• 2% DANE AJ V TOMTO ROKU

     Vážení rodičia a priatelia našej materskej školy.

     Aj v tomto roku môžete poukázať 2% svojich daní pre Rodičovské združenie pri MŠ Hnilecká a Rodičovské združenie pri MŠ Kaméliová.

     Napriek zatvoreniu škôl z dôvodu pandemických opatrení, naša materská škola neustále zlepšuje edukačné prostredie vašich detí.

     Viac informácii nájdete na tomto odkaz: https://mskameliova.edupage.org/percenta2/
     • Prevádzka od 19.04.2021

      Vážení rodičia,

      od zajtra 19.04.2021 sú v platnosti vyhlášky RÚVZ 175/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest a 187/2021 RÚVZ, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Týmito vyhláškami sa budeme riadiť.

     • Prevádzka MŠ od 15.03.2021

      Vážení rodičia,

      poslali sme Vám cez edupage dotazník. V prípade, že ho nemáte pošlite prosím odpoveď mailom na: riaditelka@mskameliova.sk

      Prosím, aby sa odpovede zúčastnili všetci rodičia.

      Na základe Covid automatu a rozhodnutia zriaďovateľa po porade s riaditeľkami škôl, mestská časť dala súhlas na otvorenie materskej školy v termíne od 15.03.2021 pre deti navštevujúce materskú školu.

     • Prevádzka MŠ od 03.03. a 08.03.2021

      Vážení rodičia, k prevádzke od 03.03.2021 som zadala dotazík na edupage.

      V prípade, že ho nevyužívate, napíšte odpoveď mailom na e-mail: riaditelka@mskameliova.sk. Odpoveď napíšte hneď, najneskôr do zajtra do 10:00 hod.

      Vopred ďakujem za spoluprácu.

      Na základe Uznesenia Vlády Slovenskej Republiky č. 123 z 28. februára 2021 k návrhu na prijatie opatrení podľa článku 5, odsek 4 Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, ktoré bolo zverejnené pred hodinou, a ktorým vláda rozhodla, že kvôli stále sa nezlepšujúcej epidemiologickej situácii mestská časť ako zriaďovateľ dala súhlas na otvorenie materskej školy v termíne od 03.03.2021. Materskú školu môžu navštevovať podľa uznesenia nie len deti rodičov kritickej infraštruktúry, ale aj deti rodičov, ktorým povaha ich práce nedovoľuje v

     • DARUJTE 2% SVOJIM DEŤOM

      Vážení rodičia a priatelia našej materskej školy.

      Aj v tomto roku môžete poukázať 2% svojich daní pre občianske združenie Rodičovské združenie pri MŠ Kaméliová a občianske združenie Rodičovské združenie pri MŠ Hnilecká.

      Napriek zatvoreniu škôl z dôvodu pandemických opatrení, naša materská škola neustále zlepšuje edukačné prostredie vašich detí.

  • Kontakty

   • Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava
   • office@mskameliova.sk
   • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
   • Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, elokované pracovisko: Hnilecká 2, 821 07 Bratislava
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje