• MŠ Kaméliová - zber papiera a plastov, batérií

     • Milí rodičia, aj tento školský rok budeme pokračovať v zbere papiera, plastov i batérií. Preto vás chcem poprosiť, ak máte doma plasty (plastové fľaše, tetrapaky od mlieka, džúsov, plechovky od malinoviek či piva) a papier, či kartóny, prineste ich najneskôr v pondelok 2.9.2019.  

      Máme objednaný k nášmu zberu odvoz plastov a papiera. Týmto otvoríme zber v novom školskom roku. Ďakujeme za spoluprácu.

     • Kaméliová - ukážky prvej pomoci, asistenčné služby

     • 13.11. nás navštívili pracovníci asistenčnej služby. Predškolákom urobili krátku prednášku a na školskom dvore predviedli všetkym deťom ukážky s autami a pripravili pre nich súťaže. Deti odmenili zdravou tyčinkou. Deti odchádzali s novými zážitkami.

     • Kaméliová - Tárajko a Popletajka

     • Ako nám bolo na veselom hudobno-zábavnom programe Tárajka a Popletajky 05.11.2018

     • Vzdelávanie s Daphne o triedení odpadu

     • MŠ Kaméliová - Včielky

     • Poníky

     • MŠ Kaméliová

      Vozenie na poníkoch sa deťom veľmi páčilo.

     • Besiedky pre starých rodičov - Hnilecká

     • Srdečne pozývame starých rodičov na besiedky, ktoré sme pripravili v mesiaci október ako prejav úcty k starším a ktoré sa uskutočnia 23.10- 24.10.2018 v materskej škole Hnilecká o 15.30 hod. podľa rozpisov v jednotlivých triedach. 

     • Hnilecká - Sniwko a Buwko Klauniáda

     • Skvelá zábava so Sniwkom a Buwkom ...

     • Zdravé oči už v škôlke 

     • Milí rodičia dňa 22.10.2018 o 9.00hod. prebehne na materskej škole Hnilecká meranie zrakových parametrov dieťaťa. Ak máte záujem o toto vyšetrenie, je potrebné vypísať informovaný súhlas, ktorý sa nachádza v každej šatni a odovzdať pani učiteľke. 

     • POZVÁNKA - besiedka pre starých rodičov

     • Kaméliová

      Srdečne pozývame starých rodičov Vašich detí na besiedku do našej materskej školy 23. a 24.10.2018 so začiatkom o 15:30 hod. (podľa rozpisu tried na nástenkách), ktorú sme pripravili pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Besiedka sa bude konať na prízemí v spoločenskej miestnosti. Prosíme Vás, pripravte deťom pekné oblečenie. 

      Z kapacitných dôvodov prosíme o účasť na besiedke iba starých rodičov.Ďakujeme za spoluprácu.

     • Rozprávka Buwko a Sniwko, Klauniáda u Perinčanov

     • Hnilecká - dňa 11.10.2018 príde do MŠ deťom zahrať div. rozprávku Klauniáda u Perinčanov.

     • 2% MŠ Kaméliová

     • blíži sa termín platenia daní a s ním aj možnosť poskytnúť pre našu Materskú školu 
      Kaméliová 10 podporu vo forme 2% z daní. Prostriedky, ktoré každoročne z 2% získavame,
      pomáhajú deťom v materskej škole zlepšiť interiér aj exteriér, môžeme realizovať zaujímavé
      aktivity.Táto forma Vašej pomoci je pre nás nenahraditeľná. Prosím Vás, oslovte aj Vašich priateľov, rodinu, známych, kolegov, skrátka každého,
      ​​​​​​​kto by nám mohol svoje 2% venovať. Kandidátmi sú aj firmy - môžu nám venovať 1%, prípadne za istých podmienok aj 2%.
     • 2% MŠ Hnilecká

     • blíži sa termín platenia daní a s ním aj možnosť poskytnúť pre našu Materskú školu na 
      elokovanom pracovisku Hnilecká 2 podporu vo forme 2% z daní.
      Prostriedky, ktoré každoročne z 2% získavame, pomáhajú deťom v materskej škole zlepšiť 
      interiér aj exteriér, môžeme realizovať zaujímavé aktivity.
      Táto forma Vašej pomoci je pre nás nenahraditeľná.

      Upozorňujeme na nové IČO: 173196170906.

  • Kontakty

   • Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava
   • office@mskameliova.sk
   • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
   • Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, elokované pracovisko: Hnilecká 2, 821 07 Bratislava
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

  • Mš Hnilecká
  • Kaméliová, Hnilecká - Deň otvorených dverí
  • Kaméliová - karneval s ujom Ľubom
  • Mš Hnilecká
  • Mš Hnilecká
  • Kaméliová - besiedka Včielky
  • Kaméliová - besiedky Motýliky, Sovičky
  • Kaméliová - OLOArt
  • Kaméliová - poďakovanie
  • Kaméliová - Poníky 02.12.2019
  • Kaméliová - 05.12.2019 Mikuláš
  • Kaméliová - Hudobný program s ujom Janom