• Aktivity

     • Kaméliová, Hnilecká

      Pre deti sme opäť pripravili bohatý program:

      10.01. - Fidlikanti - MŠ Hnilecká

      11.01. - Fidlikanti - MŠ Kaméliová

      od 15.01. - 30.01. korčuľovanie pre prihlásené deti

      31.01. - Karneval - MŠ Kaméliová

      01.02. - Karneval - MŠ Hnilecká

      12.02. - 16.02. - Depistáž

      20.02. - Päťboj súťaž materských škôl - družstiev na ZŠ Železničná - zastúpenie z MŠ Kaméliová a MŠ Hnilecká

      20.02. - Ekovýchovný program: Zvieratká v zime - MŠ Kaméliová

      21.02. - Ekovýchovný program: Zvieratká v zime - MŠ Hnilecká

      22.02. - Ekovýchovný program: Zvieratká v zime - MŠ Kaméliová

      27.02. - Hľadanie pokladu - program pre predškolákov na ZŠ Žitavská, Hnilecká, Kaméliová

      28.02. - Hľadanie pokladu - program pre predškolákov na ZŠ Žitavská - Kaméliová

      12.03. - Kúzelník - MŠ Hnilecká

      13.03. - Kúzelník - MŠ Kaméliová

      14.03. - Knižnica - Hnilecká

      15.03. - Knižnica - Kaméliová Včielky

      20.03. - Divadlo Babadlo: Ako psíček a mačička.... - MŠ Hnilecká, MŠ Kaméliová

      21.03. - Knižnica - Kaméliová Pašinkovia, Mravčekovia, Lienky a Motýliky

      22.03. - Knižnica - Sovičky a Slniečka

      09.04. - Ekovýchovný program: Zbierame batérie so Šmudlom - MŠ Hnilecká

      10.04. - Ekovýchovný program: Zbierame batérie so Šmudlom - MŠ Kaméliová

      11.04. - Ekovýchovný program: Zbierame batérie so Šmudlom - MŠ Kaméliová

       

       

       

       

       

       

     • Depistáž - informácie pre rodičov predškolákov

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      v termíne od 12.02. - 16.02.2024 sa uskutoční v materskej škole pre predškolákov depistáž - vyšetrenie školskej spôsobilosti detí pred nástupom do základnej školy. K absolvovaniu depistáže je potrebný informovaný súhlas rodiča. V prípade záujmu je potrebné odovzdať vyplnený informovaný súhlas pani učiteľke do 11.01.2024

      IS-depistaz-skolskej-sposobilosti.pdf

     • Informácie - odhlasovanie

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      ak dieťa nepríde do MŠ, je ho potrebné odhlásiť zo stravy do 07:30 hod cez edupage - jedálny lístok, prípadne telefonicky do jedálne. Nestačí neprítomnosť oznámiť učiteľke. Neprítomné dieťa, ktoré nie je odhlásené zo stravy - predškolák, nemá nárok na dotáciu na stravu a do nasledujúceho mesiaca mu bude doúčtovaný rozdiel do plnej stravnej jednotky. Plná suma za stravnú jednotku je 2,50 Eur. Nepredškoláci, keď nie sú odhlásení tiež platia plnú sumu vo výške 2,50 Eur.

      Pripomínam, že platbu za stravu za január a školné za január a február je potrebné uhradiť najneskôr do 10.01.2024.

     • Oznámenie o neprítomnosti, odhlásenie zo stravy

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      ak viete, že vaše dieťa nenastúpi od 08.01.2024 do MŠ, dajte nám čo najskôr vedieť. Napíšte mail na riaditelka@mskameliova.sk a odhláste dieťa zo stravy cez edupage. Potrebujeme správne zabezpečiť stravu a prevádzku.

      Keďže deti nechodili do MŠ viac ako 5 dní, je potrebné pred nástupom do MŠ vypísať tlačivo: vyhlásenie o bezinfekčnosti. Neposielajte ho teraz, ale najskôr v nedeľu 07.01.2024 - jeden deň pred nástupom.

     • Upozornenie: Platba za školné

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      platbu za školné za január a február je potrebné zrealizovať až v januári v termíne od 01. - 10.01.2024 vo výške 100,- Eur. Teraz už poplatky za školné neuhrádzajte! Sme rozpočtová organizácia a preplatky na ďalší kalendárny rok nevieme preniesť. Poplatky za školné za december sú uhradené. Ďakujem za spoluprácu.

     • Mikulášske prekvapenie

     • Kaméliová, Hnilecká

      Dnes vo forme Mikulášskeho prekvapenia dostali deti predstavenie Gašparko v SĽUKu, za ktorým sme vycestovali autobusmi. Na záver dostali ešte jedno malé prekvapenie - deťom nechal Mikuláš adventný kalendár, ktorý im rozdali účinkujúci. Deti sa skamarátili aj s čertami. Prinášame pár ukážok.

     • Zbojná pre deti

     • Kaméliová, Hnilecká

      Zajtra - 20.11.2023 prídu medzi nás (na Kaméliovú a Hnileckú) hudobníci zo Zbojnej. Pripravia pre deti hudobno-pohybový koncert. Deti sa oboznámia s ľudovými piesňami, rytmickými nástrojmi, tanečnými krokmi....

     • Zatvorený vchod - Mravčekovia, Pašinkovia

     • Kaméliová

      Vážení rodičia, z dôvodu opravy prasknutého vodovodného potrubia, bude do odvolania vchod Mravčekov a Pašinkov zatvorený. Použite vchod Motýliky. Na prechodnej chodbe majú deti pripravenú "dočasnú" šatňu. Na Pašinkov bude čakať pani učiteľka v zbernej triede, Mravčekov odvedie pani asistentka do ich triedy. Vchod Motýliky bude otvorený do 16:30, použite zvonček Motýliky. Ďakujeme

     • Kontrola platieb

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      dnes 10.11.2024 je termín splatnosti poplatkov za stravu detí a školného. Žiadame vás, ak ste nezrealizovali ešte úhrady, aby ste tak urobili ešte dnes. Ďakujem

     • Poplatky - strava, školné

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      vedúca školskej jedálne bude zasielať poplatok za stravu. Poplatok bude vyšší - bude obsahovať 2 x réžiu: 15 eur za november a 15 eur za december + poplatok za stravné za mesiac november. V decembri budete uhrádzať iba stravu bez réžie. Platbu je potrebné uhradiť do 10.11.2023.

      Školné - upozornenie na úhradu školného bolo zaslané len rodičom, ktorý nemajú uhradený poplatok za december. Platbu je potrebné zrealizovať do 10.11.2023.

      Ďalšie poplatky za školné je potrebné uhradiť až v novom roku v januári 2024 - za mesiace január a február do 10.01.2024 .

       

     • Stretnutie s Plutom

     • Kaméliová, Hnilecká

      Zajtra - 27.10.2023 navštívia deti z tried Včielky, Lienky, Motýliky a Slniečka knižnicu, kde budú mať program so psíkom Plutom.

      Triedy: Sovičky, Pašinkovia a Mravčekovia absolvujú tento program dňa 06.11.2023.

      09.11.2023 bude program s Plutom pre všetky triedy z MŠ Hnilecká.

     • Ujo Ľubo

     • Kaméliová

      Pár ukážiek z hudobnej rozprávky.

     • Riaditeľské voľno 30. a 31.10.2023

     • Kaméliová, Hnilecká

      Pripomienka:

      Vážení rodičia,

      informujem vás o udelení riaditeľského voľna deťom materskej školy na 30. a 31.10.2023 z prevádzkových dôvodov.

      Prevádzka bude opäť od štvrtku 02.11.2023.

     • Hudobná rozprávka

     • Kaméliová, Hnilecká

      V stredu 25.10.2023 príde za deťmi v dopoludňajších hodinách na Kaméliovú i Hnileckú ujo Ľubo  s rozprávkou o repe.

     • Poplatky - strava, školné

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      pripomínam, že platbu za školné na mesiac november je potrebné zrealizovať do 10.10.2023 - čiže dnes!!!

      Strava na mesiac október má tiež splatnosť 10.10.2023.

      V prípade, že ste platby ešte nezrealizovali, je potrebné poplatky hneď uhradiť.

     • Ekovýchova

     • Kaméliová

      Dnes 02.10. budú mať deti z tried Včielky, Mravčekovia a Slniečka ekovýchovný program s názvom: Tajomstvo lesa.

  • Kontakty

   • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
   • Kaméliová 02 45 24 59 62,
    0910 430 230
    /Hnilecká 02 45 24 11 34,
    0910 380 320
   • Kaméliová 10

    82107 Bratislava
    Slovakia
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod.
    Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje