• KARNEVAL

     • Kaméliová, Hnilecká

      Dňa 02.2.2022 budú mať deti na Hnileckej karneval v dopoludňajších hodinách.

      Deti na Kaméliovej budú mať karneval dňa 03.02.2022 tiež v dopoludňajších hodinách.

      Prosím, pripravte deťom masky, deti prídu do tried už v maskách.

     • Prerušenie prevádzky - 3.2.2022

     • Elokované pracovisko Hnilecká

      Vážení rodičia,

      dňa 03.02.2022 (štvrtok) bude na elokovanom pracovisku Hnilecká 2, Bratislava prerušená prevádzka – t.j. materská škola bude zatvorená.

      Prevádzka materskej školy bude opätovne obnovená dňa 04.02.2022 (piatok).

      Odôvodnenie: na základe oznámenia spoločnosti Termming a. s., bude dňa 03.02.2022 prerušená dodávka teplej vody.

      Podľa  § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nevieme dňa 03.02.2022 zabezpečiť teplú vodu na pracovisku pre zamestnancov a v celej prevádzke pre deti.

      Dňa 04.02.2022 - sú polročné školské prázdniny, preto prosím nahláste pani učiteľkám, či Vaše dieťa v tento deň príde do MŠ.

      Ďakujem vopred za spoluprácu

       

                                                                                              Mgr. Lucia Slováková

                                                                                           riaditeľka materskej školy

     • Depistáž školskej zrelosti

     • Kaméliová, Hnilecká - len predškoláci

      Vážení rodičia,

      v prílohe posielam tlačivo a informácie k depistáži - testovaniu detí pred nástupom do ZŠ. Informovaný súhlas vypíše a podpíše každý rodič, ktorý má záujem o depistáž školskej spôsobilosti svojho dieťaťa. 

      Despistáž sa uskutoční priamo v našej MŠ, ak to epidemiologická situácia dovolí, bude prebiehať v dňoch: 18.1.,19.1., 20.1., 25. a 26.01.2022 v dopoludňajších hodinách.

      Na základe záujmu rozdelíme deti do skupín a určíme termín testovania.Tlačivo je potrebné odovzdať v MŠ - pani učiteľke do 13.01.2022.

      INFOR_SUHLAS_depistaz.pdf

      Letak_depistaz_2022_(1).doc


     • Informácie k nástupu od 10.01.2022

     • Vážení rodičia,

      dovoľte zaželať Vám všetko dobré do nového roku!

      Prevádzka materskej školy v obidvoch budovách začne 10.01.2022.

      Prevádzkový čas bude naďalej od 06:30 – 16:30 hod.,

      nebudú fungovať zberné triedy.

      Pred nástupom do MŠ bude potrebné zaslať cez edupage 3 tlačivá:

      • Bezinfekčnosť dieťaťa – predkladá rodič vždy po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť kalendárnych dní.                                                Bezinfekcnost_dietata.doc
      • Bezpríznakovosť dieťaťa – predkladá rodič vždy po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako 3 dni –                                                         ak chýba napr. piatok a dieťa príde v pondelok, potrebné je predložiť toto                                                      tlačivo
      • Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_od_29.11..doc
      • Bezpríznakovosť návštevníka (rodiča) – predkladá rodič spolu s tlačivom o bezpríznakovosti dieťaťa po 3 kalendárnych dňoch
      • Pisomne_vyhlasenie_navstevnika_-_rodica_o_bezpriznakovosti_od_29.11.doc

      V prípade, že Vaše dieťa nemôže nastúpiť do MŠ od 10.01.2022 dajte nám čo najskôr vedieť na mail: riaditelka@mskameliova.sk

      Odhlasovanie naďalej prebieha cez aplikaciu eskoly, a od 10.01.2022 aj telefonicky na tel. číslach do jedálne.

      Poplatky za stravu a školné je potrebné uhradiť najneskôr do 10.01.2022.

      Žiadame Vás, aby do MŠ chodili len zdravé deti!!!

      Informácie:

      Ak je niekto pozitívny v domácnostidieťa ostáva s ním v karanténe.

      Karanténa sa ráta od výsledku PCR testu.

      Ak idete na PCR test a čakáte na výsledok – počas tejto doby nedávajte dieťaťa do MŠ.

      Ak zistíte, že je dieťa pozitívne, hneď nám túto informáciu oznámte, najlepšie mailom: riaditelka@mskameliova.sk, prípadne telefonicky: 02/45245962.

       

      Vopred ďakujeme za spoluprácu

   • Kontakty

    • Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava
    • office@mskameliova.sk
    • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
    • Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, elokované pracovisko: Hnilecká 2, 821 07 Bratislava
    • 06:30 – 17:00 hod.
    • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje