Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia, tešíme sa, že ste sa rozhodli zveriť Vaše dieťa našej materskej škole.

Upozorňujeme, že žiadosť musí byť podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami.

Vyplnenú žiadosť odošlite a potom vytlačte. Žiadosť je potrebné potvrdiť lekárom.

Originál žiadosti je potrebné odolať poštou, aby ju materská škola dostala v termíne podávania žiadostí -

09.05 - 12.05.2022.

K žiadosti je potrebné pripojiť kópiu rodného listu.

 • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží  vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Ďakujeme za Vašu dôveru a tešíme sa na začiatok školského roka aj s Vašim dieťatkom.

  • Kontakty

   • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
   • office@mskameliova.sk
   • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
   • Kaméliová 10 82107 Bratislava Slovakia
   • office@mskameliova.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje