• Prevádzka MŠ od 15.03.2021

     • Vážení rodičia,

      poslali sme Vám cez edupage dotazník. V prípade, že ho nemáte pošlite prosím odpoveď mailom na: riaditelka@mskameliova.sk 

      Prosím, aby sa odpovede zúčastnili všetci rodičia.

      Na základe Covid automatu a rozhodnutia zriaďovateľa po porade s riaditeľkami škôl, mestská časť dala súhlas na otvorenie materskej školy v termíne od 15.03.2021 pre deti navštevujúce materskú školu. 

      Podmienkou nástupu dieťaťa na prezenčnú formu vzdelávania je negatívny výsledok testu jedného rodiča dieťaťa žijúceho s ním v spoločnej domácnosti a aj  tých ktorí, privedú alebo prídu pre dieťa.

      V  závislosti od záujmu rodičov a personálnych možností materskej školy je predpoklad, že deti nebudú vo svojej triede, ale budeme vytvárať skupiny detí v jednotlivých triedach.

      Na základe počtu prihlásených detí, Vám oznámime, ktorá budova materskej školy bude otvorená a do ktorej triedy bude Vaše dieťa zaradené. V prípade, že budete chcieť, aby Vaše dieťa nastúpilo neskôr, je to potrebné nahlásiť vopred, aby sme Vás vedeli zaradiť do skupiny a objednať pre Vaše dieťa stravu.

      Rodičia detí, ktorí od 15.3. 2021 nastúpia na prezenčnú formu vzdelávania majú možnosť sa prísť otestovať v sobotu a v nedeľu (13. – 14.03.2021) na ZŠ Žitavská.

      Aby sme vedeli zabezpečiť plynulý chod materskej školy, prosíme vás o odpoveď na nasledujúcu otázku v termíne do 10.3.2021 (streda) do 20,00 hod.:

      Do mailu uveďte meno dieťaťa, triedu a odpoveď:

      • moje dieťa nastúpi na prezenčné vzdelávanie  od 15.3.2021 
      •  moje dieťa nenastúpi na prezenčné vzdelávanie od 15.03.2021,(bez nároku na pandemickú OČR)
                   
     • Prevádzka MŠ od 03.03. a 08.03.2021

     • Vážení rodičia, k prevádzke od 03.03.2021 som zadala dotazík na edupage.

      V prípade, že ho nevyužívate, napíšte odpoveď mailom na e-mail: riaditelka@mskameliova.sk. Odpoveď napíšte hneď, najneskôr do zajtra do 10:00 hod.

      Vopred ďakujem za spoluprácu.

      Na základe Uznesenia Vlády Slovenskej Republiky č. 123 z 28. februára 2021 k návrhu na prijatie opatrení podľa článku 5, odsek 4 Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, ktoré bolo zverejnené pred hodinou, a ktorým vláda rozhodla, že kvôli stále sa nezlepšujúcej epidemiologickej situácii mestská časť ako zriaďovateľ dala súhlas na otvorenie materskej školy v termíne od 03.03.2021. Materskú školu môžu navštevovať podľa uznesenia nie len deti rodičov kritickej infraštruktúry, ale aj deti rodičov, ktorým povaha ich práce nedovoľuje vykonávať prácu z domu (home office).

      Podmienkou nástupu dieťaťa na prezenčnú formu vyučovania je negatívny výsledok testu jedného rodiča dieťaťa žijúceho s ním v spoločnej domácnosti alebo tých ktorí privedú dieťa a prídu pre neho a povinnosť preukázať sa potvrdením vystaveným zamestnávateľom obidvoch rodičov o neumožnení vykonávať prácu z domu.
      V  závislosti od záujmu rodičov a personálnych možností materskej školy je predpoklad, že deti nebudú vo svojej triede, ale budeme vytvárať skupiny detí v jednotlivých triedach.
      Prevádzka bude len na elokovanom pracovisku Hnilecká 2.
      Potvrdenia pošlite za obidvoch rodičov zajtra 02.03.2021

      na e-mail: riaditelka@mskameliova.sk

      Potvrdenie je nutné mať pri sebe a na vyzvanie ukázať aj pani učiteľke.
      Deti  musia nosiť rúška počas celého dňa.
      Aby sme vedeli zabezpečiť plynulý chod materskej školy, prosíme vás o odpoveď na nasledujúcu otázku:

      1. moje dieťa nastúpi na prezenčné vyučovanie (rodičia majú potvrdenie od

         zamestnávateľa) od 03.03.2021

      2. moje dieťa nastúpi na prezenčné vyučovanie (rodičia majú potvrdenie od           zamestnávateľa) od 08.03.2021

      3. moje dieťa nenastúpi na prezenčné vyučovanie (rodičia nemajú potvrdenie od zamestnávateľa)

       

   • Kontakty

    • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
    • office@mskameliova.sk
    • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
    • Kaméliová 10 82107 Bratislava Slovakia
    • office@mskameliova.sk
    • 06:30 – 17:00 hod.
    • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje