• Potvrdenie o návšteve školy

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      v prípade že budete potrebovať potvrdenie o návšteve školy,

      môžete si ho vytlačiť na našej stránke po prihlásení cez menu: štart, dochádzka, potvrdenie o návšteve školy.

     • Rozprávka o Červenej Čiapočke

     • Kaméliová, Hnilecká

      Dňa 21.09.2022 medzi deti na MŠ Kaméliová v dopoludňajších hodinách zavíta ujo Ľubo s rozprávkou Červená Čiapočka.

      Vo štvrtok - 22.09.2022 príde opäť s rozprávkou Červená Čiapočka ujo Ľubo do MŠ Hnilecká.

     • ZOO - Hnilecká

     • Hnilecká

      Vážení rodičia,

      deti z Hnileckej pôjdu do ZOO v pôvodne plánovanom termíne - dňa 21.09.2022

      Do MŠ je potrebné prísť do 07:30 hod, dať deťom nepremokavú obuv, do ruksaku dať pršiplášť, nakrájané ovocie v krabičke, nápoj vo fľaške, prípadne keksík. Z MŠ dostanú desiatu. Odchod autobusu je o 08:30 hod, predpokladaný návrat o 11:45 hod.

     • ZOO - zmena termínu Kaméliová

     • Kaméliová

      Vážení rodičia,

      pre deti z Kaméliovej máme zmenu termínu do ZOO.

      Do ZOO pôjdeme dňa 22.09.2022 - vo štvrtok. Do MŠ je potrebné prísť do 07:30 hod, dať deťom nepremokavú obuv, do ruksaku dať pršiplášť, nakrájané ovocie v krabičke, nápoj vo fľaške, prípadne keksík. Z MŠ dostanú desiatu. Odchod autobusu je o 08:30 hod, predpokladaný návrat o 11:45 hod.

     • Riaditeľské voľno

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      oznamujeme vám, že riaditeľka Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava poskytuje podľa §150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) všetkým deťom materskej školy  dňa 16.09.2022 riaditeľské voľno z prevádzkových a organizačných dôvodov.

     • Rodičovské združenie

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať:

      MŠ Kaméliová - v stredu 07.09.2022 o 16:30 hod vo svojich triedach,

      MŠ Hnilecká - vo štvrtok 08.09.2022 o 16:30 hod vo svojich triedach.

      Prosíme, aby ste narodičovské združenie prišli bez detí. Vopred ďakujeme.

     • Záujem o dotáciu na stravu

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      informácia sa týka rodičov, ktorí majú deti v predškolskom veku - v školskom roku 2022/23 do 31.08.2023 dieťa dovŕši 6 rokov.

      Ak máte záujem o poberanie dotáciu na stravu na dieťa v materskej škole a neuplatňujete si daňový bonus,

      môžete formou tlačiva v prílohe požiadať o dotáciu. Vyplnené tlačivo je potrebné priniesť hneď v prvý deň nástupu - dňa 05.09.2022 a odovzdať pani učiteľke ráno.

      Usmernenie:

      • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov už nemajú nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič uplatní daňový bonus. Rodičia, ktorí si neuplatňujú daňový bonus sú povinní túto skutočnosť potvrdiť priloženým vypísaným čestným prehlásením o neuplatnení si daňového bonusu. Dotácia na stravu na september  bude poskytnutá iba týmto deťom, ktorých rodičia predložia čestné prehlásenie. 
      • dieťa z rodiny s nízkym príjmom alebo z rodiny poberajúcej dávky v hmotnej núdzi – rodič príde osobne na sociálny referát, kde mu budú dané príslušné žiadosti o dotáciu na stravu a vysvetlený ďalší postup
      • týka sa aj ukrajinských detí
      • CV_-_danovy_bonus.doc
      • CV_-_danovy_bonus_2_-_Ukrajina.doc


     • Riaditeľské voľno

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že riaditeľka Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava poskytuje podľa §150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) všetkým deťom materskej školy dňa 10.06.2022 riaditeľské voľno z prevádzkových a organizačných dôvodov.

      Zároveň sa v tento deň uskutoční v našom areáli akcia: Naše mesto. V prípade, že by ste nám chceli pomôcť ako dobrovoľník, prihláste sa u pani učiteľky na triede. V areáli MŠ budú prebiehať aktivity ako napr. natieranie zábradlia na terasách, náter stĺpov pred vstupom do budovy, náter zábradlia okolo hojdačiek, vyčistenie areálu a okolia od nečistôt - hrabanie, obnovenie náteru na altánkoch, drevených preliezkach, prekopanie pieskoviska a vyčistenie pieskoviska.

     • 2%

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      do konca tohto týždňa - 30.04.2022 je ešte možné podať 2%. Ak ste ešte nevyužili túto možnosť, budeme radi, ak podporíte našu materskú školu. Ďakujeme

     • Pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania

     • Vážení rodičia,

      pripomínam termín podania žiadosti na pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.

      Okresm súhlasu z psychologického vyšetrenia je potrebné mať aj súhlas pediatra, informovaný súhlas a žiadosť.

      Prikladám tlačivo pre pediatra, informovaný súhlas a žiadosť.

      Deti, ktoré ostanú v MŠ je potrebné zapísať do ZŠ. Pri zápise oznámiť pokračovanie v MŠ.

      Tlačivá:

      Suhlas_lekara.doc

      Informovany_suhlas_k_pokracovaniu_-_2022.doc

      Ziadosto_pokracovanie_v_povinnom_predprimarnom_vzdelavani_2022.doc

      Termín je do 30.04.2022.

      Informácia zo školského zákona.

      Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia a priloží žiadosť.

     • Prihláška na letnú prevádzku

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      v prílohe je záväzná prihláška pre dieťa na letnú prevádzku. V prípade záujmu je ju potrebné vyplniť a odovzdať pani učiteľke najneskôr do 20.04.2022. Neposielajte prihlášku mailom. Na základe záväzných prihlášok a platieb nastavíme prevádzku.

      Letna_prevadzka_-_prihlaska_2022.doc

     • Poplatok na druhý polrok - ZRPŠ

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

       

      žiadame Vás o úhradu poplatku ZRPŠ na druhý polrok do 10.03.2022 vo výške 30,- Eur.

      ZRPŠ Kaméliová - údaje k platbe:

      Číslo účtu: SK94 0200 0000 0014 4713 4659

      Variabilný symbol: taký istý ako uvádzate pri platbe do jedálne

      Suma na úhradu: 30,- Eur

      Dátum splatnosti: 10.03.2022

       

      ZRPŠ Hnilecká - údaje k platbe:

      Číslo účtu: SK24 0200 0000 0015 5845 5156

      Variabilný symbol: taký istý ako uvádzate pri platbe do jedálne

      Suma na úhradu: 30,- Eur

      Dátum splatnosti: 10.03.2022

       

      Do popisu pre adresáta je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa a názov triedy.

      Pri vklade na účet priamo vo VÚB Vám bude k platbe prirátaná suma, ktorúsi účtuje banka.

       

      Vopred ďakujeme za skorú úhradu.

       

     • Dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením piateho roku veku

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      ak máte záujem, aby dieťa, ktoré nedovŕšilo 5 rokov k 31.08.2022 (zle mu vychádzajú roky) absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie od 01.09.2022 - plánujete, že pôjde skôr do školy, je potrebné podať písomnú žiadosť o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku.

      So žiadosťou je potrebné podať: súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP)súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast do 30.06.2022 a informovaný súhlas rodiča.

      Naša MŠ patrí pod CPPPaP Bratislava II, Nevädzová 7: https://cpppapba2.sk/, využite možnosť online formuláru, alebo sa môžete objednať telefonicky: 02/436 325 88

      Deti, ktoré dovŕšia 5 rokov k 31.08.2022 budú automaticky zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie - nie je potrebné podávať žiadnu žiadosť.

     • Pomoc 2 % pre MŠ Kaméliová a Hnilecká

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      dovoľte poďakovať sa Vám aj touto cestou za Vašu doterajšiu všestrannú podporu našej materskej školy a jej aktivít.

      Vedenie školy spolu s radou rodičov neustále hľadá možnosti pomoci materskej škole a toto jedna z možností ako pomôcť.

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces darovaním 2 % zo svojich daní z príjmov. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%, pomôžte nám a finančné prostriedky budú použité pri skvalitňovaní výchovno – vzdelávacieho procesu a skvalitňovania vybavenia školy.

      Občianske združenie:

      SRRZ - RZ pri MŠ Kaméliová - IČO: 173196170812

      SRRZ - RZ pri MŠ Hnilecká -     IČO: 173196170906


      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov a tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako postupovať:

      Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ

      Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň

      - Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenie o zaplatení dane

      tlačivo: potvrdenie_o_zaplateni_dane.pdf

      - Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Musí však byť minimálne 3 €.

      - Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane :

      Kaméliová tlačivo: dvepercenta_MS_Kameliova.pdf

      Hnilecká tlačivo: dvepercenta_MS_Hnilecka.pdf

      Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

      Pomoc touto formou by sme privítali i od priateľov materskej školy z okruhu Vašich známych, rodinných príslušníkov alebo vo Vašom zamestnaní. 

      Za porozumenie, v mene detí a učiteľov Materskej školy Kaméliová a Hnilecká v Bratislave, veľmi pekne ďakujeme a veríme, že keď budete môcť, tak sa rozhodnete pre nás a pomôžete našej materskej škole.     • Ospravedlnenie dieťaťa

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia, uverejňujeme oznam ministerstva školstva:

      Ak sa dieťa nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v materskej škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť.

      Ak sa rozhodnete pre uvedenú možnosť, je potrebné nám to nahlásiť - najlepšie písomne -  mailom na office@mskameliova.sk

      Potrebné je uviesť meno dieťaťa, triedu a dĺžku chýbania.

     • Zmena prevádzky - zrušenie zberných tried

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      s účinnosťou od zajtra - 10. 11. 2021 až do odvolania bude materská škola otvorená od 6:30 hod. do 16:30 hod. bez zberových tried.

      Z dôvodu vysokého nárastu ochorenia Covid-19 a aj nariadenej karantény u zamestnancov sme po zvážení situácie a dohody so zriaďovateľom pristúpili k zrušeniu zberových tried a zmene prevádzky jednotlivých tried.

  • Kontakty

   • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
   • office@mskameliova.sk
   • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
   • Kaméliová 10 82107 Bratislava Slovakia
   • office@mskameliova.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje