• Kaméliová, Hnilecká: Oznámenie o prerušení prevádzky

     • Vážení rodičia,

      materská škola bude mať v čase jesenných prázdnin so súhlasom zriaďovateľa t. j. v dňoch:

      30.10.2020

      02.11.2020

      prerušenú prevádzku z dôvodu celoplošného testovania na COVID – 19.

       

      V prípade akýchkoľvek Vašich zdravotných problémov oznámte neodkladne túto skutočnosť mailom riaditeľke materskej školy: riaditelka@mskameliova.sk, alebo office@mskameliova.sk

       

      Žiadame všetkých  rodičov, aby v prípade, že sa u ich dieťaťa, objaví podozrenie na nákazu novým koronavírusom, prípadne sa toto podozrenie potvrdí, bezodkladne o tom informovali riaditeľku materskej školy.

                                                                                                            Mgr. Lucia Slováková

                                                                                                        riaditeľka materskej školy

     • Kaméliová, Hnilecká - jesenné prázdniny - oprava

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia č. 2020/17949:1A1810 ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov vám oznamujem, že Materská škola Kaméliová 10, Bratislava a jej elokované pracovisko bude mať prerušenú prevádzku v termínoch:

      Materská škola bude mať tiež jesenné prázdniny v dňoch:

      30.10. - 02.11.2020

      a 06.11. - 09.11.2020

      V týchto dňoch bude MŠ zatvorená.

       

       

       

       

     • Kaméliová, Hnilecká - rúška

     • Vážení rodičia,

      na základe nových opatrení ministerstva školstva a RÚVZ sú rúška v materských školách vysoko odporúčané.

      Preto Vás žiadame, aby ste pani učiteľke odovzdali dieťa v rúšku do triedy od zajtra 12.10.2020.              Skontrolujte, či majú deti náhradné rúško v skrinke - minimálne jedno.

      Ďakujem za spoluprácu.

     • Kaméliová - zubná preventívna prehliadka - oprava

     • Pani doktorka posunula termín tried o pol hodinu, pretože do 08:00 hod, chodia žiaci do školy,

      a je potrebné, aby sa nemiešali deti s návštevníkmi pani zubárky. Nižšie je upravený rozpis tried.

      OZNAM PRE RODIČOV

      Termín zubnej preventívnej prehliadky pre deti s uzatvorenou "Dohodou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti"  s MUDr. Mamrillovou, MŠ Kaméliová 10, bude štvrtok dňa 5.11.2020 .

       Prosíme, aby sa rodičia, ktorí majú záujem dostavili podľa tried do ambulancie:

       MUDr. MAMRILLOVÁ, ZÁKLADNÁ ŠKOLA  BIELORUSKÁ 1

       

        8.30 -   9.30 hod. - 1. trieda - Motýliky

        9.30 - 10.30 hod. - 2. trieda - Mravčekovia

      10.30 - 11.30 hod. - 3. trieda - Lienky

      11.30 - 12.30 hod. - 4. trieda - Sovičky

      12.30 - 13.30 hod. - 5. trieda - Slniečka

      13.30 - 14.30 hod. - 6. trieda - Včielky

      14.30 - 15.30 hod. - 7. trieda - Pašinkovia

       

      Deti, ktorým sa pri preventívnej prehliadke zistí, že potrebujú ošetrenie, dostanú termín.

       V prílohe je tlačivo "Čestné vyhlásenie pacienta" a pre nové deti tlačivo "Dohoda + info tlačivo". Ak tlačivá vyplníte vopred, ušetríme čas v deň preventívnej prehliadky.

      Samozrejme všetci sledujte aktuálnu epidemiologickú situáciu a podľa nej sami zvážite, či sa s dieťaťom dostavíte.

       Tlačivá:

      Zubarka_Dohoda___info_tlacivo.pdf

      Zubarka_Cestne_prehlasenie_COVID-19.pdf

      Ďakujem za spoluprácu

      Mamrillová.

   • Kontakty

    • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
    • office@mskameliova.sk
    • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
    • Kaméliová 10 82107 Bratislava Slovakia
    • office@mskameliova.sk
    • 06:30 – 17:00 hod.
    • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje