• Poplatky za november a december

      Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      tak ako sme Vás informovali na rodičovskom združení,

      poplatky za mesiac november a december je potrebné uhradiť do 10.11.2021.

      Školné za november a december je vo výške 50,- Eur. Keďže sme rozpočtová organinácia, v decembri nerealizujte už žiadnu platbu, ani vopred na január. Preplatky Vám nevieme preniesť do nasledujúceho kalenderneho roku.

     • Jesenné prázdniny - zmena tried

      Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      počas jesenných prázdnin 28.10 a 29.10. 2021 z dôvodu nízkeho počtu detí budú všetky deti na Hnileckej v triede Ježkovia.

      Na Kaméliovej budú všetky deti v triede Včielky. Otvorená bude len hlavná brána a hlavný vchod.

      Prevádzka v obidvoch budovách je štandardne od 06:30 do 17:00 hod.

     • Zmena v počte dní ospravedlňovania rodičom

      Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia, oznamujeme vám zmenu v ospravedlňovaní na základe rozhodnutia ministerstva školstva:

      Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu:

      Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.

     • Prevádzka počas školských prázdnin 28. a 29.10.2021

      Kaméliová, Hnilecká

      Počas školských prázdnin 28. a 29.10.2021 (štvrtok a piatok) bude prevádzka v obidvoch budovách len pre prihlásené deti. Len pre tieto deti bude objednaná strava.

      Deti na Kaméliovej budú v triede Včielok na prízemí - do tejto triedy priveďte prihlásené deti z tried: Včielky, Motýliky, Mravčekovia, 2 Pašinkovia a Slniečka. V triede Sovičiek na prízemí budú deti z tried: Sovičky, Lienky a 2 Pašinkovia. Otvorený bude len hlavný vchod a hlavná brána z ulice Kaméliová.

  • Kontakty

   • Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava
   • office@mskameliova.sk
   • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
   • Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, elokované pracovisko: Hnilecká 2, 821 07 Bratislava
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje