• Kaméliová, Hnilecká - kurz prvej pomoci, sanitka

     • Dnes 29.10.2019 pracovníci Červeného kríža pripravili pre staršie deti kurz prvej pomoci, kde deti získali cenné informácie a niektoré si skúsili aj prvú pomoc. Prišla k nám sanitka, v ktorej mali deti krátku prednášku a mohli si pozrieť priestory sanitky a na chvíľu si skúsiť roľu záchranárov. 

     • Kaméliová, Hnilecká - predškoláci

     • Vodárenské múzeum - Modrá škola

     • Kaméliová - Hnilecká, prevádzka dňa 30. a 31.10.2019

     • Milí rodičia, dňa 30. a 31.10.2019 je prevádzka v budove MŠ Hnilecká od 06,30 do 17,00 hod. len pre prihlásené deti na základe zisťovaného záujmu. Podľa toho sme nastavili aj prevádzku. Zbernou triedou je trieda Žabky. Deti z MŠ Kaméliová budú v triede Žabky a deti z MŠ Hnilecká v triede Myšky. Pre deti z MŠ Kaméliová je potrebné priniesť si papučky, pyžamko a kto potrebuje i náhradné oblečenie. Vo štvrtok si tieto veci zoberte domov a prineste opäť v pondelok 04.11.2019 na Kaméliovú. Ďakujem

     • Kaméliová - návšteva ZŠ Železničná

     • Lienky a Slniečka 

     • Kaméliová - krásna jeseň

     • Jesenné hry triedy Mravčekovia

     • Kaméliová - návšteva ZŠ Žitavská

     • Dňa 18.10.2019 navštívili deti z tried Včielky a Sovičky ZŠ Žitavská.

     • Hnilecká a Kaméliová

     • Predškoláci z tried Žabiek a Mravčekov pocestujú dňa 24.10.2019 do Vodárenského múzea. Príchod do MŠ je povinný do 07,30 hod. Potrebné je mať pevnú obuv a ruksak. Deti dostanú so sebou desiatu aj s nápojom. Deti sa hravým a poučným spôsobom dozvedia mnohé zaujímavosti o najvzácnejšej tekutine – vode. Hry sú zamerané tak, aby vhodnými formami a metódami rozšírili poznatky detí o pitnej vode a jej distribúcii, ale aj o odpadovej vode a jej rôznom využití. Predpokladaný návrat je 12,00 hod.

     • Kaméliová - Modrá škola

     • Predškoláci z tried Pašinkov, Lienok a Včielok pocestujú dňa 23.10.2019 do Vodárenského múzea. Príchod do MŠ je povinný do 07,30 hod. Potrebné je mať pevnú obuv a ruksak. Deti dostanú so sebou desiatu aj s nápojom. Deti sa hravým a poučným spôsobom dozvedia mnohé zaujímavosti o najvzácnejšej tekutine – vode. Hry sú zamerané tak, aby vhodnými formami a metódami rozšírili poznatky detí o pitnej vode a jej distribúcii, ale aj o odpadovej vode a jej rôznom využití. Predpokladaný návrat je 12,00 hod.

     • Kaméliová - z div. predstavenia Myšky sa hrajú

   • Kontakty

    • Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava
    • office@mskameliova.sk
    • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
    • Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, elokované pracovisko: Hnilecká 2, 821 07 Bratislava
    • 06:30 – 17:00 hod.
    • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
  • Fotogaléria

   • Mš Hnilecká
   • Kaméliová, Hnilecká - Deň otvorených dverí
   • Kaméliová - karneval s ujom Ľubom
   • Mš Hnilecká
   • Mš Hnilecká
   • Kaméliová - besiedka Včielky
   • Kaméliová - besiedky Motýliky, Sovičky
   • Kaméliová - OLOArt
   • Kaméliová - poďakovanie
   • Kaméliová - Poníky 02.12.2019
   • Kaméliová - 05.12.2019 Mikuláš
   • Kaméliová - Hudobný program s ujom Janom