• 2% MŠ Kaméliová

     • blíži sa termín platenia daní a s ním aj možnosť poskytnúť pre našu Materskú školu 
      Kaméliová 10 podporu vo forme 2% z daní. Prostriedky, ktoré každoročne z 2% získavame,
      pomáhajú deťom v materskej škole zlepšiť interiér aj exteriér, môžeme realizovať zaujímavé
      aktivity.Táto forma Vašej pomoci je pre nás nenahraditeľná. Prosím Vás, oslovte aj Vašich priateľov, rodinu, známych, kolegov, skrátka každého,
      ​​​​​​​kto by nám mohol svoje 2% venovať. Kandidátmi sú aj firmy - môžu nám venovať 1%, prípadne za istých podmienok aj 2%.
     • 2% MŠ Hnilecká

     • blíži sa termín platenia daní a s ním aj možnosť poskytnúť pre našu Materskú školu na 
      elokovanom pracovisku Hnilecká 2 podporu vo forme 2% z daní.
      Prostriedky, ktoré každoročne z 2% získavame, pomáhajú deťom v materskej škole zlepšiť 
      interiér aj exteriér, môžeme realizovať zaujímavé aktivity.
      Táto forma Vašej pomoci je pre nás nenahraditeľná.

      Upozorňujeme na nové IČO: 173196170906.

   • Kontakty

    • Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava
    • office@mskameliova.sk
    • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
    • Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, elokované pracovisko: Hnilecká 2, 821 07 Bratislava
    • 06:30 – 17:00 hod.
    • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
  • Fotogaléria

   • Mš Hnilecká
   • Kaméliová, Hnilecká - Deň otvorených dverí
   • Kaméliová - karneval s ujom Ľubom
   • Mš Hnilecká
   • Mš Hnilecká
   • Kaméliová - besiedka Včielky
   • Kaméliová - besiedky Motýliky, Sovičky
   • Kaméliová - OLOArt
   • Kaméliová - poďakovanie
   • Kaméliová - Poníky 02.12.2019
   • Kaméliová - 05.12.2019 Mikuláš
   • Kaméliová - Hudobný program s ujom Janom