• December, január

     • Kaméliová, Hnilecká

       Deti čaká v decembri pekný program:

      06.12.2022 príde za deťmi do obidvoch MŠ ujo Ľubo s rozprávkou

                         Ako čerti anjelom vianoce ukradli,

      07.12.2022 - prerušená prevádzka na MŠ Hnilecká

      08.12.2022 - pôjdu deti z MŠ Kaméliová v dopoludňajších hodinách

                           za Mikulášom do 221

      09.12.2022 - pôjdu deti z MŠ Hnilecká v dopoludňajších hodinách

                           na Mikulášsky program do 221

      12.12.2022 - máme v MŠ Kaméliová v dopoludňajších hodinách pre deti pripravené

                           prekvapenie v podobe Santabusu

      19.12.2022 - bude čakať Santabus v dopoludňajších hodinách deti z MŠ Hnilecká

       

      Vianočné besiedky sa budú konať podľa pozvánok na nástenkách tried.

       

      MŠ bude mať prerušenú prevádzku od 23.12.2022 - 05.01.2023.

       

      Prevádzka MŠ začne opäť 09.01.2023.

      Začneme na MŠ Hnilecká s hudobným programom - 09.01.2023 prídu medzi deti

      Fidlikanti.

      Na MŠ Kaméliová prídu Fidlikanti nasledujúci deň 10.01.2023 v dopoludňajších hodinách.

       

       

     • Prerušená prevádzka - zatvorená MŠ

     • Hnilecká

      Vážení rodičia,

      dňa 07.12.2022 bude prerušená prevádzka - MŠ bude zatvorená len na elokovanom pracovisku Hnilecká 2 z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny.

     • Riaditeľské voľno

     • Kaméliová, Hnilecká

      V piatok 18.11.2022 riaditeľka poskytuje všetkým deťom materskej školy podľa školského zákona z prevádzkových a organizačných dôvodov riaditeľské voľno.

     • Náhradný termín fotografovania

     • Kaméliová

      Dňa 07.11.2022 - pondelok sa uskutoční fotografovanie na Kaméliovej v dopoludňajších hodinách - je to náhradný termín, pre deti ktoré chýbali a boli prihlásené na fotenie.

     • Astroshow

     • Kaméliová, Hnilecká

      Deti na Kaméliovej čaká zajtra - 03.11.2022 v dopoludňajších hodinách milé prekvapenie vo forme Astroshow.

      Deti na Hnileckej budú mať Astroshow v pondelok 07.11.2022 v dopoludňajších hodinách. 

      Prosím, aby ste deti priviedli včas do 07:30 hod.

     • Poplatky - november a december

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      kto ešte nemá uhradené poplatky za školné za mesiace november a december,

      je potrebné uhradiť obidva mesiace spolu vo výške 50,- Eur najneskôr do 10.11.2022.

      Ďalšie poplatky za školné sa budú uhrázať až v januári 2023. Ak máte nastavený trvalý príkaz, zrušte si ho, aby nám do konca roka neprichádzali ďalšie poplatky.

      Strava - vedúca ŠJ bude posielať platbu za stravu. V sume je započítana réžia za november a december vo výške 30,- Eur a strava za november. Platbu je potrebné uhradiť najneskôr do 10.11.2022. V decembri bude potrebné uhradiť iba stravu bez réžie najneskôr do 10.12.2022.

     • Prevádzka - 28.10. a 31.10.2022

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      len pre záväzne prihlásené deti bude dňa 28.10.2022 - piatok prevádzka na elokovanom pracovisku Hnilecká.

      Deti z Kaméliovej budú v triede Trpaslíci, deti z Hnileckej budú v triede Ježkovia.

      Potrebné je deťom priniesť prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamo, ruksak.

      Do materskej školy môžu prísť iba zdravé deti. MŠ Kaméliová bude zatvorená, nebude sa dať prísť pre veci.

      Prevádzka bude od 06:30 hod do 17:00 hod. Príchod do MŠ je do 07:30 hod.

      V prípade, že už viete, že Vaše dieťa nepríde, odhláste ho už teraz. Dieťa odhláste na tel. čísle: EP Hnilecká: 02/45241134, 0910 380 320, alebo jedalen@mskameliova.sk

      Dňa 31.10.2022 je riaditeľské voľno, obidve budovy nebudú v prevádzke.

      Prevádzka bude opäť obnovená dňa 02.11.2022.

     • Ekovýchova

     • Hnilecká

      Dňa 19.10.2022 na MŠ Hnilecká budú mať deti edukačný program - ekovýchovu o lesných zvieratkách v dopoludňajších hodinách.

     • Fotografovanie - Kaméliová

     • Pripomienka

      Dňa 18.10.2022 - utorok v MŠ Kaméliová, sa uskutoční vianočné fotografovanie pre prihlásené deti v dopoludňajších hodinách.

     • Úhrada ZRPŠ

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      žiadam všetkých, ktorí ešte neuhradili poplatok za ZRPŠ na I. polrok vo výške 30,- Eur, aby tak urobili čo najskôr. Termín splatnosti je 15.10.2022. Radi by sme pokračovali v naplánovaných aktivitách.

      Účet ZRPŠ Kaméliová - SK94 0200 0000 0014 4713 4659

      Účet ZRPŠ Hnilecká -    SK24 0200 0000 0015 5845 5156

      Do poznámky pre príjemcu uveďte meno dieťaťa a triedu.

      Každému prišiel mail aj s variabilným symbol.

      Ďakujem.

       

     • Jesenné prázdniny a riaditeľské voľno

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      oznamujeme vám, že riaditeľka Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava poskytuje podľa §150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) všetkým deťom materskej školy  dňa 31.10.2022 riaditeľské voľno z prevádzkových a organizačných dôvodov.

      Dňa 28.10.2022 - piatok, sú v školách jesenné prázdniny, v materskej škole bude obmedzená prevádzka. Preto Vás žiadame, aby ste v priebehu budúceho týždňa záväzne nahlásili pani učiteľkám, či vaše dieťa v tento deň príde do materskej školy. Na základe počtu prihlásených detí nastavíme prevádzku.

      Riaditeľské voľno budú mať deti ešte 18.11.2022.

     • Modrá škola

     • Kaméliová, Hnilecká

      Dňa 29.09.2022 pôjdu v dopoludňajších hodinách predškoláci z tried Lienky, Mravčekovia a Pašinkovia na exkurziu do Vodárenského múzea. Deti sa dozvedia informácie o kolobehu vody v prírode, odkiaľ pochádza voda, ktorú pijeme, vďaka čomu nám po otočení kohútika doma tečie pitná voda. 

      Dňa 04.10.2022 absolvujú exkurziu v dopoludňajších hodinách predškoláci z tried Ježkovia, Žabky a Slniečka.

      Do MŠ je potrebné prísť najneskôr do 07:30 hod. Deti budú desiatovať v MŠ. Deti si prinesú ruksaky s nápojom a malým občerstvením.

     • Exkurzia - Dun. Lužná

     • Kaméliová, Hnilecká

      Dnes pôjdu iba predškoláci  - deti z tried Lienky, Mravčekovia, Pašinkovia, Slniečka, Žabky a Ježkovia v dopoludňajších hodinách na exkurziu do Dun. Lužnej, 

      kde budú mať interaktívnu prednášku o pestovaní a využití ovocia. Deti budú prostredníctvom zaujímavého programu informované o pestovaní ovocia, zdravej výžive a ochutnajú čerstvé a spracované ovocie. Interaktívnym spôsobom im bude zdôraznený význam konzumácie ovocia a zeleniny. Deti budú mať v MŠ desiatu, so sebou si vezmú ruksaky. Tak ako bolo dohodnuté, je potrebné prísť do 07:30 hod.

       

     • Potvrdenie o návšteve školy

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      v prípade že budete potrebovať potvrdenie o návšteve školy,

      môžete si ho vytlačiť na našej stránke po prihlásení cez menu: štart, dochádzka, potvrdenie o návšteve školy.

     • Rozprávka o Červenej Čiapočke

     • Kaméliová, Hnilecká

      Dňa 21.09.2022 medzi deti na MŠ Kaméliová v dopoludňajších hodinách zavíta ujo Ľubo s rozprávkou Červená Čiapočka.

      Vo štvrtok - 22.09.2022 príde opäť s rozprávkou Červená Čiapočka ujo Ľubo do MŠ Hnilecká.

     • ZOO - Hnilecká

     • Hnilecká

      Vážení rodičia,

      deti z Hnileckej pôjdu do ZOO v pôvodne plánovanom termíne - dňa 21.09.2022

      Do MŠ je potrebné prísť do 07:30 hod, dať deťom nepremokavú obuv, do ruksaku dať pršiplášť, nakrájané ovocie v krabičke, nápoj vo fľaške, prípadne keksík. Z MŠ dostanú desiatu. Odchod autobusu je o 08:30 hod, predpokladaný návrat o 11:45 hod.

     • ZOO - zmena termínu Kaméliová

     • Kaméliová

      Vážení rodičia,

      pre deti z Kaméliovej máme zmenu termínu do ZOO.

      Do ZOO pôjdeme dňa 22.09.2022 - vo štvrtok. Do MŠ je potrebné prísť do 07:30 hod, dať deťom nepremokavú obuv, do ruksaku dať pršiplášť, nakrájané ovocie v krabičke, nápoj vo fľaške, prípadne keksík. Z MŠ dostanú desiatu. Odchod autobusu je o 08:30 hod, predpokladaný návrat o 11:45 hod.

     • Riaditeľské voľno

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      oznamujeme vám, že riaditeľka Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava poskytuje podľa §150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) všetkým deťom materskej školy  dňa 16.09.2022 riaditeľské voľno z prevádzkových a organizačných dôvodov.

     • Rodičovské združenie

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať:

      MŠ Kaméliová - v stredu 07.09.2022 o 16:30 hod vo svojich triedach,

      MŠ Hnilecká - vo štvrtok 08.09.2022 o 16:30 hod vo svojich triedach.

      Prosíme, aby ste narodičovské združenie prišli bez detí. Vopred ďakujeme.

  • Kontakty

   • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
   • office@mskameliova.sk
   • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
   • Kaméliová 10 82107 Bratislava Slovakia
   • office@mskameliova.sk
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje