• Poplatky - strava, školné

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      vedúca školskej jedálne bude zasielať poplatok za stravu. Poplatok bude vyšší - bude obsahovať 2 x réžiu: 15 eur za november a 15 eur za december + poplatok za stravné za mesiac november. V decembri budete uhrádzať iba stravu bez réžie. Platbu je potrebné uhradiť do 10.11.2023.

      Školné - upozornenie na úhradu školného bolo zaslané len rodičom, ktorý nemajú uhradený poplatok za december. Platbu je potrebné zrealizovať do 10.11.2023.

      Ďalšie poplatky za školné je potrebné uhradiť až v novom roku v januári 2024 - za mesiace január a február do 10.01.2024 .

       

     • Stretnutie s Plutom

     • Kaméliová, Hnilecká

      Zajtra - 27.10.2023 navštívia deti z tried Včielky, Lienky, Motýliky a Slniečka knižnicu, kde budú mať program so psíkom Plutom.

      Triedy: Sovičky, Pašinkovia a Mravčekovia absolvujú tento program dňa 06.11.2023.

      09.11.2023 bude program s Plutom pre všetky triedy z MŠ Hnilecká.

     • Ujo Ľubo

     • Kaméliová

      Pár ukážiek z hudobnej rozprávky.

     • Riaditeľské voľno 30. a 31.10.2023

     • Kaméliová, Hnilecká

      Pripomienka:

      Vážení rodičia,

      informujem vás o udelení riaditeľského voľna deťom materskej školy na 30. a 31.10.2023 z prevádzkových dôvodov.

      Prevádzka bude opäť od štvrtku 02.11.2023.

     • Hudobná rozprávka

     • Kaméliová, Hnilecká

      V stredu 25.10.2023 príde za deťmi v dopoludňajších hodinách na Kaméliovú i Hnileckú ujo Ľubo  s rozprávkou o repe.

     • Poplatky - strava, školné

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      pripomínam, že platbu za školné na mesiac november je potrebné zrealizovať do 10.10.2023 - čiže dnes!!!

      Strava na mesiac október má tiež splatnosť 10.10.2023.

      V prípade, že ste platby ešte nezrealizovali, je potrebné poplatky hneď uhradiť.

     • Ekovýchova

     • Kaméliová

      Dnes 02.10. budú mať deti z tried Včielky, Mravčekovia a Slniečka ekovýchovný program s názvom: Tajomstvo lesa.

   • Kontakty

    • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
    • Kaméliová 02 45 24 59 62,
     0910 430 230
     /Hnilecká 02 45 24 11 34,
     0910 380 320
    • Kaméliová 10

     82107 Bratislava
     Slovakia
    • 06:30 – 17:00 hod.
    • Pondelok 11:00 - 12:00 hod.
     Streda 11:00 - 12:00 hod.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje