• Kaméliová, Hnilecká - informácia

     • Od 16. 9. 2020 platí nový manuál pre materské školy. Na základe neho upravujeme náš pandemický plán.

       

      Momentálne je naša materská škola v zelenej fáze.

       

      Prevádzkový čas materskej školy: 07:00 – 16:30 hod.

      Odchod z MŠ mladších detí: 11:45 – 12:00 hod (na obed)

      Odchod z MŠ starších detí – predškolákov: 12:15 – 12:30 hod (na obed)

      Odchod z MŠ popoludní: 15:15 – 16:30 hod.

      Ak deti obedujú, je potrebné počkať pred budovou, nie v šatniach, chodbách.

      Zelená fáza nastáva v prípade, že v materskej škole nie je žiadne podozrivé dieťa alebo zamestnanec. Zelená fáza zostáva aj vtedy, ak je jeden alebo viac detí alebo zamestnancov  podozrivých z ochorenia Covid-19, ale nie sú pozitívni.
      Upresnenie:  dieťa alebo zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestny regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo všeobecný lekár. V takom prípade zákonný zástupca dieťaťa alebo zamestnanec oznámia skutočnosť riaditeľke materskej školy.

      Cudzím osobám  je vstup do priestorov školy zakázaný. Vstup takýmto osobám je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a následne  čestným vyhlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

      Na komunikáciu s externými osobami sa odporúča využívať dištančný spôsob (maily, telefón).

      Pri vstupe do budovy areálu je potrebné mať rúško, pri vstupe do budovy je potrebné použiť dezinfekciu, pred vstupom do triedy je potrebné, aby si dieťa umylo ruky. Pred vstupom do triedy je sa vykonáva ranný filter a náhodne je odmeraná teplota. Rodičia do triedy nevstupujú.

      Zberné triedy nie sú v prevádzke.

      Zákonný zástupca:

      • Dieťa môže sprevádzať do materskej školy vždy len jeden zákonný zástupca – jedna osoba.
      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      • Do materskej školy môže priviesť zdravý zákonný zástupca iba zdravé dieťa, dodržuje podmienky vstupu do materskej školy: Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
      • Odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi materskej školy.
      • Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti - o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, musí vypísať zákonný zástupca dieťaťa, ak vynechá viac ako 3 po sebe nasledujúce dni, počíta sa aj sobota a nedeľa aj sviatky. Bez tohto potvrdenia nemôže byť prevzaté dieťa do materskej školy.
      • Ak dieťa vymešká viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, predkladá zákonný zástupca potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
      • Rešpektuje zákaz nosenia hračiek.
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z materskej školy vylúčené.

      Potrebné veci pre dieťa:

      1. Náhradné rúško pre dieťa v skrinke, zabalené a označené menom dieťaťa v mikroténovom vrecku.
      2. Pyžamo v piatok zobrať domov oprať a priniesť vždy čisté označené menom dieťaťa v pondelok, alebo prvý deň nástupu po prerušení.
      3. Mať vždy v skrinke náhradné veci na prezlečenie označené menom dieťaťa: spodné prádlo, ponožky alebo pančuchy, tričko s krátkym alebo dlhým rukávom a dlhé tepláky či legíny. Minimálne na 1x.
      4. Dieťa používa ruksak – označený menom dieťaťa.
      5. Vždy má v skrinke jeden balík hygienických papierových vreckoviek.

       Stravovanie zabezpečujeme v triedach a jedálni tak, aby sa deti nemiešali.

      Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich detí do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy je potrebné obmedziť na nevyhnutné minimum.

       

     • Kaméliová, Hnilecká - zmena prevádzkového času

     • Oznam

      Oznamujeme Vám, že sa mení prevádzkový čas materskej školy od zajtra - 18.09.2020.

      Prevádzkový čas bude od 07:00 do 16:30 hod.

      Na základe pokynov ministerstva školstva, zberné triedy nebudú v prevádzke.

     • Kaméliová, Hnilecká - výsledky volieb do rady školy

     • Na základe výsledkov volieb oznamujeme, že Materskú školu Kaméliová a elokované pracovisko Hnilecká budú v rade školy zastupovať títo rodičia:

      Ing. Kristián Bartoš

      PhDr. Katarína Chrenková

      Marianna Jaňáková

      Mgr. Zuzana Žáková Rajterová

       

     • Kaméliová, Hnilecká- prevádzka

     • Od 16.09.2020 bude prevádzka v obidvoch budovách od 06:30 hod do 17:00 hod.

      Na Hnileckej je zberná trieda Myšky od 06:30 do 07:00 hod a od 16:30 do 17:00 hod. 

      V budove na Kaméliovej je zberná trieda spoločenská miestnosť - vstup len cez hlavný vchod od 06:30 hod - 07:00 hod a od 16:30 hod do 17:00 hod.

       

     • Kaméliová, Hnilecká - triedny aktív, voľby do rady školy

     • Na MŠ Kaméliová sa dňa 09.09.2020 uskutočnia voľby do rady školy a triedne aktívy so začiatkom o 16:00 hod. a na MŠ Hnilecká dňa 10.09.2020 so začiatkom o 16:00 hod. Prosíme prísť bez detí.

      Potrebné je dodržiavať tieto opatrenia:

      - na rodičovské združenie môže prísť len jeden zákonný zástupca

      - pri vstupe do budovy je potrebné mať rúško a rukavice

      - vo vchode použiť dezinfekciu

      - priniesť si vlastný poznámkový blok alebo papier

      - mať vlastné pero

      Pani učiteľky Vás budú informovať, kde sa bude tr. aktív konať.

       

   • Kontakty

    • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
    • office@mskameliova.sk
    • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
    • Kaméliová 10 82107 Bratislava Slovakia
    • office@mskameliova.sk
    • 06:30 – 17:00 hod.
    • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje