• Prevádzková doba MŠ - pokračovanie od 19.04.2021

     • Vzhľadom na množstvo podnetov rodičov detí oznamujeme nasledovné:

      Prevádzková doba je naďalej od 07:00 do 16:30 hod, nakoľko ešte nie je možné vytvárať zberné triedy. Na základe pokynov ministerstva školstva: materská škola zabezpečí ucelené kolektívy detí v triedach a zruší triedy v ktorých dochádza ku kontaktu detí z rozličných tried („zberné“ triedy). (zdroj manuál pre MŠ).https://www.minedu.sk/data/att/17695.pdf  - str. 5.

     • Prevádzka od 19.04.2021

     • Vážení rodičia,

      od zajtra 19.04.2021 sú v platnosti vyhlášky RÚVZ 175/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k  povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest  a 187/2021 RÚVZ, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Týmito vyhláškami sa budeme riadiť.

      Deti v materskej škole nebudú nosiť rúška, iba jednotlicvi na žiadosť rodiča. 

      Každé dieťa musí mať v skrinke jedno - dve rúška (v prípade potreby).

      Naďalej platí v školstve - 7 dňové testovanie, predkladanie vyhlásenia - s výnimkami podľa vyhlášky 187/2021.

      vyhlaska_187.pdf

      vyhlaska_175.pdf

      Cestne_vyhlasenie_-_negativny_test.doc     • Prevádzka od 07.04.2021

     • Vážení rodičia,

      od 07.04.2021 otvárame všetky triedy v obidvoch budovách.

      Potrebné je priniesť vypísané tlačivá: Čestné vyhlásenie - negatívny test a tlačivo o bezinfekčnosti a negatívny test k nahliadnutiu. Negatívny test má platnosť 7 dní. 

      Bezinfekcnost_dietata.doc

      Cestne_vyhlasenie_-_negativny_test(1).doc​​​​​​​

      Každý, kto vstúpi do areálu MŠ, musí sa vedieť preukázať negatívnym testom, ktorý nebude starší ako 7 dní - aj ten kto príde poobede pre dieťa. Od 15.03.2021 sú povinné v interiéri respirátory FFP2 pre dospelých. Každý, kto vchádza do areálu ho musí mať.

      Prevádzka MŠ je od 07:00 hod - 16:30 hod.

      Aktuálnu situáciu stále sledujeme. V týždennom intervale podľa situácie vytvárame skupiny - triedy.

   • Kontakty

    • Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava
    • office@mskameliova.sk
    • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
    • Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, elokované pracovisko: Hnilecká 2, 821 07 Bratislava
    • 06:30 – 17:00 hod.
    • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje