• Kaméliová, Hnilecká - prevádzka - vianočné prázdniny

     • Vážení rodičia,

      materská škola bude zatvorená od 23.12.2020 - 06.01.2020.

      Obmedzená prevádzka bude: 07.01. - 08.01.2021. Preto je potrebné nahlásiť pani učiteľkám do 04.12.2020, či príde Vaše dieťa do MŠ tieto dva dni, aby sme vedeli zabezpečiť prevádzku. Od 11.01.2021 bude materská škola v plnej prevádzke.

     • Kaméliová - preventívna zubná prehliadka

     • Vážení rodičia, ak máte záujem, aby Vaše dieťa absolvovalo zubnú preventívnu prehliadku do konca roku 2020 je potrebné dohodnúť si termín v zubnej ambulanci MUDr. Mamrilovej. Tel. kontakt: 02/45527455.

     • Podmienky vstupu do MŠ od 09.11.2020

     • Vážení rodičia, 

      po ďalšom testovaní bude potrebné priniesť vyplnené Vyhlásenie o bezinfekčnosti - uvedené nižšie.

      Naďalej platí, že pri vstupe do areálu je potrebné mať rúško, deti majú dve, jedno je náhradné. Pri vstupe do budovy použiť dezinfekciu, pred odovzdaním dieťaťa do triedy si dieťa umyje ruky. Skontrolujte prosím, aby deti mali ruksaky, náhradné oblečenie v skrinke, igelitovú tašku - keď je potrebné odniesť mokré oblečenie,          1 balík vreckoviek.

      Na základe usmernení ministerstva školstva:

      bude podtrebné odovzdať nové Vyhlásenie zákonného zástupcu:

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti_od_09.11.pdf

      s aktuálnym dátumom nástupu - 9.11., tí čo nastúpili v pondelok,

      10.11. - tí čo nastúpia v utorok


      Ďalej prikladám podmienky vstupu do školy: 

      Onam_o_zakaze_vstupu_do_budovy_a_o_vynimkach_zo_zakazu_vstupu_do_objektu_od_09.11..pdf​​​​​​​

     • Podmienky vstupu do MŠ od 03.11.2020

     • Vážení rodičia, 

      po celoplošnom testovaní bude potrebné priniesť vyplnené Vyhlásenie o bezinfekčnosti - uvedené nižšie.

      Pri prinesení dieťaťa je potrebné preukázať sa negatívnym testom.

      Naďalej platí, že pri vstupe do areálu je potrebné mať rúško, deti majú dve, jedno je náhradné. Pri vstupe do budovy použiť dezinfekciu, pred odovzdaním dieťaťa do triedy si dieťa umyje ruky. Skontrolujte prosím, aby deti mali ruksaky, náhradné oblečenie v skrinke, igelitovú tašku - keď je potrebné odniesť mokré oblečenie,          1 balík vreckoviek.

      Ak ste mali pozitívny výsledok testovania, bezodkladne nám to oznámte.

       

      Základné princípy:

      Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)

      Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)

      Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia. Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ. 

      Čiže:

      Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ

      Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy.

      Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní.  

      Po celoplošnom testovaní, keď príde dieťa do MŠ je potrebné priniesť aktualizované tlačivo ministerstvom školstva, vyplňuje sa dátum nástupu do MŠ po testovaní, (ak príde zajtra, vyplníte dátum 03.11.2020). Vyhlásenie zákonného zástupcu                      o bezinfekčnosti - link: https://www.minedu.sk/data/att/17778.pdf

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti_od_03.11..pdf

       

      Podmienky vstupu do materskej školy: https://www.minedu.sk/data/att/17779.pdf

      Onam_o_zakaze_vstupu_do_budovy_a_o_vynimkach_zo_zakazu_vstupu_do_objektu.pdf

       

       

       

     • Informácia o poplatkoch za stravu a réžiu

     • Vážení rodičia,

      do 10.11.2020 je potrebné zaplatiť poplatok za školné za mesiace november a december: spolu 50,- Eur.

      Stravu a réžiu je potrebné tiež uhradiť do 10.11.2020, poplatok sa skladá z réžie za november a december: spolu 30,- Eur a stravy za november.

      V decembri vám príde iba poplatok za stravu bez réžie.

   • Kontakty

    • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
    • office@mskameliova.sk
    • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
    • Kaméliová 10 82107 Bratislava Slovakia
    • office@mskameliova.sk
    • 06:30 – 17:00 hod.
    • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje