• Odhlasovanie zo stravy od 15.07.2024

     • Vážení rodičia,

      žiadame vás, ak viete dopredu, že vaše dieťa nepríde, dajte nám čo najskôr vedieť mailom na: riaditelka@mskameliova.sk a mshnilecka@gmail.com z dôvodu zabezpečenia prevádzky.

      Odhlasovanie je naďalej cez edupage a na tel. čísle: 02/45241134, 0910 380320.

     • Prevádzka MŠ od 15.07. - 26.07.2024

     • Od 15.07. do 26.07. budú deti v budove na Hnileckej 2.

      V triede Žabky (vchod oproti veľkej bráne pri kuchyni) budú deti z tried: Lienky,                                                                                                         Motýliky a Slniečka.

      V triede Myšky (vchod oproti veľkej bráne pri kuchyni) budú deti z tried: Sovičky,                                                                  Mravčekovia, Pašinkovia a Včielky  - 5 detí.

      V triede Trpaslíci (vchod cez malú bránku) budú deti z tried: Trpaslíci, Žabky

                                                                                                        a Včielky - 4 deti.

      V triede Ježkovia (vchod cez malú bránku) budú deti z tried: Ježkovia a Myšky. 

      Deťom je potrebné priniesť náhradné podpísané oblečenie, šiltovku, ruksak, letné pyžamo, prezuvky.

      Po ukončení prevádzky 26.07.2024 je potrebné opäť všetky veci zobrať zo skriniek, budova bude zatvorená a nebude sa dať dostať k veciam.

      Počas mesiaca júl je v MŠ prevádzka od 06:30 - 16:30 hod.

      Opätovná prevádzka začne v novom školskom roku dňa 02.09.2024.

     • Prevádzka MŠ od 01.07.

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      keďže sa končí školský rok, žiadame Vás, aby ste zajtra 28.06.2024 zobrali deťom všetky veci domov.

      Skrinky ostanú prázdne. V prípade, že vaše dieťa nepríde do MŠ, prídite mu zobrať veci zo skrinky, pyžamo atď.

      Od 01.07. do 12.07. budú deti v budove na Kaméliovej .

      V triede Včielky (prízemie) budú deti z tried: Včielky, Myšky, Žabky.

      V triede Sovičky (prízemie, oproti schodom) budú deti z tried: Ježkovia, Trpaslíci, skrinky budú v šatni Sovičiek.

      V triede Lienky (prvé poschodie za telocvičňou) budú deti z tried: Lienky a Motýliky, skrinky sú na prízemí oproti vchodu.

      V triede Slniečka (prvé poschodie) budú deti z tried: Slniečka a Sovičky, skrinky budú na prízemí v šatni Slniečok.

      V triede Mravčekovia budú deti z tried: Mravčekovia a Pašinkovia.

      Deťom je potrebné priniesť náhradné podpísané oblečenie, šiltovku, ruksak, letné pyžamo, prezuvky.

      Po ukončení prevádzky 12.07. je potrebné opäť všetky veci zobrať zo skriniek, budova bude zatvorená a nebude sa dať dostať k veciam.

      Počas mesiaca júl je v MŠ prevádzka od 06:30 - 16:30 hod.

       

       

       

     • Dochádzka detí v mesiaci júl

     • Kaméliová, Hnilecká

      Milí rodičia,

      žiadame vás, aby ste nás čo najskôr informovali,

      ak ste dieťa prihlásili do MŠ počas mesiaca júl a už teraz viete,

      že vaše dieťa nebude v konkrétnom termíne - týždni navštevovať materskú školu.

      Informáciu pošlite na mail: riaditelka@mskameliova.sk

      Vopred ďakujem za spoluprácu. 

     • Bojnice, prevádzka MŠ 12. a 13.06.2024

     • Kaméliová, Hnilecká

      Zajtra - 12.06.2024 pôjdu prihlásené deti do Bojníc z tried: Pašinkovia, Slniečka, Včielky a Sovičky.

      Príchod do MŠ je o 06:30 hod. Deti si prinesú ruksak s desiatou a olovrantom a nápoj. Deťom je potrebné dať pevnú obuv a pršiplášť. Predpokladný návrat je 17:30 - 18:00 hod. Žiadame o dochviľnosť!!! 

      V prevádzke budú zajtra 12.06.2024 triedy: Lienky, Motýliky a Mravčekovia.

      Vo štvrtok - 13.06.2024 pôjdu prihlásené deti do Bojníc z tried: Mravčekovia, Trpaslíci, Myšky a Žabky. Príchod do MŠ je o 06:30 hod. Deti si prinesú ruksak s desiatou a olovrantom a nápoj. Deťom je potrebné dať pevnú obuv a pršiplášť. Predpokladný návrat je 17:30 - 18:00 hod. Žiadame o dochviľnosť.

      Dňa 13.06.2024 nebude prevádzka na elokovanom pracovisku Hnilecká. Prihlásené deti z triedy Ježkov budú na Kaméliovej v triede Mravčekov (vchod zo strany od Pentagonu).

     • Pripomienka: Pasovačka predškolákov

     • Kaméliová, Hnilecká

      Milí rodičia predškolákov, pripomínam,

      aby ste zajtra dňa 10.06.2024 so začiatkom o 09:00 hod. sa nezabudli prísť pozrieť na svoje deti - PASOVAČKU PREDŠKOLÁKOV  do MŠ Kaméliová.

      Dňa 11.06.2024 o 09:00 hod. pozývame rodičov predškolákov na PASOVAČKU PREDŠKOLÁKOV do areálu na elokované pracovisko Hnilecká 2.

      Slávnostný program bude trvať cca do hodiny. Potom budú nasledovať pre všetky deti športové hry (stanovištia).

     • Pasovačka predškolákov

     • Kaméliová, Hnilecká

      Dňa 10.06.2024 o 09:00 hod. sa pre budúcich školákov z MŠ Kaméliová

      uskutoční PASOVAČKA PREDŠKOLÁKOV, na ktorú srdečne pozývame rodičov predškolákov do areálu na Kaméliovej. 

      Dňa 11.06.2024 o 09:00 hod. sa pre budúcich školákov z MŠ Hnilecká

      uskutoční PASOVAČKA PREDŠKOLÁKOV, na ktorú srdečne pozývame rodičov predškolákov do areálu na Hnileckej.

      Slávnostný program bude trvať cca do hodiny. Potom budú nasledovať pre všetky deti športové hry (stanovištia). 

     • MDD

     • Kaméliová, Hnilecká

      Dňa 31.05.2024 príde medzi deti Mia v dopoludňajších hodinách s farbičkovým programom.

     • Riaditeľské voľno - 07.06.2024

     • Kaméliová, Hnilecká 

      Vážení rodičia,

      informujem vás o udelení riaditeľského voľna deťom materskej školy na 07.06.2024 z prevádzkových dôvodov.

      Prevádzka bude opäť od pondelka 10.06.2024.

      V tento deň 07.06.2024 bude prebiehať akcia Naše mesto. V prípade, že máte záujem sa zapojiť, dajte mi prosím vedieť na mail: riaditelka@mskameliova.sk.

       

     • Úhrada poplatkov za jún a júl - pripomienka

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      žiadam, aby ste skontrolovali, či ste za deti uhradili školné a stravu za mesiace jún a júl, stravu za máj a júl. Dňa - 10.05.2024 bola splatnosť uvedených poplatkov.

      Pripomínam podmienky letnej prevádzky na mesiac júl:

      Ak do dátumu 10.05.2024 nebudú poplatky za stravu a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov uhradené, dieťa nemôže navštevovať MŠ počas letnej prevádzky. Zároveň tým dávate najavo, že o letnú prevádzku nemáte záujem.

      Za júl, neposielajte poplatky, ak ste dieťa neprihlásili.

      Ďakujem za spoluprácu.

     • Železná studnička

     • Kaméliová, Hnilecká

      Pripomienka:

      Milí rodičia, pripomínam, že zajtra - v pondelok 13.05.2024  idú deti z tried: Ježkovia, Motýliky a Lienky na Železnú studničku.

      Príchod detí do MŠ: do 07:30 hod. nezabudnite dať deťom ruksak, pitie, krabičku s nakrájaným ovocím, pevnú obuv. a veci podľa pokynov pani učiteliek. 

     • Plavecký kurz

     • Kaméliová, Hnilecká

      Pripomienka:

      Zajtra 02.05.2024 začína kurz plávania pre prihlásené deti. Prvá skupina je

      z MŠ Hnilecká, preto je potrebné priviesť deti včas do 07:10 hod.

       

      Potrebné povinné veci na kurz:

      • ruksak
      • plavky – pre dievčatá sa odporúčajú jednodielne plavky,

                      pre chlapcov nie sú vhodné bermudy

      • plavecká čiapka – povinná pre každého účastníka bez ohľadu na dĺžku vlasov
      • okuliare (dobrovoľné)
      • uterák a protišmykové prezuvky

      Plavecký kurz bude utorky a štvrtky do 04.06.2024 vrátane.

     • Fotografovanie

     • Kaméliová

      Pripomienka:

      Zajtra - 10.04.2024 bude pre prihlásené deti prebiehať fotografovanie v dopoludňajších hodinách.

     • Prevádzka prerušená

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      pripomínam, že počas veľkonočných prázdnin od 28.03.2024 (štvrtok) - 02.04.2024 (utorok) má materská škola prerušenú prevádzku - MŠ bude zatvorená.

      Chod materskej školy opäť začne dňa 03.04.2024 - stredu.

      Po prázdninách nezabudnite nahlásiť najneskôr do 12.04.2024, či bude vaše dieťa navštevovať MŠ počas letnej prevádzky - od 01.07. - 26.07.2024.

      Od 29.07.2024 do 31.08.2024 bude MŠ zatvorená.

      Letna_prevadzka_-_prihlaska_2024.docx

     • Karneval - Kaméliová

     • Kaméliová

      Dnešný deň na na Kaméliovej sa niesol v duchu radosti a zábavy detí v maskách. Malá ukážka.

     • Prevádzka počas školských prázdnin

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      posielam informáciu o prevádzke počas prázdnin.

      • v termíne od 28.03. - do 02.04. (veľkonočné prázdniny) bude materská škola zatvorená
      • v termíne od 01.07. - 12.07.2024 bude prevádzka len v budove MŠ Kaméliová
      • v termíne od 15.07. - 26.07.2024 bude prevádzka len v budove MŠ Hnilecká
      • od 29.07. - 30.08.2024 bude MŠ zatvorená (prerušená prevádzka)
      • Letna_prevadzka_-_prihlaska_2024.docx

       

  • Kontakty

   • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
   • Kaméliová 02 45 24 59 62,
    0910 430 230
    /Hnilecká 02 45 24 11 34,
    0910 380 320
   • Kaméliová 10

    82107 Bratislava
    Slovakia
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod.
    Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje