• Prevádzka od 01.02.2021

     • Vážení rodičia,

      na základe informácie ministra školstva, bude prevádzka od 01.02.2021 pokračovať len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu na elokovanom pracovisku Hnilecká 2.

     • Prihlasovanie od 25. 01.2021 - počas lockdownu

     • Vážení rodičia,

      keďže pokračuje lockdown, potrebujeme zistiť od zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu, či máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo materskú školu v týždni od 25.01.2021.

      Od 27.01.2021 bude potrebné preukázať sa negatívnym testom zákonného zástupcu.

      Materská škola je otvorená len pre tieto deti.

      Deti budú nosiť rúška.

      Podľa nahláseného počtu  prihlásených detí budú deti v MŠ Bodvianska alebo na elokovanom pracovisku Hnilecká. Túto informáciu Vám upresníme v piatok 22.01.2021 na základe prejaveného záujmu. Podľa záujmu bude nastavená prevádzka.

      Odpoveď napíšte obratom tí, ktorí budete MŠ potrebovať, najneskôr do 20.01.2020 do 12:00 hod na mail: riaditelka@mskameliova.sk

       

       V odpovedi uveďte tieto informácie:

      Meno dieťaťa:

      Ulica materskej školy:

      Názov triedy, ktorú navštevuje dieťaťa:

      Meno a priezvisko matky, súčasné povolanie, zamestnávateľa.

      Meno a priezvisko otca, súčasné povolania, zamestnávateľa.

      Zároveň pripojte prílohu s potvrdeniami od obidvoch rodičov od zamestnávateľov, že Vaša povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

       

      Potvrdenia, ktoré mali vymedzenú platnosť do 24.01.2021 bude potrebné aktualizovať.

      Prihlásenie je potrebné!

      Odpoveď posielajte výhradne iba mailom na: riaditelka@mskameliova.sk

      Vopred ďakujem za spoluprácu.

     • Prihlasovanie k 18.01.2021

     • Vážení rodičia,

      keďže pokračuje lockdown, potrebujeme zistiť od zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu, či máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo materskú školu v týždni od 18.01.2021.

      Materská škola je otvorená len pre tieto deti.

      V prevádzke bude len elokované pracovisko Hnilecká.

      V piatok 15.01.2021 vám dáme vedieť, do ktorej triedy bude vaše dieťa zaradené.

      Odpoveď napíšte obratom tí, ktorí budete MŠ potrebovať, najneskôr do 13.01.2020 do 12:00 hod na mail: riaditelka@mskameliova.sk

      Podľa záujmu bude nastavená prevádzka.

       

      V odpovedi uveďte tieto informácie:

      Meno dieťaťa:

      Ulica materskej školy:

      Názov triedy, ktorú navštevuje dieťaťa:

      Meno a priezvisko matky, súčasné povolanie, zamestnávateľa.

      Meno a priezvisko otca, súčasné povolania, zamestnávateľa.

      Zároveň pripojte prílohu s potvrdeniami od obidvoch rodičov od zamestnávateľov, že Vaša povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

       

      Rodičia, ktorí už posielali potvrdenia minulý týždeň, nie je potrebné aby poslali potvrdenie opäť.

      Prihlásenie je potrebné.

      Odpoveď posielajte výhradne iba mailom na: riaditelka@mskameliova.sk

      Vopred ďakujem za spoluprácu.

       

     • Poplatky a platby za mesiac január 2021

     • Vážení rodičia,

      keďže je výnimočná situácia, oznamujeme vám, že nie je potrebné platiť školné a stravu dopredu.

      Tí, čo prihlásili deti od 11.01.2021 a doložili potrebné doklady majú na edupage nastavenú platbu za školné vo výške 19,80 Eur.

      Ak ste už platbu zrealizovali v plnej výške, presunieme vám preplatok do nasledujúceho mesiaca.

      Platbu za stravu pošle pani vedúca v pondelok rodičom prihlásených detí od 11.01.2021.

     • OZNAM - Potrebná rýchla odpoveď

     • Vážení rodičia,

      potrebujeme zistiť od zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu, či máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo materskú školu od 11.01.2021.

      V piatok 08.01.2021 vám dáme vedieť či a ktorá MŠ sa otvorí.

      Odpoveď napíšte obratom tí, ktorí budete MŠ potrebovať, najneskôr do 06.01.2020 do 12:00 hod na mail: riaditelka@mskameliova.sk

      Mail s informáciou:

      Meno dieťaťa:

      Ulica materskej školy:

      Názov triedy, ktorú navštevuje dieťaťa:

      Meno zákonného zástupcu:

       

      Ak ste už dnes 05.01.2021 posielali mail, nie je potrebné ho poslať ešte raz.

      Vopred ďakujem za spoluprácu.

      Vedenie školy

       

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      zriaďovateľ základných a materských škôl MČ Bratislava – Vrakuňa rieši na základe vyhlásenia núdzového stavu do 24.1.2021 a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie možnosť nástupu detí a žiakov do škôl. Nástup je podmienený splnením podmienok uvedených v  materiáli "Návrat do škôl", ktoré vydalo  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  Ohľadom informácií k možnému nástupu Vás budeme v čo najkratšom čase informovať prostredníctvom EduPage. Prosíme Vás o trpezlivosť.

      Vedenie materskej školy

   • Kontakty

    • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
    • office@mskameliova.sk
    • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
    • Kaméliová 10 82107 Bratislava Slovakia
    • office@mskameliova.sk
    • 06:30 – 17:00 hod.
    • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje