• Úhrada ZRPŠ

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      žiadam všetkých, ktorí ešte neuhradili poplatok za ZRPŠ na I. polrok vo výške 30,- Eur, aby tak urobili čo najskôr. Termín splatnosti je 15.10.2022. Radi by sme pokračovali v naplánovaných aktivitách.

      Účet ZRPŠ Kaméliová - SK94 0200 0000 0014 4713 4659

      Účet ZRPŠ Hnilecká -    SK24 0200 0000 0015 5845 5156

      Do poznámky pre príjemcu uveďte meno dieťaťa a triedu.

      Každému prišiel mail aj s variabilným symbol.

      Ďakujem.

       

   • Kontakty

    • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
    • Kaméliová 02 45 24 59 62,
     0910 430 230
     /Hnilecká 02 45 24 11 34,
     0910 380 320
    • Kaméliová 10

     82107 Bratislava
     Slovakia
    • 06:30 – 17:00 hod.
    • Pondelok 11:00 - 12:00 hod.
     Streda 11:00 - 12:00 hod.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje