• Vážení rodičia a priatelia školy,

   • dovoľte poďakovať sa Vám aj touto cestou za Vašu doterajšiu všestrannú podporu našej materskej školy a jej aktivít.

    Vedenie školy spolu s radou rodičov neustále hľadá možnosti pomoci materskej škole a toto jedna z možností ako pomôcť.

    Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces darovaním 2 % zo svojich daní z príjmov. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%, pomôžte nám a finančné prostriedky budú použité pri skvalitňovaní výchovno – vzdelávacieho procesu a skvalitňovania vybavenia školy.

    Občianske združenie:

    SRRZ - RZ pri MŠ Kaméliová - IČO: 173196170812

    SRRZ - RZ pri MŠ Hnilecká -     IČO: 173196170906

    Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov a tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.

    Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako postupovať:

    Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ

    Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň

    Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenie o zaplatení dane

    Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Musí však byť minimálne 3 €.

    Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

    Pomoc touto formou by sme privítali i od priateľov materskej školy z okruhu Vašich známych, rodinných príslušníkov alebo vo Vašom zamestnaní. 

    Za porozumenie, v mene detí a učiteľov Materskej školy Kaméliová a Hnilecká v Bratislave, veľmi pekne ďakujeme a veríme, že keď budete môcť, tak sa rozhodnete pre nás a pomôžete našej materskej škole.

     

 • Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2025 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení Rodičovské združenie pri Materskej škole
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Kaméliová 10, 82107 Bratislava
   Právna forma: občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196170812
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2025 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení Rodičovské združenie pri Materskej škole
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Kaméliová 10, 82107 Bratislava
   Právna forma: občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196170812
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2025) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení Rodičovské združenie pri Materskej škole
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Kaméliová 10, 82107 Bratislava
   Právna forma: občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196170812
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Tlačivá

  • Kontakty

   • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
   • Kaméliová 02 45 24 59 62,
    0910 430 230
    /Hnilecká 02 45 24 11 34,
    0910 380 320
   • Kaméliová 10

    82107 Bratislava
    Slovakia
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod.
    Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje