• Verejné obstarávanie

   • Profil verejného obstarávateľa:

    Identifikácia verejného obstarávateľa:

    Materská škola
    Kaméliová 10, 821 07 Bratislava
    štatutárny zástupca: Bc. Lucia Slováková, riaditeľka školy
    IČO: 31787037
    DIČ: 2021322237

    Materská škola, Kaméliová 10, Bratislava je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods.1 písm.d), zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Materská škola podľa § 49a uvedeného zákona, zverejňuje informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

  • Výzvy na predkladanie ponúk

   • Oznámenia o výsledkoch verejného obstarávania

   • Zatiaľ žiadne oznamy.

  • Kontakty

   • Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava
   • office@mskameliova.sk
   • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
   • Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, elokované pracovisko: Hnilecká 2, 821 07 Bratislava
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

  • Kaméliová - Sniwko a Buwko, Klauniáda
  • Kaméliová - Návšteva v ZOO
  • Kaméliová: Karneval
  • Kaméliová: Fidlikanti
  • Kaméliová: KNICK-KNACK pohybová show
  • Deti z Hnileckej na Mikulášovi
  • Fidlikanti na Hnileckej
  • Divadlo "Škriatok Piatok "
  • Korčuľovanie Hnilecká
  • Hry u Sovičiek
  • Predvianočné pečenie medovníčkov so Sovičkami
  • Vianočná besiedka u Sovičiek