• Mš Hnilecká

     • Vážení rodičia

      Dňa 1.7.2020 budú deti z Mš Hnileckej v Mš Kaméliová zadelené do tried: 

      Slniečka: deti z triedy Žabiek a Ježkov

      Lienky: deti z triedy Myšiek a Trpaslíkov

      Od 2.7.2020 bude prvádzka opäť v Mš Hnilecká.

      Žabky: deti z triedy Ježkov, Žabiek a Trpaslíkov

      Myšky: deti z triedy Myšiek, Trpaslíkov

     • Letná prevádzka - 01.07 - 07.08.2020

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám zadelenie pre prihlásené deti počas letnej prevádzky od 01.07. – 07.08.2020.

      Prevádzka bude od 07:00 do 16:00 hod.

      Zadelenie detí:

      tr. Motýliky – Motýliky, 7 detí od Slniečok

      tr. Sovičky – Sovičky, 6 detí od Slniečok, 4 deti od Lienok

      tr. Včielky – Včielky, 8 detí od Lienok

      tr. Mravčekovia – Mravčekovia, Pašinkovia

      Dňa 1.07.2020 budú pre prihlásené deti z MŠ Hnilecká pripravené triedy na 1. poschodí

      – vstup cez hl. vchod: tr. Lienky (prechod cez telocvičňu) – pre deti z tr. Myšky a Trpaslíkov,

                                            tr. Slniečka – pre deti z tr. Ježkovia a Žabky.

      Počas letnej prevádzky môžu nastať zmeny pri zadelení detí do tried, o čom budete priebežne informovaní.

      Ďakujeme za porozumenie.

     • Kaméliová, Hnilecká - preplatky - školné

     • Vážení rodičia, do konca júna vám prídu na účty, z ktorých ste platili naposledy školné preplatky za školský rok 2019/2020.

     • MŠ Hnilecká - Prerušenie prevádzky 01.07.2020

     • Vážení rodičia,

      dňa 01.07.2020 (streda) bude na elokovanom pracovisku Hnilecká 2, Bratislava prerušená prevádzka - t.j. materská škola bude zatvorená.

      Prevádzka materskej školy bude opätovne obnovená dňa 02.07.2020 (piatok).

      Odôvodnenie: na základe oznámenia spoločnosti Termming a. s., bude dňa 01.07.2020 prerušená dodávka teplej vody.

      Na základe Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 22.05.2020 nevieme dňa 01.07.2020 zabezpečiť teplú vodu na pracovisku pre zamestnancov a v celej prevádzke pre deti.

      Nakoľko už bude letná - prázdninová činnosť - vieme pre Vaše deti zabezpečiť miesto v budove MŠ na Kaméliovej. Žiadame Vás, aby rodičia detí, ktorí prihlásili deti do MŠ na Hnileckej od 01.07.2020 nahlásili pani učiteľkám, či 01.07.2020 prídu do MŠ Kaméliová.

     • Kaméliová, Hnilecká: poplatky a letná prevádzka

     • Vážení rodičia, 

      všetky záväzné prihlášky sme od 15.06.2020 akceptovali a deti sme zaradili do tried, o čom som každého informovala odpovedným e-mailom. Ak ste nepodali prihlášku, nie je možné hneď nastúpiť. Môžete ju podať dodatočne a určíme Vám miesto - triedu, a odkedy môže Vaše dieťa nastúpiť. Žiadam každého, aby dodržal termín splatnosti za školné a stravu - do 12.06.2020. Väčšina má preplatok - v tom prípade školné neplatíte. Na réžii nemá nikto preplatok, iba na stravnom.

      Poplatky od 01.06.2020 za školné - 25,- Eur + réžia 15,- Eur a stravná jednotka na deň 1,45 Eur

      Poplatky od 15.06.2020 za školné - 13,70 Eur

                                             strava - réžia - 15,- Eur + stravná jednotka na deň 1,45 Eur

      Poplatok od 01.07. - 30.07.2020 - školné: 25,- Eur, strava: réžia 15,- Eur + stravná jednotka na deň 1,45 Eur

      Poplatok od 01.08. - 07.08.2020 - školné: 6,- Eur, strava: réžia 15,- Eur + stravná jednotka na deň 1,45 Eur

      Poplatky na letnú prevádzku budeme zasielať budúci týždeň, termín splatnosti je do 18.06.2020.

      Prevádzka bude na Hnileckej  - 2 triedy a na Kaméliovej 4 triedy v termíne od 01.07. - 07.08.2020,

      v čase od 07,00 hod do 16,00 hod. Rozpis letnej prevádzky - zadelenie do tried, zverejníme posledný júnový týždeň.

     • Kaméliová, Hnilecká - Záväzná prihláška na letnú prevádzka

     • Dobrý deň,
      v prílohe posielam záväznú prihlášku na letnú prevádzku od 01.07. - 07.08.2020.
      Vyplnenú prihlášku je potrebné odoslať alebo doručiť mailom, do schránky do 05.06.2020.
      Stále platia opatrenia - 15 detí v jednej triede, prednostne budú prijímané deti pracujúcich rodičov v prvej línii a pracujúcich rodičov, ktorí chodia fyzicky do práce. Potrebné je počkať na potvrdenie miesta.
      V príprade, že sa uvoľnia opatrenia, bude prioritne v prevádzke budovy podľa záujmu a kapacity, oznámime dodatočne.

      Zavazna_prihlaska_od_01.07._-_07.08.2020.doc​​​​​​​

   • Kontakty

    • Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava
    • office@mskameliova.sk
    • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
    • Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, elokované pracovisko: Hnilecká 2, 821 07 Bratislava
    • 06:30 – 17:00 hod.
    • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
  • Fotogaléria

   • Mš Hnilecká
   • Kaméliová, Hnilecká - Deň otvorených dverí
   • Kaméliová - karneval s ujom Ľubom
   • Mš Hnilecká
   • Mš Hnilecká
   • Kaméliová - besiedka Včielky
   • Kaméliová - besiedky Motýliky, Sovičky
   • Kaméliová - OLOArt
   • Kaméliová - poďakovanie
   • Kaméliová - Poníky 02.12.2019
   • Kaméliová - 05.12.2019 Mikuláš
   • Kaméliová - Hudobný program s ujom Janom