• Prevádzka MŠ počas školských prázdnin

    Obmedzená a prerušená prevádzka MŠ Kaméliová 10 a jej elokovaného pracoviska Hnilecká 2, Bratislava v školskom roku 2019/2020.

      Termín Prevádzka
    Jesenné 30.10. - 31.10.2019 obmedzená (prevádzka MŠ Hnilecká)
    Vianočné 23.12. - 07.01.2019 prerušená prevádzka
    Polročné 03.02.2020 obmedzená prevádzka
    Jarné 17.02. - 21.02.2020 obmedzená (prevádzka MŠ Hnilecká)
    Veľkonočné 9.04. - 14.04.2020 prerušená prevádzka
    Letné 01.07. - 31.07.2020 obmedzená (prevádzka MŠ Kaméliová)
      01.08. - 31.08.2020 prerušená prevádzka MŠ Kaméliová
      01.08. - 31.08.2020 prerušená prevádzka MŠ Hnilecká     

  • Kontakty

   • Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava
   • office@mskameliova.sk
   • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
   • Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, elokované pracovisko: Hnilecká 2, 821 07 Bratislava
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

  • Mš Hnilecká
  • Kaméliová, Hnilecká - Deň otvorených dverí
  • Kaméliová - karneval s ujom Ľubom
  • Mš Hnilecká
  • Mš Hnilecká
  • Kaméliová - besiedka Včielky
  • Kaméliová - besiedky Motýliky, Sovičky
  • Kaméliová - OLOArt
  • Kaméliová - poďakovanie
  • Kaméliová - Poníky 02.12.2019
  • Kaméliová - 05.12.2019 Mikuláš
  • Kaméliová - Hudobný program s ujom Janom