• 2% DANE AJ V TOMTO ROKU

     Vážení rodičia a priatelia našej materskej školy.

     Aj v tomto roku môžete poukázať 2% svojich daní pre Rodičovské združenie pri MŠ Hnilecká a Rodičovské združenie pri MŠ Kaméliová.

     Napriek zatvoreniu škôl z dôvodu pandemických opatrení, naša materská škola neustále zlepšuje edukačné prostredie vašich detí.

     Viac informácii nájdete na tomto odkaz: https://mskameliova.edupage.org/percenta2/
     • DARUJTE 2% SVOJIM DEŤOM

      Vážení rodičia a priatelia našej materskej školy.

      Aj v tomto roku môžete poukázať 2% svojich daní pre občianske združenie Rodičovské združenie pri MŠ Kaméliová a občianske združenie Rodičovské združenie pri MŠ Hnilecká.

      Napriek zatvoreniu škôl z dôvodu pandemických opatrení, naša materská škola neustále zlepšuje edukačné prostredie vašich detí.

     • Prieskum záujmu o nástup do MŠ od 22.02.2021

      Vážení rodičia,

      poslali sme Vám cez edupage dotazník. V prípade, že ho nemáte pošlite prosím odpoveď mailom na: riaditeľka@mskameliova.sk

      Uveďte meno dieťaťa, triedu a odpoveď: áno nie

      Napriek stále nezlepšujúcej sa epidemiologickej situácii zvažujeme otvoriť materskú školu v týždni od 22. 2. 2021, čo je týždeň pred jarnými prázdninami.
      V závislosti od záujmu rodičov a personálnych možností materskej školy (vzhľadom na prebiehajúce očkovanie učiteľov a s ním spojené reakcie učiteľov na očkovanie - zhoršený zdrav. stav) je predpoklad, že deti nebudú vo svojej triede, ale budeme vytvárať skupiny detí v jednotlivých triedach.
      Podmienkou nástupu dieťaťa do materskej školy je negatívny výsledok testu jedného rodiča dieťaťa žijúceho s ním v spoločnej domácnosti. Aby sme vedeli zabezpečiť plynulý chod materskej školy, prosíme vás o odpoveď na nasledujúcu otázku:
      Moje dieťa v týždni od 22.

     • MŠ naďalej zatvorená od 15.02.2021

      Materská škola nebude v prevádzke

      Materská škola ostáva naďalej zatvorená!!!

      V zmysle stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zo dňa 05.02.2021 s odporúčaním neotvárať všetky školy na území okresu a po zasadnutí krízového štábu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 11.02.2021, ostáva Materská škola Kaméliová 10, Bratislava a jej elokované pracovisko Hnilecká 2 zatvorené v týždni od 15.02.2021.

     • Pozor zmena - prevádzka MŠ od 08.02.2021

      Materská škola ostáva naďalej zatvorená!!!

      Na základe odporúčania RÚVZ a rozhodnutia Krízového štábu MČ Bratislava-Vrakuňa Materská škola Kaméliová 10, Bratislava a jej elokované pracovisko Hnilecká 2 od 08.02.2021 nebudú mať otvorenú prevádzku.

      Naďalej bude pokračovať prevádzka len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu, a to na elokovanom pracovisku Hnilecká 2.

  • Kontakty

   • Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava
   • office@mskameliova.sk
   • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
   • Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, elokované pracovisko: Hnilecká 2, 821 07 Bratislava
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje