• Kaméliová - preventívna zubná prehliadka

     • OZNÁMENIE ZUBÁRKY

       

      Denti.s.r.o. Zubná ambulancia, ZŠ Bieloruská 1

      Vážení rodičia, keďže stále platia opatrenia, pani MUDr. Mamrilová bude vykonávať preventívne prehliadky                v termíne od 17.08. - 21.08.2020.

      Objednať sa je potrebné telefonicky budúci týždeň od 06.07.- 10.07.2020.

      Telefónny kontakt: 02/45 52 74 55

     • Mš Hnilecká

     • Vážení rodičia

      Dňa 1.7.2020 budú deti z Mš Hnileckej v Mš Kaméliová zadelené do tried: 

      Slniečka: deti z triedy Žabiek a Ježkov

      Lienky: deti z triedy Myšiek a Trpaslíkov

      Od 2.7.2020 bude prvádzka opäť v Mš Hnilecká.

      Žabky: deti z triedy Ježkov, Žabiek a Trpaslíkov

      Myšky: deti z triedy Myšiek, Trpaslíkov

     • Letná prevádzka - 01.07 - 07.08.2020

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám zadelenie pre prihlásené deti počas letnej prevádzky od 01.07. – 07.08.2020.

      Prevádzka bude od 07:00 do 16:00 hod.

      Zadelenie detí:

      tr. Motýliky – Motýliky, 7 detí od Slniečok

      tr. Sovičky – Sovičky, 6 detí od Slniečok, 4 deti od Lienok

      tr. Včielky – Včielky, 8 detí od Lienok

      tr. Mravčekovia – Mravčekovia, Pašinkovia

      Dňa 1.07.2020 budú pre prihlásené deti z MŠ Hnilecká pripravené triedy na 1. poschodí

      – vstup cez hl. vchod: tr. Lienky (prechod cez telocvičňu) – pre deti z tr. Myšky a Trpaslíkov,

                                            tr. Slniečka – pre deti z tr. Ježkovia a Žabky.

      Počas letnej prevádzky môžu nastať zmeny pri zadelení detí do tried, o čom budete priebežne informovaní.

      Ďakujeme za porozumenie.

     • Kaméliová, Hnilecká - preplatky - školné

     • Vážení rodičia, do konca júna vám prídu na účty, z ktorých ste platili naposledy školné preplatky za školský rok 2019/2020.

     • MŠ Hnilecká - Prerušenie prevádzky 01.07.2020

     • Vážení rodičia,

      dňa 01.07.2020 (streda) bude na elokovanom pracovisku Hnilecká 2, Bratislava prerušená prevádzka - t.j. materská škola bude zatvorená.

      Prevádzka materskej školy bude opätovne obnovená dňa 02.07.2020 (piatok).

      Odôvodnenie: na základe oznámenia spoločnosti Termming a. s., bude dňa 01.07.2020 prerušená dodávka teplej vody.

      Na základe Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 22.05.2020 nevieme dňa 01.07.2020 zabezpečiť teplú vodu na pracovisku pre zamestnancov a v celej prevádzke pre deti.

      Nakoľko už bude letná - prázdninová činnosť - vieme pre Vaše deti zabezpečiť miesto v budove MŠ na Kaméliovej. Žiadame Vás, aby rodičia detí, ktorí prihlásili deti do MŠ na Hnileckej od 01.07.2020 nahlásili pani učiteľkám, či 01.07.2020 prídu do MŠ Kaméliová.

     • Kaméliová, Hnilecká: poplatky a letná prevádzka

     • Vážení rodičia, 

      všetky záväzné prihlášky sme od 15.06.2020 akceptovali a deti sme zaradili do tried, o čom som každého informovala odpovedným e-mailom. Ak ste nepodali prihlášku, nie je možné hneď nastúpiť. Môžete ju podať dodatočne a určíme Vám miesto - triedu, a odkedy môže Vaše dieťa nastúpiť. Žiadam každého, aby dodržal termín splatnosti za školné a stravu - do 12.06.2020. Väčšina má preplatok - v tom prípade školné neplatíte. Na réžii nemá nikto preplatok, iba na stravnom.

      Poplatky od 01.06.2020 za školné - 25,- Eur + réžia 15,- Eur a stravná jednotka na deň 1,45 Eur

      Poplatky od 15.06.2020 za školné - 13,70 Eur

                                             strava - réžia - 15,- Eur + stravná jednotka na deň 1,45 Eur

      Poplatok od 01.07. - 30.07.2020 - školné: 25,- Eur, strava: réžia 15,- Eur + stravná jednotka na deň 1,45 Eur

      Poplatok od 01.08. - 07.08.2020 - školné: 6,- Eur, strava: réžia 15,- Eur + stravná jednotka na deň 1,45 Eur

      Poplatky na letnú prevádzku budeme zasielať budúci týždeň, termín splatnosti je do 18.06.2020.

      Prevádzka bude na Hnileckej  - 2 triedy a na Kaméliovej 4 triedy v termíne od 01.07. - 07.08.2020,

      v čase od 07,00 hod do 16,00 hod. Rozpis letnej prevádzky - zadelenie do tried, zverejníme posledný júnový týždeň.

     • Kaméliová, Hnilecká - Záväzná prihláška na letnú prevádzka

     • Dobrý deň,
      v prílohe posielam záväznú prihlášku na letnú prevádzku od 01.07. - 07.08.2020.
      Vyplnenú prihlášku je potrebné odoslať alebo doručiť mailom, do schránky do 05.06.2020.
      Stále platia opatrenia - 15 detí v jednej triede, prednostne budú prijímané deti pracujúcich rodičov v prvej línii a pracujúcich rodičov, ktorí chodia fyzicky do práce. Potrebné je počkať na potvrdenie miesta.
      V príprade, že sa uvoľnia opatrenia, bude prioritne v prevádzke budovy podľa záujmu a kapacity, oznámime dodatočne.

      Zavazna_prihlaska_od_01.07._-_07.08.2020.doc​​​​​​​

     • MŠ Hnilecká - oznam o prerušení prevádzky dňa 04.06.2020

     • Vážení rodičia,

      dňa 04.06.2020 (štvrtok) bude na elokovanom pracovisku Hnilecká 2, Bratislava prerušená prevádzka - t.j. materská škola bude zatvorená.

      Prevádzka materskej školy bude opätovne obnovená dňa 05.06.2020 (piatok).

      Odôvodnenie: na základe oznámenia spoločnosti Termming a. s., bude dňa 04.06.2020 prerušená dodávka teplej vody.

      Na základe Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 22.05.2020 nevieme dňa 04.06.2020 zabezpečiť teplú vodu na pracovisku pre zamestnancov a v celej prevádzke pre deti.

     • Poplatky za mesiac jún

     • Vážení rodičia, keďže bola materská škola zatvorená, väčšine z Vás vznikol za dieťa preplatok na školnom a strave. Preto tým rodičom, ktorých deti budú navštevovať materskú školu v mesiaci jún pošlem mail                    s informáciou koľko majú zaplatiť za školné (okrem predškolákov) - k preplatku je potrebné doplatiť do sumy 25,- Eur. Pani vedúca ŠJ bude posielať platby za stravu a réžiu 1.06.2020. Väčšina detí má preplatok na strave, ale réžia nemá preplatok. Preto príde každému prihlásenému dieťaťu na jún réžia vo výške 15,- eur + stravné. Poplatky je potrebné uhradiť do 10.06.2020.

     • Záväzná prihláška na jún

     • Vážení rodičia,

      žiaľ nevieme uspokojiť  záujem všetkých rodičov na dochádzku v mesiaci jún.

      Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020
      sa prednostne prijímajú deti:
      ide o deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
      4.2. ide o deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,
      4.3. ide o deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku,

      4.4. zoradenie podľa veku

      Keďže sa prihlásilo viac pracujúcich rodičov, nevieme zabezpečiť dochádzku pre nepracujúcich rodičov a rodičov na MD a RD. 
      Prosíme o pravdivé vyplnenie záväznej prihlášky na jún a zaslanie obratom, najneskôr do pondelka 25.05.2020 vrátane.

      Každému prihlásenému dáme vedieť v priebehu budúceho týždňa, či bolo dieťa zaradené do skupiny a či môže nastúpiť 01.06.2020 do materskej školy. Preto žiadame o čo najrýchlejšiu spätnú väzbu, teda do pondelka 25.05.2020.

      Zavazna_prihlaska_od_01.06.2020_Hnilecka.doc

      Zavazna_prihlaska_od_01.06.2020_Kameliova.doc

     • Informácie k otvorenie MŠ od 01.06.2020

     • Vážení rodičia, pripravujeme pokyny k otvoreniu materskej školy, ktoré budú zverejnené budúci týždeň asi od štvrtku 28.05.2020. Bude potrebné stiahnuť tlačivá a prísť s vyplnenými tlačivami do MŠ. Vopred prosím o trpezlivosť hlavne prvý deň, keďže v šatni bude môcť byť iba jeden rodič s dieťaťom. Prevádzka v materskej škole môže byť najviac deväť hodín, naša bude od 07,00 hod do 16,00 hod.

      Záujem je vyšší, ako umožňuje nová kapacita. Preto rodičia na materskej alebo rodičovskej dovolenke a nepracujúci nebudú v tomto období môcť vodiť deti do materskej školy. Okrem tých, ktorí majú predškolákov. Ak aj vtedy nám kapacita neumožní zobrať tieto deti, u Deti budú zaradené do skupín najviac do 15 detí. To znamená, že nie všetci sa stretnú zo svojimi pani  učiteľkami. Skupiny budú dané, nebude možné deti meniť.

     • Súťaž v kreslení

     • Kobukrav občianske združenie , Trhovisko 444/6 929 01 Dunajská Streda 

      Vyhlasuje pre deti  vo veku od 3 do 15 rokov medzinárodnú súťaž v kreslení:

      "Ja a koronavírus", tematicky zameranú na pohľad detí na koronavírus a ich zážitky z obdobia karantény. 

      Milé deti, vo voľnom čase nakreslite pekný obrázok na uvedenú tému. 

      Kresba musí byť označená menom a priezviskom dieťaťa, adresou materskej školy a číslom kategórie: 1, čo označuje, že dieťa chodí do MŠ. Každé dieťa môže odovzdať len jednu kresbu, ktorú môžeme odovzdať do súťaže. Keď sa otvorí MŠ, prineste vašu kresbu do materskej školy, najneskôr do 10.06.2020. Sme zvedaví, ako sa vám obrázok vydarí.

     • Zisťovanie záujmu o dochádzku do MŠ

     • Vážení rodičia,

      v súvislosti so stále pretrvávajúcim krízovým stavom by sme radi zistili predbežný záujem o dochádzku do materskej školy detí v júni, a počas letnej prevádzky v termíne od 1.7. – 14.08.2020, ak by to pravidlá uvoľnovania a hygienika umožňovali.

      Prosím všetkých rodičov, aby vyjadrili svoj predbežný záujem alebo nezáujem do 11.05.2020.

      V prípade záujmu aj termín počas letnej prevádzky. V júni by boli otvorené obidve MŠ, v lete MŠ Kaméliová.     

      Meno a priezvisko dieťaťa:

      Trieda:

      Dochádzka v júni: záujem - nnezáujem.

      Termín počas letnej dochádzky (môže ich byť viac):

      Žiadame všetkých rodičov, aby napísali odpoveď a poslali ju mailom na: office@mskameliova.sk

      Ďakujem všetkým vopred za odpoveď a spoluprácu.

     • Oznam o poplatkoch

     • Vážení rodičia, poplatky za stravu a školné na nasledujúce mesiace od apríla Vám do odvolania nebudeme zasielať - prosím nevykonávajte platby za apríl.

      Žiadame rodičov, ktorí do dnešného dňa neuhradili stravu za marec napriek vystaveniu upomienky, aby tak urobili do konca týždňa - 02.04.2020.

      V prípade detí, ktoré končia dochádzku v našej materskej škole sa vyúčtovanie preplatkov/nedoplatkov uskutoční k 31.8.2020.

      Deťom, ktoré nekončia dochádzku v našej materskej škole sa prípadný preplatok za školné a ŠJ započíta v ďalšom školskom roku.

     • Aktualizované informácie

     • Vážení rodičia,

      s ohľadom na vzniknutú situáciu si Vás dovoľujem informovať, že na základe rozhodnutia ministerky školstva sa

      prerušuje prevádzka na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. 

      Rovnako vás chcem požiadať o dôsledné dodržiavanie nasledovných pokynov:

      1. Počas prerušenia prevádzky sa riaďte nariadeniami a odporúčaniami ÚVZ SR a RÚVZ BA, sledujte médiá,
      2. Obmedzte pobyt a pohyb  mimo trvalého bydliska, zachovávajte tzv. „domácu karanténu“, nezdružujte sa,
      3. Rešpektujte zatvorenie materskej školy, 

      Ďalej:

      1. Žiadame rodičov, aby dohliadali na deti – zmyslom zatvorenia materskej školy nie je to, aby voľný čas trávili v nákupných centrách alebo inak organizovaní v skupinách, deti by naozaj mali zodpovedne zostať doma a vyhnúť sa hromadným akciám, potulovaniu sa po uliciach a podobne,
      2. Deťom pošleme cez edupage pracovné listy, v prípade záujmu môžete s deťmi vypracovať (nie sú povinné)
      3. Naďalej sledujte informácie na webe školy a v mailoch od učiteľov Vašich žiakov.
      4. Žiadame rodičov, aby v prípade, že sa u Vášho dieťaťa objaví podozrenie na nákazu novým koronavírusom, prípadne sa toto podozrenie potvrdí, bezodkladne informovali riaditeľku materskej školy e-mailom: office@mskameliova.sk, telefonicky: 0910 430 230
      5.  V prípade akýchkoľvek Vašich zdravotných problémov konzultujte  neodkladne svoj zdravotný stav so svojím lekárom,
      6. Sledujte aspoň raz denne webovú stránku materskej školy a Vašu e-mailovú schránku z dôvodu aktualizovania vzniknutej situácie.
      7. usmernenie_ministerky_skolstva.pdf 
      8. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že v mesiaci apríl sa bude platiť alikvótna časť mesačného poplatku za školné.
      9. Žiadame rodičov, ktorý ešte nevyrovnali záväzky za mesiac marec za stravu a školné, aby tak urobili čo najskôr.

       

      Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie

       

       

  • Kontakty

   • Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava
   • office@mskameliova.sk
   • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
   • Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, elokované pracovisko: Hnilecká 2, 821 07 Bratislava
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

  • Mš Hnilecká
  • Kaméliová, Hnilecká - Deň otvorených dverí
  • Kaméliová - karneval s ujom Ľubom
  • Mš Hnilecká
  • Mš Hnilecká
  • Kaméliová - besiedka Včielky
  • Kaméliová - besiedky Motýliky, Sovičky
  • Kaméliová - OLOArt
  • Kaméliová - poďakovanie
  • Kaméliová - Poníky 02.12.2019
  • Kaméliová - 05.12.2019 Mikuláš
  • Kaméliová - Hudobný program s ujom Janom