• Záujem o dotáciu na stravu

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      informácia sa týka rodičov, ktorí majú deti v predškolskom veku - v školskom roku 2022/23 do 31.08.2023 dieťa dovŕši 6 rokov.

      Ak máte záujem o poberanie dotáciu na stravu na dieťa v materskej škole a neuplatňujete si daňový bonus,

      môžete formou tlačiva v prílohe požiadať o dotáciu. Vyplnené tlačivo je potrebné priniesť hneď v prvý deň nástupu - dňa 05.09.2022 a odovzdať pani učiteľke ráno.

      Usmernenie:

      • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov už nemajú nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič uplatní daňový bonus. Rodičia, ktorí si neuplatňujú daňový bonus sú povinní túto skutočnosť potvrdiť priloženým vypísaným čestným prehlásením o neuplatnení si daňového bonusu. Dotácia na stravu na september  bude poskytnutá iba týmto deťom, ktorých rodičia predložia čestné prehlásenie. 
      • dieťa z rodiny s nízkym príjmom alebo z rodiny poberajúcej dávky v hmotnej núdzi – rodič príde osobne na sociálny referát, kde mu budú dané príslušné žiadosti o dotáciu na stravu a vysvetlený ďalší postup
      • týka sa aj ukrajinských detí
      • CV_-_danovy_bonus.doc
      • CV_-_danovy_bonus_2_-_Ukrajina.doc


   • Kontakty

    • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
    • Kaméliová 02 45 24 59 62,
     0910 430 230
     /Hnilecká 02 45 24 11 34,
     0910 380 320
    • Kaméliová 10

     82107 Bratislava
     Slovakia
    • 06:30 – 17:00 hod.
    • Pondelok 11:00 - 12:00 hod.
     Streda 11:00 - 12:00 hod.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje