• Korčuľovanie

     • Kaméliová, Hnilecká

      Pripomínam, že zajtra 01.02.2023 je pre prihlásené deti prvá hodina korčuľovania. Nezabudnite deťom zbaliť do ruksaku potrebné veci: korčule, lyžiarsku prilbu, palčiakové lyžiarske rukavice, termosku s čajom.

      Tento týždeň bude korčuľovanie aj 02. a 03.02.2023.

     • Prevádzka počas veľkonočných prázdnin

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že počas veľkonočných prázdnin v termíne od 06. - 11.04.2023 (dva pracovné dni) bude materská škola zatvorená - bude prerušená prevádzka.

     • Prevádzka počas letných prázdnin

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      materská škola bude otvorená počas letných prázdnin od 03.07. - 28.07.2023.

      Prvé dva týždne od 03.07. - 14.07.2023 bude otvorená len MŠ Kaméliová,

      nasledujúce dva týždne od 17.07. - 28.07. bude otvorená len MŠ Hnilecká.

      V prílohe je prihláška na letnú prevádzku, ktorú je potrebné vyplnenú odovzdať pani učiteľke na triede do 20.04.2023. Prihláška je záväzná. 

      Stravu a školné za mesiac júl bude potrebné uskutočniť do 10.05.2023,              spolu s májovou platbou za MŠ. Ak dieťa na letnú prevádzku nenastúpi platba sa nevracia.

      Letna_prevadzka_-_prihlaska_2023.doc​​​​​​​


     • Prevádzka počas jarných prázdnin 20. - 24.02.2023

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      počas jarných prádznin v termíne od 20. - 24.02.2023 bude otvorená len MŠ Hnilecká.

      Žiadame rodičov, aby v priebehu budúceho týždňa do 03.02.2023 záväzne nahlásili, či bude dieťa v tomto termíne navštevovať materskú školu.

     • Depistáž - MŠ Kaméliová

     • Depistáž pre prihlásených predškolákov sa uskutoční:

      Mravčekovia - pondelok 23.01.2023

      Slniečka - utorok 24.01.2023

      Lienky - streda 25.01.2023

      Deti je potrebné priviesť do MŠ do 07:30 hod.

      Náhradný termín na depistáž nie je. V prípade, že neviete priviesť dieťa včas,

      dieťa sa depistáže nezúčastní.

     • Fidlikanti

     • Kaméliová, Hnilecká

      Už zajtra 09.01.2023 sa môžu deti z MŠ Hnilecká tešiť na Fidlikantov v dopoludňajších hodinách.

      V utorok 10.01.2023 prídu za deťmi Fidlikanti do MŠ Kaméliová v dopoludňajších hodinách.

      eduresized_fidlikanti.jpg​​​​​​​

     • Prerušenie prevádzky 13. - 16.12.2022

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      na základe vysokej chorobnosti detí našej materskej školy, podľa odporúčania RÚVZ a súhlasu zriaďovateľa prerušujeme výchovno-vzdelávaciu činnosť na Materskej škole Kaméliová 10, Bratislava a na elokovanom pracovisku Hnilecká 2, Bratislava od 13.12. 2022 do 16.12 2022 vrátane.

      Materská škola bude od 19.12.2022 v prevádzke do 22.12.2022.

      Deti budú zo stravy automaticky odhlásené.

       

     • Depistáž - informácia pre rodičov predškolákov

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      termíny depistáže školskej zrelosti pre MŠ Hnilecká sú 16.01. a 17.01.2023, podľa interného rozpisu a na základe prihlásenia detí.

      Depistáž na MŠ Kaméliová sa uskutoční v dňoch  23.1.2023 , 24.1.2023, 25.1.2023. Presný termín pre Vaše dieťa Vám oznámi pani učiteľka.

      V prílohe sa nachádza oznam pre rodičov predškolákov a informovaný súhlas, ktorý je potrebné vypísať, a je nevyhnutný, aby dieťa mohlo absolvovať depistáž.

      Informovaný súhlas odovzdajte čo najskôr pani triednej učiteľke.

      INFOR_SUHLAS_depistaz(1).pdf

      Oznam_rodicom.doc

     • Úhrada ZRPŠ

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      žiadam všetkých, ktorí ešte neuhradili poplatok za ZRPŠ na I. polrok vo výške 30,- Eur, aby tak urobili čo najskôr. Termín splatnosti je 15.10.2022. Radi by sme pokračovali v naplánovaných aktivitách.

      Účet ZRPŠ Kaméliová - SK94 0200 0000 0014 4713 4659

      Účet ZRPŠ Hnilecká -    SK24 0200 0000 0015 5845 5156

      Do poznámky pre príjemcu uveďte meno dieťaťa a triedu.

      Každému prišiel mail aj s variabilným symbol.

      Ďakujem.

       

     • Potvrdenie o návšteve školy

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      v prípade že budete potrebovať potvrdenie o návšteve školy,

      môžete si ho vytlačiť na našej stránke po prihlásení cez menu: štart, dochádzka, potvrdenie o návšteve školy.

     • Riaditeľské voľno

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      oznamujeme vám, že riaditeľka Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava poskytuje podľa §150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) všetkým deťom materskej školy  dňa 16.09.2022 riaditeľské voľno z prevádzkových a organizačných dôvodov.

     • Rodičovské združenie

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať:

      MŠ Kaméliová - v stredu 07.09.2022 o 16:30 hod vo svojich triedach,

      MŠ Hnilecká - vo štvrtok 08.09.2022 o 16:30 hod vo svojich triedach.

      Prosíme, aby ste narodičovské združenie prišli bez detí. Vopred ďakujeme.

     • Záujem o dotáciu na stravu

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      informácia sa týka rodičov, ktorí majú deti v predškolskom veku - v školskom roku 2022/23 do 31.08.2023 dieťa dovŕši 6 rokov.

      Ak máte záujem o poberanie dotáciu na stravu na dieťa v materskej škole a neuplatňujete si daňový bonus,

      môžete formou tlačiva v prílohe požiadať o dotáciu. Vyplnené tlačivo je potrebné priniesť hneď v prvý deň nástupu - dňa 05.09.2022 a odovzdať pani učiteľke ráno.

      Usmernenie:

      • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov už nemajú nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič uplatní daňový bonus. Rodičia, ktorí si neuplatňujú daňový bonus sú povinní túto skutočnosť potvrdiť priloženým vypísaným čestným prehlásením o neuplatnení si daňového bonusu. Dotácia na stravu na september  bude poskytnutá iba týmto deťom, ktorých rodičia predložia čestné prehlásenie. 
      • dieťa z rodiny s nízkym príjmom alebo z rodiny poberajúcej dávky v hmotnej núdzi – rodič príde osobne na sociálny referát, kde mu budú dané príslušné žiadosti o dotáciu na stravu a vysvetlený ďalší postup
      • týka sa aj ukrajinských detí
      • CV_-_danovy_bonus.doc
      • CV_-_danovy_bonus_2_-_Ukrajina.doc


     • Riaditeľské voľno

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že riaditeľka Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava poskytuje podľa §150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) všetkým deťom materskej školy dňa 10.06.2022 riaditeľské voľno z prevádzkových a organizačných dôvodov.

      Zároveň sa v tento deň uskutoční v našom areáli akcia: Naše mesto. V prípade, že by ste nám chceli pomôcť ako dobrovoľník, prihláste sa u pani učiteľky na triede. V areáli MŠ budú prebiehať aktivity ako napr. natieranie zábradlia na terasách, náter stĺpov pred vstupom do budovy, náter zábradlia okolo hojdačiek, vyčistenie areálu a okolia od nečistôt - hrabanie, obnovenie náteru na altánkoch, drevených preliezkach, prekopanie pieskoviska a vyčistenie pieskoviska.

     • 2%

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      do konca tohto týždňa - 30.04.2022 je ešte možné podať 2%. Ak ste ešte nevyužili túto možnosť, budeme radi, ak podporíte našu materskú školu. Ďakujeme

  • Kontakty

   • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
   • office@mskameliova.sk
   • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
   • Kaméliová 10 82107 Bratislava Slovakia
   • office@mskameliova.sk
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje