• Dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením piateho roku veku

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      ak máte záujem, aby dieťa, ktoré nedovŕšilo 5 rokov k 31.08.2022 (zle mu vychádzajú roky) absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie od 01.09.2022 - plánujete, že pôjde skôr do školy, je potrebné podať písomnú žiadosť o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku.

      So žiadosťou je potrebné podať: súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP)súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast do 30.06.2022 a informovaný súhlas rodiča.

      Naša MŠ patrí pod CPPPaP Bratislava II, Nevädzová 7: https://cpppapba2.sk/, využite možnosť online formuláru, alebo sa môžete objednať telefonicky: 02/436 325 88

      Deti, ktoré dovŕšia 5 rokov k 31.08.2022 budú automaticky zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie - nie je potrebné podávať žiadnu žiadosť.

     • Pomoc 2 % pre MŠ Kaméliová a Hnilecká

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      dovoľte poďakovať sa Vám aj touto cestou za Vašu doterajšiu všestrannú podporu našej materskej školy a jej aktivít.

      Vedenie školy spolu s radou rodičov neustále hľadá možnosti pomoci materskej škole a toto jedna z možností ako pomôcť.

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces darovaním 2 % zo svojich daní z príjmov. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%, pomôžte nám a finančné prostriedky budú použité pri skvalitňovaní výchovno – vzdelávacieho procesu a skvalitňovania vybavenia školy.

      Občianske združenie:

      SRRZ - RZ pri MŠ Kaméliová - IČO: 173196170812

      SRRZ - RZ pri MŠ Hnilecká -     IČO: 173196170906


      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov a tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako postupovať:

      Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ

      Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň

      - Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenie o zaplatení dane

      tlačivo: potvrdenie_o_zaplateni_dane.pdf

      - Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Musí však byť minimálne 3 €.

      - Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane :

      Kaméliová tlačivo: dvepercenta_MS_Kameliova.pdf

      Hnilecká tlačivo: dvepercenta_MS_Hnilecka.pdf

      Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

      Pomoc touto formou by sme privítali i od priateľov materskej školy z okruhu Vašich známych, rodinných príslušníkov alebo vo Vašom zamestnaní. 

      Za porozumenie, v mene detí a učiteľov Materskej školy Kaméliová a Hnilecká v Bratislave, veľmi pekne ďakujeme a veríme, že keď budete môcť, tak sa rozhodnete pre nás a pomôžete našej materskej škole.   • Kontakty

    • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
    • Kaméliová 02 45 24 59 62,
     0910 430 230
     /Hnilecká 02 45 24 11 34,
     0910 380 320
    • Kaméliová 10

     82107 Bratislava
     Slovakia
    • 06:30 – 17:00 hod.
    • Pondelok 11:00 - 12:00 hod.
     Streda 11:00 - 12:00 hod.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje