• Verejné obstarávanie

   • Profil verejného obstarávateľa:

    Identifikácia verejného obstarávateľa:

    Materská škola
    Kaméliová 10, 821 07 Bratislava
    štatutárny zástupca: Mgr. Lucia Slováková, riaditeľka školy
    IČO: 31787037
    DIČ: 2021322237

    Materská škola, Kaméliová 10, Bratislava je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods.1 písm. d), zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

  • Výzvy na predkladanie ponúk

   • Oznámenia o výsledkoch verejného obstarávania

   • Zatiaľ žiadne oznamy.

  • Kontakty

   • Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava
   • office@mskameliova.sk
   • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
   • Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, elokované pracovisko: Hnilecká 2, 821 07 Bratislava
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

  • Mš Hnilecká
  • Kaméliová, Hnilecká - Deň otvorených dverí
  • Kaméliová - karneval s ujom Ľubom
  • Mš Hnilecká
  • Mš Hnilecká
  • Kaméliová - besiedka Včielky
  • Kaméliová - besiedky Motýliky, Sovičky
  • Kaméliová - OLOArt
  • Kaméliová - poďakovanie
  • Kaméliová - Poníky 02.12.2019
  • Kaméliová - 05.12.2019 Mikuláš
  • Kaméliová - Hudobný program s ujom Janom