• Participatívny rozpočet - poďakovanie
    • V rámci participatívneho rozpočtu BSK sme dostali množstvo hlasov od vás, ktorým vďačíme za možnosť zrealizovať zrealizovať projekt Školský areál. V areáli na Kaméliovej sme vytvorili oddychovú zónu pri pieskoviskách novými lavičkami a tiež lavičkami v altánku, kde sa budú realizovať aj výchovno-vzdelávacie aktivity. V areáli na Hnileckej sa nám podarilo vytvoriť tienenie nad pieskoviskami a tiež ochranu pred znečistením.
    • Karneval
     • Kaméliová - preventívna zubná prehliadka

      OZNÁMENIE ZUBÁRKY

      Denti.s.r.o. Zubná ambulancia, ZŠ Bieloruská 1

      Vážení rodičia, keďže stále platia opatrenia, pani MUDr. Mamrilová bude vykonávať preventívne prehliadky v termíne od 17.08. - 21.08.2020.

      Objednať sa je potrebné telefonicky budúci týždeň od 06.07.- 10.07.2020.

     • Mš Hnilecká

      Vážení rodičia

      Dňa 1.7.2020 budú deti z Mš Hnileckej v Mš Kaméliová zadelené do tried:

      Slniečka: deti z triedy Žabiek a Ježkov

      Lienky: deti z triedy Myšiek a Trpaslíkov

      Od 2.7.2020 bude prvádzka opäť v Mš Hnilecká.

      Žabky: deti z triedy Ježkov, Žabiek a Trpaslíkov

      Myšky: deti z triedy Myšiek, Trpaslíkov

     • Letná prevádzka - 01.07 - 07.08.2020

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám zadelenie pre prihlásené deti počas letnej prevádzky od 01.07. – 07.08.2020.

      Prevádzka bude od 07:00 do 16:00 hod.

      Zadelenie detí:

      tr. Motýliky – Motýliky, 7 detí od Slniečok

      tr. Sovičky – Sovičky, 6 detí od Slniečok, 4 deti od Lienok

      tr. Včielky – Včielky, 8 detí od Lienok

     • MŠ Hnilecká - Prerušenie prevádzky 01.07.2020

      Vážení rodičia,

      dňa 01.07.2020 (streda) bude na elokovanom pracovisku Hnilecká 2, Bratislava prerušená prevádzka - t.j. materská škola bude zatvorená.

      Prevádzka materskej školy bude opätovne obnovená dňa 02.07.2020 (piatok).

      Odôvodnenie: na základe oznámenia spoločnosti Termming a. s., bude dňa 01.07.2020 prerušená dodávka teplej vody.

     • Kaméliová, Hnilecká: poplatky a letná prevádzka

      Vážení rodičia,

      všetky záväzné prihlášky sme od 15.06.2020 akceptovali a deti sme zaradili do tried, o čom som každého informovala odpovedným e-mailom. Ak ste nepodali prihlášku, nie je možné hneď nastúpiť. Môžete ju podať dodatočne a určíme Vám miesto - triedu, a odkedy môže Vaše dieťa nastúpiť. Žiadam každého, aby dodržal termín splatnosti za školné a stravu - do 12.06.2020. Väčšina má preplatok - v tom prípade školné neplatíte. Na réžii nemá nikto preplatok, iba na stravnom.

  • Prihlásenie

  • Kalendár

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava
   • office@mskameliova.sk
   • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
   • Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, elokované pracovisko: Hnilecká 2, 821 07 Bratislava
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

  • Mš Hnilecká
  • Kaméliová, Hnilecká - Deň otvorených dverí
  • Kaméliová - karneval s ujom Ľubom
  • Mš Hnilecká
  • Mš Hnilecká
  • Kaméliová - besiedka Včielky
  • Kaméliová - besiedky Motýliky, Sovičky
  • Kaméliová - OLOArt
  • Kaméliová - poďakovanie
  • Kaméliová - Poníky 02.12.2019
  • Kaméliová - 05.12.2019 Mikuláš
  • Kaméliová - Hudobný program s ujom Janom