• Zmena v počte dní ospravedlňovania rodičom

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia, oznamujeme vám zmenu v ospravedlňovaní na základe rozhodnutia ministerstva školstva:

      Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu:

      Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.

      • sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
      • nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.

      Za dochádzku do školy a zdravotný stav dieťaťa zodpovedá jeho zákonný zástupca.

      Rozhodnutím sa predlžuje lehota na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní.

      Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné.

      Usmernenie ministerstva školstva:

      Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z dôvodu ochorenia, počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z troch po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

      Riaditeľ materskej školy, v prípade podozrenia na neodôvodnené vymeškávania povinného predprimárneho vzdelávania, kontaktuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

      Za zdravotný stav dieťaťa je plne zodpovedný výhradne jeho rodič. Len vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať „Potvrdenie od lekára“. Spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako aj potreba vydať rodičovi v tejto súvislosti potvrdenie, je plne v kompetencii ošetrujúceho všeobecného lekára pre deti a dorast.

      V prípade detí, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné, ak má materská škola podozrenie zo zanedbania zdravotnej starostlivosti dieťaťa rodičom, má možnosť kontaktovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

       

     • Prevádzka počas školských prázdnin 28. a 29.10.2021

     • Kaméliová, Hnilecká

      Počas školských prázdnin 28. a 29.10.2021 (štvrtok a piatok) bude prevádzka v obidvoch budovách len pre prihlásené deti. Len pre tieto deti bude objednaná strava.

      Deti na Kaméliovej budú v triede Včielok na prízemí - do tejto triedy priveďte prihlásené deti z tried: Včielky, Motýliky, Mravčekovia, 2 Pašinkovia a Slniečka. V triede Sovičiek na prízemí budú deti z tried: Sovičky, Lienky a 2 Pašinkovia. Otvorený bude len hlavný vchod a hlavná brána z ulice Kaméliová.

      Deti na Hnileckej budú v triede Myšky - do tejto triedy priveďte prihlásené deti z tried Myšky a Žabky, do triedy Trpaslíci priveďte deti z tried Trpaslíci a Ježkovia. 

     • MŠ Kaméliová otvorená od 07.10.2021

     • Kaméliová

      Vážení rodičia, 
      podarilo sa nám zabezpečiť, že prevádzka Materskej školy - budovy na Kaméliovej začne už vo štvrtok 07.10.2021. Keďže je budova materskej školy do 06.10.2021 zatvorená, potrebujeme zistiť, koľko detí príde od 07.10.2021 do MŠ, aby sme vedeli zabezpečiť prevádzku a vedeli objednať správne množstvo potravín.
      Preto vás žiadame, aby rodičia detí, ktoré chodia na Kaméliovú záväzne prihlásili alebo odhlásili dieťa na dochádzku do MŠ od  štvrtka 07.10.2021.
      Termín  hlasovania je do 05.10. do 21:00 hod.

      V prípade, že nemáte možnosť hlasovania cez edupage, napíšte mail tiež do 05.10.2021 do 21:00 hod na: riaditelka@mskameliova.sk

      Do mailu je potrebné uviesť meno dieťaťa, triedu, prihlasujem od 07.10.

      alebo odhlasujem od 07.10.2021, meno zákonného zástupcu.

      Vopred ďakujem za spoluprácu

     • Zatvorená budova - MŠ Kaméliová do 08.10.2021

     • Kaméliová

      Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu pozitívneho testu na COVID-19 u zamestnanca školskej jedálne bude naďalej budova MŠ Kaméliová 10 zatvorená do 08.10.2021 vrátane.

      V prípade zmeny, Vás budeme informovať na našej stránke.

      Od zajtra - 05.10.2021 budú pani učiteľky cez edupage posielať deťom zadania - jedná sa o dištančné vzdelávanie ofline formou.

      Dôležité sú najmä pre predškolákov, pre ktorých je vzdelávanie povinné.

      Elokované pracovisko - Materská škola Hnilecká 2 sa nezatvára, je naďalej v prevádzke.

       

     • Zatvorená budova - MŠ Kaméliová od 04.10.2021

     • Kaméliová

      Z dôvodu pozitívneho testu na COVID-19 u zamestnanca školskej jedálne bude dňa 04.10.2021 MŠ Kaméliová 10 zatvorená.

      Predpokladáme, že zostane zatvorená do konca týždňa - 08.10.2021 vrátane.       

      V priebehu pondelka 04.10.2021 túto informáciu potvrdíme na našej web stránke https://mskameliova.edupage.org/.

      Elokované pracovisko - Materská škola Hnilecká 2 sa nezatvára, je naďalej v prevádzke.

   • Kontakty

    • Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava
    • office@mskameliova.sk
    • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
    • Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, elokované pracovisko: Hnilecká 2, 821 07 Bratislava
    • 06:30 – 17:00 hod.
    • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje