• Fotografovanie

     • Kaméliová, Hnilecká

      Na základe ponuky a prihlásenia bude prebiehať dňa 12.10.2021 fotografovanie na MŠ Hnilecká a dňa 11.11.2021 na MŠ Kaméliová.

     • O neposlušných baciloch

     • Kaméliová, Hnilecká

      Ujo Ľubo k nám zavíta s rozprávkou O neposlušných baciloch - dňa 18.,19.10. - na Kaméliovú  a dňa 20.10.2021 na Hnileckú v dopoludňajších hodinách.

     • Póla radí deťom - pokračovanie

     • Kaméliová, Hnilecká

      Pokračovanie programu Póla radí deťom sa uskutoční na Hnileckej dňa 05.10.2021 a na Kaméliovej dňa 06.10.2021 v dopoludňajších hodinách.

     • Póla radí deťom

     • V spolupráci s okresným riaditeľstvom policajného zboru sa začal u predškolákov preventívny projekt Póla radí deťom. Minulý týždeň prvú časť absolvovali deti na Hnileckej, dňa 16.09. bude prvá časť u predškolákov v budove na Kaméliovej.

      Ciele projektu:

      • naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách,
      • pripravovať k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci,
      • zvyšovanie právneho a sociálneho vedomia.

       

     • Tlačivo bezinfekčnosť

     • Vážení rodičia,

      v prvý deň nástupu bude potrebné okrem tlačiva bezpríznakovosti ešte odovzdať vyplnené tlačivo o bezinfečkčnosti.

      Podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. predkladá zákonný zástupca materskej škole až po prijatí dieťaťa,  a to:   - pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a

          - vždy po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť kalendárnych dní.

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. nesmie byť staršie ako jeden deň.

      Ďakujem vopred za spoluprácu.

      Bezinfekcnost_dietata(1).doc   • Kontakty

    • Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava
    • office@mskameliova.sk
    • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
    • Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, elokované pracovisko: Hnilecká 2, 821 07 Bratislava
    • 06:30 – 17:00 hod.
    • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje