• Aktualizované tlačivá

     • Vážení rodičia,

      ministerstvo školstva aktualizovalo tlačivo čestné vyhlásenie. Ak máte ešte pôvodné tlačivo, môžete ho odovzdať v pondelok 26.04.2021. Od nasledujúceho týždňa 03.05.2021 použite už iba nové tlačivo.

      Cestne_vyhlasenie_-_aktualizovane.doc

      Ak dieťa chýba viac ako 3 kalendárne dni (napr. piatok, sobota, nedeľa), je potrebné priniesť aj vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti.

      Bezinfekcnost_dietata.doc

      Chceme, aby do našej materskej školy chodili len úplne zdravé deti. Ak dieťa chýba z dôvodu choroby viac ako 5 pracovných dní, je potrebné priniesť potvrdenie od pediatra, že môže ísť do kolektívu. (napr. aj herpes)

      Pre rodičov a tých, čo vodia alebo vyzdvihujú deti je potrebné mať sedemdňový negatívny test na COVID-19. Ak vyprší termín 7-dňovej platnosti testu, je potrebné priniesť nové, aktuálne čestné vyhlásenie a preukázať sa neg. testom.

      Zberné triedy sa nevytvárajú, každá trieda má prevádzku od 07:00 do 16:30 hod. 

      Určite ma kontaktujte - napíšte mail: riaditelka@mskameliova.sk v prípade Vašej pozitivity, alebo prejavujúcich sa príznakov u detí, aby sme vedeli  zabezpečiť potrebné opatrenia. Ak máte príznaky, nedávajte už dieťa do MŠ.  V prípade pozitivity rodičia, Vás  chceme požiadať, aby ste dali otestovať hneď aj dieťa, aby sme vedeli či bolo v MŠ pozitívne a vedeli sme zabezpečiť epidemilogické opatrenia. Pediatrovi je potrebné nahlásiť karanténu. Keď dieťa nastúpi opäť po karanténe do MŠ je potrebné priniesť potvrdenie od pediatra, že môže ísť do kolektívu. 

      Ak nastanú zmeny v prevádzke, testovaní, budem Vás informovať.

       

       

       

     • Povinné predprimárne vzdelávanie - skôr ako 6 rokov

     • Informácia

      Vážení rodičia,

      ak máte záujem, aby dieťa, ktoré nedovŕšilo 5 rokov k 31.08.2021 (zle mu vychádzajú roky) absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie od 01.09.2021 - plánujete, že pôjde skôr do školy, je potrebné podať písomnú žiadosť o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku. So žiadosťou je potrebné podať: súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP) a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast do 31.07.2021. (školský zákon 245/2008 Z.z. § 28a ods. 5)

      Naša MŠ patrí pod CPPPaP Bratislava II, Nevädzová 7. https://cpppapba2.sk/

      Deti, ktoré dovŕšia 5 rokov k 31.08.2021 budú automaticky zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie - nie je potrebné podávať žiadnu žiadosť.

     • Prevádzková doba MŠ - pokračovanie od 19.04.2021

     • Vzhľadom na množstvo podnetov rodičov detí oznamujeme nasledovné:

      Prevádzková doba je naďalej od 07:00 do 16:30 hod, nakoľko ešte nie je možné vytvárať zberné triedy. Na základe pokynov ministerstva školstva: materská škola zabezpečí ucelené kolektívy detí v triedach a zruší triedy v ktorých dochádza ku kontaktu detí z rozličných tried („zberné“ triedy). manuál pre MŠ: https://www.minedu.sk/data/att/19351.pdf, str. 6

     • Prevádzka od 19.04.2021

     • Vážení rodičia,

      od zajtra 19.04.2021 sú v platnosti vyhlášky RÚVZ 175/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k  povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest  a 187/2021 RÚVZ, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Týmito vyhláškami sa budeme riadiť.

      Deti v materskej škole nebudú nosiť rúška, iba jednotlicvi na žiadosť rodiča. 

      Každé dieťa musí mať v skrinke jedno - dve rúška (v prípade potreby).

      Naďalej platí v školstve - 7 dňové testovanie, predkladanie vyhlásenia - s výnimkami podľa vyhlášky 187/2021.

      vyhlaska_187.pdf

      vyhlaska_175.pdf

      Cestne_vyhlasenie_-_negativny_test.doc     • Prevádzka od 07.04.2021

     • Vážení rodičia,

      od 07.04.2021 otvárame všetky triedy v obidvoch budovách.

      Potrebné je priniesť vypísané tlačivá: Čestné vyhlásenie - negatívny test a tlačivo o bezinfekčnosti a negatívny test k nahliadnutiu. Negatívny test má platnosť 7 dní. 

      Bezinfekcnost_dietata.doc

      Cestne_vyhlasenie_-_negativny_test(1).doc​​​​​​​

      Každý, kto vstúpi do areálu MŠ, musí sa vedieť preukázať negatívnym testom, ktorý nebude starší ako 7 dní - aj ten kto príde poobede pre dieťa. Od 15.03.2021 sú povinné v interiéri respirátory FFP2 pre dospelých. Každý, kto vchádza do areálu ho musí mať.

      Prevádzka MŠ je od 07:00 hod - 16:30 hod.

      Aktuálnu situáciu stále sledujeme. V týždennom intervale podľa situácie vytvárame skupiny - triedy.

   • Kontakty

    • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
    • office@mskameliova.sk
    • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
    • Kaméliová 10 82107 Bratislava Slovakia
    • office@mskameliova.sk
    • 06:30 – 17:00 hod.
    • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje