiér aj exteriér, môžeme realizovať zaujímavé
      aktivity.Táto forma Vašej pomoci je pre nás nenahraditeľná. Prosím Vás, oslovte aj Vašich priateľov, rodinu, známych, kolegov, skrátka každého,
      ​​​​​​​kto by nám mohol svoje 2% venovať. Kandidátmi sú aj firmy - môžu nám venovať 1%, prípadne za istých podmienok aj 2%.
     • 2% MŠ Hnilecká

     • blíži sa termín platenia daní a s ním aj možnosť poskytnúť pre našu Materskú školu na 
      elokovanom pracovisku Hnilecká 2 podporu vo forme 2% z daní.
      Prostriedky, ktoré každoročne z 2% získavame, pomáhajú deťom v materskej škole zlepšiť 
      interiér aj exteriér, môžeme realizovať zaujímavé aktivity.
      Táto forma Vašej pomoci je pre nás nenahraditeľná.

      Upozorňujeme na nové IČO: 173196170906.

  • Kontakty

   • Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava
   • office@mskameliova.sk
   • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
   • Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, elokované pracovisko: Hnilecká 2, 821 07 Bratislava
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

  • Kaméliová - Sniwko a Buwko, Klauniáda
  • Kaméliová - Návšteva v ZOO
  • Kaméliová: Karneval
  • Kaméliová: Fidlikanti
  • Kaméliová: KNICK-KNACK pohybová show
  • Deti z Hnileckej na Mikulášovi
  • Fidlikanti na Hnileckej
  • Divadlo "Škriatok Piatok "
  • Korčuľovanie Hnilecká
  • Hry u Sovičiek
  • Predvianočné pečenie medovníčkov so Sovičkami
  • Vianočná besiedka u Sovičiek