• Prevádzka od 01.02.2021

     • Vážení rodičia,

      na základe informácie ministra školstva, bude prevádzka od 01.02.2021 pokračovať len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu na elokovanom pracovisku Hnilecká 2.

     • Prihlasovanie od 25. 01.2021 - počas lockdownu

     • Vážení rodičia,

      keďže pokračuje lockdown, potrebujeme zistiť od zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu, či máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo materskú školu v týždni od 25.01.2021.

      Od 27.01.2021 bude potrebné preukázať sa negatívnym testom zákonného zástupcu.

      Materská škola je otvorená len pre tieto deti.

      Deti budú nosiť rúška.

      Podľa nahláseného počtu  prihlásených detí budú deti v MŠ Bodvianska alebo na elokovanom pracovisku Hnilecká. Túto informáciu Vám upresníme v piatok 22.01.2021 na základe prejaveného záujmu. Podľa záujmu bude nastavená prevádzka.

      Odpoveď napíšte obratom tí, ktorí budete MŠ potrebovať, najneskôr do 20.01.2020 do 12:00 hod na mail: riaditelka@mskameliova.sk

       

       V odpovedi uveďte tieto informácie:

      Meno dieťaťa:

      Ulica materskej školy:

      Názov triedy, ktorú navštevuje dieťaťa:

      Meno a priezvisko matky, súčasné povolanie, zamestnávateľa.

      Meno a priezvisko otca, súčasné povolania, zamestnávateľa.

      Zároveň pripojte prílohu s potvrdeniami od obidvoch rodičov od zamestnávateľov, že Vaša povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

       

      Potvrdenia, ktoré mali vymedzenú platnosť do 24.01.2021 bude potrebné aktualizovať.

      Prihlásenie je potrebné!

      Odpoveď posielajte výhradne iba mailom na: riaditelka@mskameliova.sk

      Vopred ďakujem za spoluprácu.

     • Prihlasovanie k 18.01.2021

     • Vážení rodičia,

      keďže pokračuje lockdown, potrebujeme zistiť od zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu, či máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo materskú školu v týždni od 18.01.2021.

      Materská škola je otvorená len pre tieto deti.

      V prevádzke bude len elokované pracovisko Hnilecká.

      V piatok 15.01.2021 vám dáme vedieť, do ktorej triedy bude vaše dieťa zaradené.

      Odpoveď napíšte obratom tí, ktorí budete MŠ potrebovať, najneskôr do 13.01.2020 do 12:00 hod na mail: riaditelka@mskameliova.sk

      Podľa záujmu bude nastavená prevádzka.

       

      V odpovedi uveďte tieto informácie:

      Meno dieťaťa:

      Ulica materskej školy:

      Názov triedy, ktorú navštevuje dieťaťa:

      Meno a priezvisko matky, súčasné povolanie, zamestnávateľa.

      Meno a priezvisko otca, súčasné povolania, zamestnávateľa.

      Zároveň pripojte prílohu s potvrdeniami od obidvoch rodičov od zamestnávateľov, že Vaša povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

       

      Rodičia, ktorí už posielali potvrdenia minulý týždeň, nie je potrebné aby poslali potvrdenie opäť.

      Prihlásenie je potrebné.

      Odpoveď posielajte výhradne iba mailom na: riaditelka@mskameliova.sk

      Vopred ďakujem za spoluprácu.

       

     • Poplatky a platby za mesiac január 2021

     • Vážení rodičia,

      keďže je výnimočná situácia, oznamujeme vám, že nie je potrebné platiť školné a stravu dopredu.

      Tí, čo prihlásili deti od 11.01.2021 a doložili potrebné doklady majú na edupage nastavenú platbu za školné vo výške 19,80 Eur.

      Ak ste už platbu zrealizovali v plnej výške, presunieme vám preplatok do nasledujúceho mesiaca.

      Platbu za stravu pošle pani vedúca v pondelok rodičom prihlásených detí od 11.01.2021.

     • OZNAM - Potrebná rýchla odpoveď

     • Vážení rodičia,

      potrebujeme zistiť od zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu, či máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo materskú školu od 11.01.2021.

      V piatok 08.01.2021 vám dáme vedieť či a ktorá MŠ sa otvorí.

      Odpoveď napíšte obratom tí, ktorí budete MŠ potrebovať, najneskôr do 06.01.2020 do 12:00 hod na mail: riaditelka@mskameliova.sk

      Mail s informáciou:

      Meno dieťaťa:

      Ulica materskej školy:

      Názov triedy, ktorú navštevuje dieťaťa:

      Meno zákonného zástupcu:

       

      Ak ste už dnes 05.01.2021 posielali mail, nie je potrebné ho poslať ešte raz.

      Vopred ďakujem za spoluprácu.

      Vedenie školy

       

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      zriaďovateľ základných a materských škôl MČ Bratislava – Vrakuňa rieši na základe vyhlásenia núdzového stavu do 24.1.2021 a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie možnosť nástupu detí a žiakov do škôl. Nástup je podmienený splnením podmienok uvedených v  materiáli "Návrat do škôl", ktoré vydalo  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  Ohľadom informácií k možnému nástupu Vás budeme v čo najkratšom čase informovať prostredníctvom EduPage. Prosíme Vás o trpezlivosť.

      Vedenie materskej školy

     • Poplatky a platby

     • Vážení rodičia,

      žiadame vás, aby ste neuskutočňovali žiadne platby do konca roku 2020 za školné a stravu pre MŠ Kaméliová. Všetky platby do decembra za školné a stravu sú uhradené.

      Ak nám príde nejaká platba, hneď vám ju vrátime späť na účet. Nevieme vám platby na nasledujúci kalendárny rok preniesť ako preplatok.

      Platby bude potrebné realizovať až v januári 2021, nie skôr!

      Ďakujem vopred za spoluprácu.

     • OZNAM - prerušenie prevádzky od 21.12. - 08.01.2021

     • Vážení rodičia,

      v materskej škole sa v termíne od 21.decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušuje prevádzka v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 11.12.2020 a na základe rozhodnutia zriaďovateľa.

      Nástup detí do materskej školy je 11.1.2021.

      Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov.

     • Kaméliová - Mikuláš: Motýliky, Mravčekovia, Pašinkovia

     • Dnes čakalo na deti veľké prekvapenie. Navštívil nás pán starosta s pani zástupkyňou.  Prihovoril sa všetkým deťom a odovzdal im sladké prekvapenie. A aby toho prekvapenia nebolo málo, potom prišiel za deťmi aj Mikuláš s čertom.

     • Kaméliová, Hnilecká - prevádzka - vianočné prázdniny

     • Vážení rodičia,

      materská škola bude zatvorená od 23.12.2020 - 06.01.2020.

      Obmedzená prevádzka bude: 07.01. - 08.01.2021. Preto je potrebné nahlásiť pani učiteľkám do 04.12.2020, či príde Vaše dieťa do MŠ tieto dva dni, aby sme vedeli zabezpečiť prevádzku. Od 11.01.2021 bude materská škola v plnej prevádzke.

     • Kaméliová - preventívna zubná prehliadka

     • Vážení rodičia, ak máte záujem, aby Vaše dieťa absolvovalo zubnú preventívnu prehliadku do konca roku 2020 je potrebné dohodnúť si termín v zubnej ambulanci MUDr. Mamrilovej. Tel. kontakt: 02/45527455.

     • Podmienky vstupu do MŠ od 09.11.2020

     • Vážení rodičia, 

      po ďalšom testovaní bude potrebné priniesť vyplnené Vyhlásenie o bezinfekčnosti - uvedené nižšie.

      Naďalej platí, že pri vstupe do areálu je potrebné mať rúško, deti majú dve, jedno je náhradné. Pri vstupe do budovy použiť dezinfekciu, pred odovzdaním dieťaťa do triedy si dieťa umyje ruky. Skontrolujte prosím, aby deti mali ruksaky, náhradné oblečenie v skrinke, igelitovú tašku - keď je potrebné odniesť mokré oblečenie,          1 balík vreckoviek.

      Na základe usmernení ministerstva školstva:

      bude podtrebné odovzdať nové Vyhlásenie zákonného zástupcu:

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti_od_09.11.pdf

      s aktuálnym dátumom nástupu - 9.11., tí čo nastúpili v pondelok,

      10.11. - tí čo nastúpia v utorok


      Ďalej prikladám podmienky vstupu do školy: 

      Onam_o_zakaze_vstupu_do_budovy_a_o_vynimkach_zo_zakazu_vstupu_do_objektu_od_09.11..pdf​​​​​​​

     • Podmienky vstupu do MŠ od 03.11.2020

     • Vážení rodičia, 

      po celoplošnom testovaní bude potrebné priniesť vyplnené Vyhlásenie o bezinfekčnosti - uvedené nižšie.

      Pri prinesení dieťaťa je potrebné preukázať sa negatívnym testom.

      Naďalej platí, že pri vstupe do areálu je potrebné mať rúško, deti majú dve, jedno je náhradné. Pri vstupe do budovy použiť dezinfekciu, pred odovzdaním dieťaťa do triedy si dieťa umyje ruky. Skontrolujte prosím, aby deti mali ruksaky, náhradné oblečenie v skrinke, igelitovú tašku - keď je potrebné odniesť mokré oblečenie,          1 balík vreckoviek.

      Ak ste mali pozitívny výsledok testovania, bezodkladne nám to oznámte.

       

      Základné princípy:

      Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)

      Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)

      Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia. Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ. 

      Čiže:

      Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ

      Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy.

      Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní.  

      Po celoplošnom testovaní, keď príde dieťa do MŠ je potrebné priniesť aktualizované tlačivo ministerstvom školstva, vyplňuje sa dátum nástupu do MŠ po testovaní, (ak príde zajtra, vyplníte dátum 03.11.2020). Vyhlásenie zákonného zástupcu                      o bezinfekčnosti - link: https://www.minedu.sk/data/att/17778.pdf

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti_od_03.11..pdf

       

      Podmienky vstupu do materskej školy: https://www.minedu.sk/data/att/17779.pdf

      Onam_o_zakaze_vstupu_do_budovy_a_o_vynimkach_zo_zakazu_vstupu_do_objektu.pdf

       

       

       

  • Kontakty

   • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
   • Kaméliová 02 45 24 59 62,
    0910 430 230
    /Hnilecká 02 45 24 11 34,
    0910 380 320
   • Kaméliová 10

    82107 Bratislava
    Slovakia
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod.
    Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje