• Informácie o jedálni

   • Stránkové hodiny ved. školskej jedálne sú od 07:45 do 14:00 hod., na základe tel. dohovoru.

    Kontakt na MŠ Kaméliová je 02 / 45 24 42 75, 0910 430 230

    Kontakt na EP Hnilecká je 02 / 45 24 11 34, 0910 380 320

    mailový konatk: jedalen@mskameliova.sk

    Odhlasovanie detí zo stravy je možné do 07:30 hod. elektronicky cez edupage, prípadne telefonicky.

    Poplatky za stravu - celodenná stravná jednotka je 2,50 €:

    • desiata     0,60 €  
    • obed        1,40 €   
    • olovrant   0,50 €   

    K stravnej jednotke sa započítava réžijný poplatok, ktorý je na 1 mesiac vo výške 15,- €.

    Príspevok na režijné náklady školskej jedálne pri materskej škole vo výške 15,- €/mesiac uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred spolu s nákladmi na nákup potravín. Tento príspevok uhrádzajú aj rodičia detí, ktoré si do materskej školy zo zdravotných dôvodov sami prinášajú vlastnú stravu.

    Uhradený príspevok na réžiu sa za neodobraté jedlo zákonnému zástupcovi dieťaťa nevracia.

    Podrobnosti určuje VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2023.

    https://www.vrakuna.sk/data/advertisement/vrakuna.sk/249586/103962_vzn-prispevok-zastupcu.pdf

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
   • Kaméliová 02 45 24 59 62,
    0910 430 230
    /Hnilecká 02 45 24 11 34,
    0910 380 320
   • Kaméliová 10

    82107 Bratislava
    Slovakia
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod.
    Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje