• MŠ Hnilecká - oznam o prerušení prevádzky dňa 04.06.2020

     • Vážení rodičia,

      dňa 04.06.2020 (štvrtok) bude na elokovanom pracovisku Hnilecká 2, Bratislava prerušená prevádzka - t.j. materská škola bude zatvorená.

      Prevádzka materskej školy bude opätovne obnovená dňa 05.06.2020 (piatok).

      Odôvodnenie: na základe oznámenia spoločnosti Termming a. s., bude dňa 04.06.2020 prerušená dodávka teplej vody.

      Na základe Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 22.05.2020 nevieme dňa 04.06.2020 zabezpečiť teplú vodu na pracovisku pre zamestnancov a v celej prevádzke pre deti.

     • Poplatky za mesiac jún

     • Vážení rodičia, keďže bola materská škola zatvorená, väčšine z Vás vznikol za dieťa preplatok na školnom a strave. Preto tým rodičom, ktorých deti budú navštevovať materskú školu v mesiaci jún pošlem mail                    s informáciou koľko majú zaplatiť za školné (okrem predškolákov) - k preplatku je potrebné doplatiť do sumy 25,- Eur. Pani vedúca ŠJ bude posielať platby za stravu a réžiu 1.06.2020. Väčšina detí má preplatok na strave, ale réžia nemá preplatok. Preto príde každému prihlásenému dieťaťu na jún réžia vo výške 15,- eur + stravné. Poplatky je potrebné uhradiť do 10.06.2020.

     • Záväzná prihláška na jún

     • Vážení rodičia,

      žiaľ nevieme uspokojiť  záujem všetkých rodičov na dochádzku v mesiaci jún.

      Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020
      sa prednostne prijímajú deti:
      ide o deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
      4.2. ide o deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,
      4.3. ide o deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku,

      4.4. zoradenie podľa veku

      Keďže sa prihlásilo viac pracujúcich rodičov, nevieme zabezpečiť dochádzku pre nepracujúcich rodičov a rodičov na MD a RD. 
      Prosíme o pravdivé vyplnenie záväznej prihlášky na jún a zaslanie obratom, najneskôr do pondelka 25.05.2020 vrátane.

      Každému prihlásenému dáme vedieť v priebehu budúceho týždňa, či bolo dieťa zaradené do skupiny a či môže nastúpiť 01.06.2020 do materskej školy. Preto žiadame o čo najrýchlejšiu spätnú väzbu, teda do pondelka 25.05.2020.

      Zavazna_prihlaska_od_01.06.2020_Hnilecka.doc

      Zavazna_prihlaska_od_01.06.2020_Kameliova.doc

     • Informácie k otvorenie MŠ od 01.06.2020

     • Vážení rodičia, pripravujeme pokyny k otvoreniu materskej školy, ktoré budú zverejnené budúci týždeň asi od štvrtku 28.05.2020. Bude potrebné stiahnuť tlačivá a prísť s vyplnenými tlačivami do MŠ. Vopred prosím o trpezlivosť hlavne prvý deň, keďže v šatni bude môcť byť iba jeden rodič s dieťaťom. Prevádzka v materskej škole môže byť najviac deväť hodín, naša bude od 07,00 hod do 16,00 hod.

      Záujem je vyšší, ako umožňuje nová kapacita. Preto rodičia na materskej alebo rodičovskej dovolenke a nepracujúci nebudú v tomto období môcť vodiť deti do materskej školy. Okrem tých, ktorí majú predškolákov. Ak aj vtedy nám kapacita neumožní zobrať tieto deti, u Deti budú zaradené do skupín najviac do 15 detí. To znamená, že nie všetci sa stretnú zo svojimi pani  učiteľkami. Skupiny budú dané, nebude možné deti meniť.

     • Súťaž v kreslení

     • Kobukrav občianske združenie , Trhovisko 444/6 929 01 Dunajská Streda 

      Vyhlasuje pre deti  vo veku od 3 do 15 rokov medzinárodnú súťaž v kreslení:

      "Ja a koronavírus", tematicky zameranú na pohľad detí na koronavírus a ich zážitky z obdobia karantény. 

      Milé deti, vo voľnom čase nakreslite pekný obrázok na uvedenú tému. 

      Kresba musí byť označená menom a priezviskom dieťaťa, adresou materskej školy a číslom kategórie: 1, čo označuje, že dieťa chodí do MŠ. Každé dieťa môže odovzdať len jednu kresbu, ktorú môžeme odovzdať do súťaže. Keď sa otvorí MŠ, prineste vašu kresbu do materskej školy, najneskôr do 10.06.2020. Sme zvedaví, ako sa vám obrázok vydarí.

     • Zisťovanie záujmu o dochádzku do MŠ

     • Vážení rodičia,

      v súvislosti so stále pretrvávajúcim krízovým stavom by sme radi zistili predbežný záujem o dochádzku do materskej školy detí v júni, a počas letnej prevádzky v termíne od 1.7. – 14.08.2020, ak by to pravidlá uvoľnovania a hygienika umožňovali.

      Prosím všetkých rodičov, aby vyjadrili svoj predbežný záujem alebo nezáujem do 11.05.2020.

      V prípade záujmu aj termín počas letnej prevádzky. V júni by boli otvorené obidve MŠ, v lete MŠ Kaméliová.     

      Meno a priezvisko dieťaťa:

      Trieda:

      Dochádzka v júni: záujem - nnezáujem.

      Termín počas letnej dochádzky (môže ich byť viac):

      Žiadame všetkých rodičov, aby napísali odpoveď a poslali ju mailom na: office@mskameliova.sk

      Ďakujem všetkým vopred za odpoveď a spoluprácu.

   • Kontakty

    • Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava
    • office@mskameliova.sk
    • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
    • Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, elokované pracovisko: Hnilecká 2, 821 07 Bratislava
    • 06:30 – 17:00 hod.
    • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
  • Fotogaléria

   • Mš Hnilecká
   • Kaméliová, Hnilecká - Deň otvorených dverí
   • Kaméliová - karneval s ujom Ľubom
   • Mš Hnilecká
   • Mš Hnilecká
   • Kaméliová - besiedka Včielky
   • Kaméliová - besiedky Motýliky, Sovičky
   • Kaméliová - OLOArt
   • Kaméliová - poďakovanie
   • Kaméliová - Poníky 02.12.2019
   • Kaméliová - 05.12.2019 Mikuláš
   • Kaméliová - Hudobný program s ujom Janom